Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Naša práca

O KNIŽNICI

Od 28. novembra 1946 sa datuje vznik tlačiarne pre nevidiacich v Levoči pod názvom Slovenská slepecká tlač. Skutočná história Slepeckej tlačiarne na Slovensku sa píše od      1. októbra 1948, kedy začala pravidelná prevádzka tejto kultúrnej inštitúcie.
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN), jediná svojho druhu na Slovensku, je špeciálnou knižnicou a súbežne aj vydavateľstvom periodických a neperiodických dokumentov v špeciálnych formách (Braillovo písmo, zvukové nahrávky, zväčšený typ čiernotlačového písma, digitálne texty, reliéfna grafika). Od 1. 1. 1999 je príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Jej služby využívajú výhradne nevidiaci, slabozrakí a inak zdravotne postihnutí občania. Osobitosťou SKN je to, že všetky dokumenty si musí vyrobiť sama a až tak sú zaradené do knižničného fondu.

BRAILLOVSKÁ TLAČ

Šlabikár Prvé krôčky z roku 1948 bol prvou vytlačenou učebnicou v slepeckej tlačiarni.
V súčasnosti SKN okrem kníh, časopisov a učebníc v Braillovom písme vydáva a tlačí rôzne tlačoviny, kalendáre a pohľadnice. Spracovávaním reliéfnych obrázkov do publikácií SKN podporuje hmatové vnímanie nevidiacich a slabozrakých.

ZVUKOVÁ KNIHA

S nahrávaním zvukových kníh sa začalo v roku 1962, spočiatku na magnetofónové pásy, neskôr na kazety. Od roku 2004 sú všetky zvukové knihy a časopisy nahrávané digitálne. Boli tým vytvorené predpoklady na sprístupňovanie zvukových dokumentov v rôznych digitálnych formátoch na CD, ale aj prostredníctvom digitálnej knižnice cez webovú stránku SKN. Nahrávacie štúdiá, vybavené špičkovou technikou, umožňujú nahrávanie kníh a periodík na profesionálnej úrovni.

ČASOPISY

SKN vydáva 18 časopisov v troch verziách s rôznou periodicitou, ktorých forma a obsah sú prispôsobené schopnostiam, potrebám a nárokom zrakovo postihnutých recipientov.
Predplatitelia dostávajú periodiká poštou, elektronicky cez internet a k dispozícií sú aj na webovej stránke SKN.

KNIHA A ČITATEĽ

Knižnica poskytuje absenčné, prezenčné a zásielkové výpožičné služby. Výpožičky a všetky ostatné knižnično-informačné služby sú bezplatné. Pre imobilných a starších používateľov žijúcich v Levoči knižnica zabezpečuje pravidelný donáškový servis. Ponuka knižničného fondu je rozmanitá, používateľom je k dispozícii beletria, náučná literatúra, učebnice, hudobniny, komentované filmy atď. Špecializovaný knižničný fond SKN obsahuje viac ako 7 200 titulov zvukových kníh a takmer 3 600 titulov kníh v Braillovom písme. Využíva ho približne 2 000 používateľov zo SR, ale aj zahraničia. Od roku 2007 majú používatelia SKN k dispozícii online digitálnu knižnicu, v ktorej je približne 7 250 zvukových kníh a časopisov. Používatelia majú možnosť využívať služby čitárne na prezenčné štúdium dokumentov, s možnosťou bezplatného pripojenia na internet. V záujme priblíženia sa svojim používateľom SKN zásobuje svojou knižnou produkciou zvukových kníh 29 oddelení pre zdravotne postihnutých vo verejných knižniciach SR.

KOMUNITNÉ FORMY PRÁCE

Verejnosti je sprístupnená Izba Mateja Hrebendu, so stálou expozíciou exponátov týkajúcich sa života a práce Mateja Hrebendu. Na počesť tejto významnej osobnosti slepeckého hnutia na Slovensku sa každé dva roky konajú Dni Mateja Hrebendu – celonárodná súťaž v prednese poézie a prózy, ako aj vlastnej tvorby nevidiacich a slabozrakých. Svoje aktivity úspešne rozvíja Literárny klub, ktorý združuje zdravotne znevýhodnených literárnych tvorcov a Šachový klub pre nadšencov šachu. Pozitívne zviditeľňovať knižnicu ako kultúrnu a vzdelávaciu inštitúciu nielen medzi používateľmi, ale aj širokou verejnosťou sa darí aj organizovaním širokého spektra kolektívnych podujatí.

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 15. týždni roku 2023 z Digitálnej knižnice

(Ne)uveriteľné príhody O smrti a živote, Viera Vičanová   Informácie o knihe (Ne)uveriteľné príhody O smrti a živote
21%
Osemdesiat miliónov očí, Ed McBain   Informácie o knihe Osemdesiat miliónov očí
19%
Pod kopytami stád, Louis L'Amour   Informácie o knihe Pod kopytami stád
19%
Rytieri noci, Juliette Benzoni   Informácie o knihe Rytieri noci
22%
Tajomstvo zdravia a dlhého života, Ernest Günter   Informácie o knihe Tajomstvo zdravia a dlhého života
19%
Hlasovalo: 345
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím