Pravidlá brailového zápisu hudobného notopisu v Slovenskej republike

Brailový hudobný notopis

 

Na stretnutí profesionálnych zrakovo postihnutých hudobníkov Slovenskej republiky zo 4. 3. 2022 a následne na zasadnutí Rady Slovenskej autority pre Braillovo písmo bolo prijaté rozhodnutie, že Slovenská republika sa v oblasti brailového hudobného notopisu bude riadiť oficiálnymi medzinárodnými pravidlami brailového notopisu. Aktuálne sú platné medzinárodné pravidlá brailového notopisu z roku 1996:

New International Manual of Braille Music Notation by The Braille Music Subcommittee World Blind Union. Zostavovateľka: BETTYE KROLICK. ISBN 90-9009269-2 (PDF)

Ponúkame vám aj automatizovaný preklad tohto medzinárodného manuálu do slovenského jazyka. Pri jeho čítaní je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že znaky použité v príkladoch notových zápisov sú zapísané podľa štandardu Anglický severoamerický počítačový kód. Zároveň nie sú odborné termíny preložené správne z dôvodu, že ide o automatizovaný preklad do slovenčiny. (PDF)

 

Adaptácia medzinárodných pravidiel do češtiny a ich použitie na Slovensku

 

Vzhľadom na historický vývoj vyučovania brailového hudobného notopisu na Slovensku spravidla zo zdrojov v českom jazyku, Slovenská autorita pre Braillovo písmo vychádzajúc zo záverov zo stretnutia profesionálnych hudobníkov a rozhodnutia Rady SABP odporúča používanie týchto medzinárodných pravidiel, ktoré boli adaptované v publikáciách:

 • Jelínek Jiří: Učebnice notopisu nevidomých;
 • Jelínek Jiří: Notopis v reliéfu;
 • Jelínek Jiří: Notopis / Přehled znaků Braill. mezinárodního notopisu.

 

Tieto publikácie sú záujemcom dostupné na zapožičanie v českej knižnici pre nevidiacich, Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana (KTN). Po registrácii do KTN je možné požiadať o zaslanie týchto publikácií poštou aj na Slovensko.

 

E-mailová diskusná skupina

 

Pre vzájomné zdieľanie informácií z oblasti hudby a brailového notopisu sme vytvorili diskusnú skupinu nevidiaci hudobníci. Pridať sa do skupiny je jednoduché - stačí zaslať e-mail na adresu nevidiaci-hudobnici+subscribe(zavináč)groups.io, pričom zavináč v zátvorke je potrebné nahradiť štandardným zavináčom. Na e-mail, ktorý bude následne doručený, stačí odpovedať bez uvedenia textu, avšak predmet správy musí zostať bezo zmeny.

 

 

 

Súhrn zdrojov notovej literatúry

 

Výpožička nôt v SKN v Levoči

(obsahuje archív z Prahy + niekoľko prepisov od slovenských učiteľov hudby)

Pre zapožičanie nôt je potrebné kontaktovať SKN, výpožičky brailových dokumentov.

Zoznam notovej a hudobnej literatúry v SKN je možné nájsť na stránke katalógov SKN, v sekcii „Výberová bibliografia – "Zaostrené na hudbu podľa hudobných nástrojov" – noty v Braillovom písme“, a to pre klavír/piano, keyboard, trúbku, flautu, zobcovú flautu, klarinet, violu, husle, gitaru a akordeón/harmoniku.

 

Publikácie v KTN:

https://www.ktn.cz/intro?setlang=cs

Jelínek Jiří: Učebnice notopisu nevidomých

Jelínek Jiří: Notopis v reliéfu

Jelínek Jiří: Notopis / Přehled znaků Braill. mezinárodního notopisu

 

Digitální knihovna KTN:

 

Digitálna knižnica – Knihovna Mathilda:

https://www.dkzp.cz/

(táto knižnica obsahuje, okrem iného, aj niekoľko stoviek spracovaných nôt do digitálnej podoby. Pre vypožičiavanie z tejto knižnice je potrebné sa do DKZP zaregistrovať, registrácia je bezplatná. Knihovna Mathilda sa zaoberá skenovaním pôvodných brailových nôt, teda robia konverziu z brailu do digitálnej podoby a noty každým týždňom pribúdajú.)

 

 

Súhrn digitálnych zdrojov a hudobne zameraných programov či webových stránok

 

 • Program Muse score
  https://musescore.org/en
  (editovanie nôt a notového zápisu)
 • Dancing Dots:
  program GOODFEEL® Braille – prepis nôt do brailu,
  program Lime Lighter – softvér na zväčšovanie hudobného zápisu,
  Kurzy brailovej notácie - Braille music courses and other publications
 • Noty vo formáte XML (konverzia z obrazového PDF do XML):
  https://braillemuse.net/
 • Projekt Brailleorch (noty priamo písané brailovými bunkami unicode):
  brailleorch.org
  (noty je možné prezerať priamo na stránke alebo aj stiahnuť)
  • The IBOS MusicXML Reader:
   https://ibos.dk/index.php/engelsk-side/ibos-musicxml-reader/
   (prekladá noty do brailu aj do textovej podoby. Noty čitateľné na riadku aj pomocou čítača obrazovky. Zároveň aj noty prehráva)
  • Alternatíva k brailovým notám – noty plus podrobná nahrávka skladby:
   Martin Rous – čiernotlačové noty s QR kódom a  nahrávkami skladieb

 

 

Diskusné skupiny

 

 

 

 

Na začiatok stránky Tlač stránky