Úvod › Slovenská autorita pre Braillovo písmo

Slovenská autorita pre Braillovo písmo

⠠⠎⠇⠕⠧⠑⠝⠎⠅⠡⠀⠁⠥⠞⠕⠗⠊⠞⠁⠀⠏⠗⠑⠀⠠⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠕⠧⠕⠀⠏⠌⠎⠍⠕

Slovenská autorita pre Braillovo písmo (SABP) bola zriadená na podporu Braillovho písma na Slovensku v tom najširšom zmysle. Pracovisko SABP na pôde SKN spolu s Radou SABP bude pre všetkých nevidiacich nielen tvoriť príručky zápisu Braillovho písma, ale predovšetkým sa snažiť o to, aby Braillovo písmo bolo dôležitou súčasťou života nevidiacich od útleho detstva, aby ich sprevádzalo od základných škôl, pomáhalo pri štúdiu na stredných či vysokých školách a stalo sa súčasťou praktických činností v každodenných povinnostiach, pri orientovaní sa v priestore, pri usporadúvaní domácnosti alebo pri cestovaní a návštevách úradov či iných verejných priestorov. Budeme pracovať na tom, aby vám všetkým Braillovo písmo naďalej pomáhalo jednoducho a efektívne získavať informácie z okolia.

Kontaktujte nás s akýmikoľvek otázkami či podnetmi týkajúcimi sa Braillovho písma na:

Rada SABP

Členovia Rady SABP

Dokumenty:

Klávesové skratky Unicode braillovských buniek
Štatút rady Slovenskej autority pre Braillovo písmo (PDF)
Štatút rady Slovenskej autority pre Braillovo písmo (DOCX)
Pravidlá zápisu slovenského Braillovho písma (1996)

Články:

Braillove bodky aj na monitore

Napísali o nás: Priestor na prezentovanie našej práce nám ponúkla aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vo svojom časopise Dúha

Od decembra 2020 zastrešujeme Slovenskú autoritu pre Braillovo písmo

Diskusné príspevky:

Hlavná diskusia Slovenskej autority pre Braillovo písmo 

Tipy a triky pre uľahčenie práce s počítačom a zlepšenie prístupnosti

Na začiatok stránky Tlač stránky