Slovenská autorita pre Braillovo písmo

Logo Slovenskej autority pre Braillovo písmo: obrázok predstavuje odtlačok prsta s vykreslenými papilárnymi líniami, vo vnútri odtlačku je šesť bodov akoby vystupujúcich z papilárnych línií, ktoré predstavujú jednu bunku Braillovho písma. Pod odtlačkom je nápis SABP. ⠠⠎⠇⠕⠧⠑⠝⠎⠅⠡⠀⠁⠥⠞⠕⠗⠊⠞⠁⠀⠏⠗⠑⠀⠠⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠕⠧⠕⠀⠏⠌⠎⠍⠕

the Braille Authority of Slovakia

Slovenská autorita pre Braillovo písmo (SABP) bola zriadená na podporu Braillovho písma na Slovensku v tom najširšom zmysle. Pracovisko SABP na pôde SKN spolu s Radou SABP bude pre všetkých nevidiacich nielen tvoriť príručky zápisu Braillovho písma, ale predovšetkým sa snažiť o to, aby Braillovo písmo bolo dôležitou súčasťou života nevidiacich od útleho detstva, aby ich sprevádzalo od základných škôl, pomáhalo pri štúdiu na stredných či vysokých školách a stalo sa súčasťou praktických činností v každodenných povinnostiach, pri orientovaní sa v priestore, pri usporadúvaní domácnosti alebo pri cestovaní a návštevách úradov či iných verejných priestorov. Budeme pracovať na tom, aby vám všetkým Braillovo písmo naďalej pomáhalo jednoducho a efektívne získavať informácie z okolia.

Rada SABP

Členovia Rady SABP

Štatút rady Slovenskej autority pre Braillovo písmo (PDF)

Kontaktujte nás s akýmikoľvek otázkami či podnetmi týkajúcimi sa Braillovho písma na:

Pravidlá písania a používania Braillovho písma v Slovenskej republike

ilustrácia z obálky čiernotlačovej príručky, na obale je názov príručky a hracie kocky, ktoré šestkou predstavujú práve braillovskú bunku.

 1. Písanie znakov a symbolov v Braillovom písme v slovenských textoch a základných odborných zápisoch v šesťbodovom zápise:
  1. PDF (pre korektné zobrazenie je vhodné dokument otvoriť v Adobe Acrobat Readeri)
  2. BRF
  3. TXT (v Unicode kódovaní)
 2. Písanie znakov a symbolov v Braillovom písme v základných zápisoch prírodovedných predmetov
  1. PDF formát (pre korektné zobrazenie je vhodné dokument otvoriť v Adobe Acrobat Readeri);
  2. e-braille formát v dvoch zväzkoch v súbore .zip;
  3. prepis príručky v prístupnom .docx formáte pre jednoduhšiu orientáciu v texte s čítačom obrazovky. (Pre korektné zobrazenie grafických príkladov a vzorcov odporúčame príručku vo formáte PDF alebo e-braille.)

Pravidlá brailového zápisu hudobného notopisu v Slovenskej republike

Prekladač do Braillovho písma

Ak si chcete pozrieť grafickú podobu Braillovho zápisu na monitore, použite náš prekladač Braillovho písma. Tento text v Braillovom písme je následne možné skopírovať do textového editoru používajúceho Unicode znakovú sadu a vytlačiť. Prekladač mení symboly latinky na symboly braillovských buniek, v rámci konverzie z jedného znaku unicode na iný znak unicode predstavujúci braillovskú bunku.

Prekladač budeme neustále upravovať podľa vývoja príručky zápisu Braillovho písma a podľa prípadných zistených nezrovnalostí v jeho kóde. V prípade, že v prekladači nájdete nesprávnu konverziu, kontaktujte nás, prosím, na sa.bp@skn.sk.

Link na prekladač Braillovho písma

Prezentovanie Braillovho písma

Podcast, film a iné z galérie SABP

  Súťaže

  Braille vo svete

  Dokumenty:

  Články:  Súvisiace odkazy:

  Na začiatok stránky Tlač stránky