Úvod › Slovenská autorita pre Braillovo písmo

Slovenská autorita pre Braillovo písmo

Logo Slovenskej autority pre Braillovo písmo: obrázok predstavuje odtlačok prsta s vykreslenými papilárnymi líniami, vo vnútri odtlačku je šesť bodov akoby vystupujúcich z papilárnych línií, ktoré predstavujú jednu bunku Braillovho písma. Pod odtlačkom je nápis SABP. ⠠⠎⠇⠕⠧⠑⠝⠎⠅⠡⠀⠁⠥⠞⠕⠗⠊⠞⠁⠀⠏⠗⠑⠀⠠⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠕⠧⠕⠀⠏⠌⠎⠍⠕

the Braille Authority of Slovakia

Slovenská autorita pre Braillovo písmo (SABP) bola zriadená na podporu Braillovho písma na Slovensku v tom najširšom zmysle. Pracovisko SABP na pôde SKN spolu s Radou SABP bude pre všetkých nevidiacich nielen tvoriť príručky zápisu Braillovho písma, ale predovšetkým sa snažiť o to, aby Braillovo písmo bolo dôležitou súčasťou života nevidiacich od útleho detstva, aby ich sprevádzalo od základných škôl, pomáhalo pri štúdiu na stredných či vysokých školách a stalo sa súčasťou praktických činností v každodenných povinnostiach, pri orientovaní sa v priestore, pri usporadúvaní domácnosti alebo pri cestovaní a návštevách úradov či iných verejných priestorov. Budeme pracovať na tom, aby vám všetkým Braillovo písmo naďalej pomáhalo jednoducho a efektívne získavať informácie z okolia.

Kontaktujte nás s akýmikoľvek otázkami či podnetmi týkajúcimi sa Braillovho písma na:

Rada SABP

Členovia Rady SABP

Štatút rady Slovenskej autority pre Braillovo písmo (PDF)

Pravidlá písania a používania Braillovho písma
v Slovenskej republike

ilustrácia z obálky čiernotlačovej príručky, na obale je názov príručky a hracie kocky, ktoré šestkou predstavujú práve braillovskú bunku.

Písanie znakov a symbolov v Braillovom písme v slovenských textoch a základných odborných zápisoch v šesťbodovom zápise:

  1. PDF (pre korektné zobrazenie je vhodné dokument otvoriť v Adobe Acrobat Readeri)
  2. BRF
  3. TXT

Prekladač do Braillovho písma

Ak si chcete pozrieť grafickú podobu Braillovho zápisu na monitore, použite náš prekladač Braillovho písma. Tento text v Braillovom písme je následne možné skopírovať do textového editoru používajúceho Unicode znakovú sadu a vytlačiť. Prekladač mení symboly latinky na symboly braillovských buniek, v rámci konverzie z jedného znaku unicode na iný znak unicode predstavujúci braillovskú bunku.

Prekladač budeme neustále upravovať podľa vývoja príručky zápisu Braillovho písma a podľa prípadných zistených nezrovnalostí v jeho kóde. V prípade, že v prekladači nájdete nesprávnu konverziu, kontaktujte nás, prosím, na sa.bp@skn.sk.

Link na prekladač Braillovho písma

Prezentácie:

Konferencia SABP 2021

SABP na konferencii Múzeá a galérie bez bariér III, 12. november 2021

SABP hosťom v Rádiu Regina Východ, 9. novembra 2021

Videoprezentácia používania Braillovho písma

Video presentation of using Braille

Dokumenty:

Braillovo písmo v zahraničí
Klávesové skratky Unicode braillovských buniek
Pravidlá zápisu slovenského Braillovho písma (1996)
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
Príručka Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (SK)
UNITED NATIONS - Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol
Vyučovanie Braillovho písma a gramotnosť
Vyučovanie Braillovho písma a gramotnosť - Správa pre Európsku úniu nevidiacich a Európsku komisiu
Braille Teaching and Literacy - A Report for the European Blind Union and European CommissionČlánky:

Používanie braillovskej klávesnice v prostredí programu Corvus v troch častiach:

Čítanie hmatom alebo ako učebnice v Braillovom písme pomáhajú nevidiacim žiakom spoznávať svet

SABP v časopise Knižnica, časopis Slovenskej národnej knižnice (číslo 03, ročník 22; 2021)

e-Braille - nová služba digitálnej knižnice SKN

Tactile Reading 2021

Braillove bodky aj na monitore

Napísali o nás: Priestor na prezentovanie našej práce nám ponúkla aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vo svojom časopise Dúha

Od decembra 2020 zastrešujeme Slovenskú autoritu pre Braillovo písmoSúvisiace odkazy:

Hlavná diskusia Slovenskej autority pre Braillovo písmo 

Tipy a triky pre uľahčenie práce s počítačom a zlepšenie prístupnosti

Články týkajúce sa technológií súvisiacich s Braillovým písmom v internetovom časopise Blindrevue

Na začiatok stránky Tlač stránky