Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

DIKDA – Digitálna knižnica Slovenskej národnej knižnice pre čitateľov Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Formulár - DIKDA pre čitateľov SKN

Video návod DIKDA pre čitateľov SKN

V prvej polovici roka 2023 Slovenská národná knižnica sprístupnila obchodne nedostupné diela (OND) vo svojej digitálnej knižnici DIKDA na adrese dikda.snk.sk. Obchodne nedostupné diela sú slovesné diela vyjadrené v písomnej forme, najmä vo forme knihy, časopisu a novín (príp. fotografií alebo ilustrácií, ktoré tvoria súčasť uvedených diel), ktoré sú síce chránené autorským právom, ale ich rozmnoženiny viac nie sú dostupné v tradičných obchodných kanáloch, nie je ich teda možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva s výnimkou kúpy použitej veci napr. v antikvariáte. OND sú zverejnené v Katalógu obchodne nedostupných diel a ich  zverejnenie bolo možné na základe platnej zmluvy medzi SNK a autorskou spoločnosťou LITA, ktorá zastupuje práva autorov.

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN) rokovala so Slovenskou národnou knižnicou (SNK) o sprístupnení digitalizovaných dokumentov pre zdravotne postihnutých čitateľov už dlhšie a dnes prinášame pre našich čitateľov jedinečnú službu pod názvom DIKDA pre čitateľov SKN, vďaka ktorej si nevidiaci budú môcť požiadať o sprístupnenie digitalizovaných obchodne nedostupných diel z DIKDA vo formáte, ktorý vyhovuje ich potrebám. V digitálnej knižnici SNK je pre používateľov v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru aktuálne k dispozícii viac než milión obchodne nedostupných diel a ich počet kontinuálne stúpa.

Digitálna knižnica SNK dostupná na adrese dikda.snk.sk nie je bez asistencie plne prístupná pre nevidiacich. Našli sme však riešenie, ktoré umožňuje čitateľom digitálnej knižnice SKN jednoducho vyhľadávať a požiadať o sprístupnenie zdigitalizovaných obchodne nedostupných dokumentov, ktoré sú prístupné na dikda.snk.sk, vo formáte prispôsobenom ich potrebám. V ďalšej časti článku si prakticky povieme, ako môžu čitatelia požiadať o takéto sprístupnenie obchodne nedostupných diel.

Čitateľ digitálnej knižnice SKN sa prihlási na webovej stránke www.skn.sk pod svojím menom a heslom. V menu nájde položku pod názvom DIKDA pre čitateľov SKN. Potvrdením tejto položky si otvorí vyhľadávací formulár s názvom Digitalizované dokumenty Slovenskej národnej knižnice. Na začiatku formulára je informácia o celkovom počte vygenerovaných PDF dokumentov. Do konca roka 2023 plánujeme testovať túto službu tak, že vygenerujeme prvých 150 kníh/časopisov vo formáte PDF, ktoré si naši čitatelia budú môcť stiahnuť z digitálnej knižnice. V budúcom roku budeme v projekte rutinne pokračovať a veríme, že sa nám podarí zrealizovať projekt na automatizáciu zasielania takto digitalizovaných dokumentov, čím sa služba posunie na novú úroveň.

V ďalšej časti formulára je už vyplnené meno, priezvisko, adresa a e-mail prihláseného užívateľa. V časti Vyhľadať titul môžeme zaškrtnúť knihy, časopisy alebo ostatné dokumenty. Predvolene sú zaškrtnuté knihy. Do vyhľadávacieho políčka môžeme napísať ľubovoľný názov knihy alebo meno autora. Výber potvrdíme tlačidlom Enter. Dostaneme zoznam prvých 10 nájdených  dokumentov. Ak nás žiadna kniha nezaujala, môžeme potvrdiť tlačidlo Ďalšie výsledky a dostaneme ďalších 10 dokumentov.

Popíšeme si konkrétny prípad, ako môžeme vyhľadať knihu Babička od Boženy Němcovej.

Do vyhľadávacieho políčka napíšeme Babička a dáme Enter. Získame výpis desiatich kníh, pričom sú zoradené v zozname a každá kniha je jednou položkou zoznamu. Každá položka zoznamu obsahuje názov knihy/časopisu. Za názvom sa vypíše meno autora, rok narodenia a meno prekladateľa. Súčasťou každej vyhľadanej položky je aj tlačidlo Viac informácií, ktoré nám pomôžu rozhodnúť sa, či máme o knihu záujem. Takto sa dozvieme aj ďalšie údaje ako vydavateľ, rok vydania, jazyk, typ diela, formát a počet strán, miesto uloženia. Keď nám táto kniha nevyhovuje, podobne môžeme získať údaje o ďalšej knihe. V prípade, že sme sa rozhodli pre konkrétny titul, požiadame o jej sprístupnenie potvrdením názvu knihy.

Pre našu informáciu sa dozvieme ešte raz všetky údaje knihy: názov, autor, popis, vydavateľ, Jazyk, typ, formát a miesto uloženia. Nájdeme tu aj link na priamy odkaz danej knihy v Digitálnej knižnici DIKDA na dikda.snk.sk. Môžeme napísať aj poznámku k našej objednávke.

Ak chceme vyhľadať úplne inú knihu, tak v editačnom poli napíšeme iný názov pre vyhľadávanie, alebo potvrdíme Vymazať vyhľadávaný text.

Pred odoslaním objednávacieho formulára potvrdíme súhlas s čestným vyhlásením, ktoré sa týka poskytovania diel a iných predmetov ochrany v prístupnom formáte prostredníctvom prístupu do digitálnej knižnice Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Čestné vyhlásenie má sedem bodov. Potvrdením zaškrtávacieho políčka deklarujeme, že budeme danú knihu používať v súlade s Autorským zákonom, budeme dodržiavať Knižničný poriadok SKN ako aj ďalšie ustanovenia. Na znak súhlasu zaškrtneme druhé zaškrtávacie políčko a odošleme formulár.

Ak je vyhľadanou položkou časopis, po kliknutí na jeho názov sa jednotlivé ročníky časopisu otvoria v rozvetvenom zozname druhej úrovne s jednotlivými číslami časopisov.

Krátko nato čitateľ dostane mail s oznámením, že pracujeme na úprave knihy. Táto úprava znamená, že knihu stiahneme z Digitálnej knižnice SNK na dikda.snk.sk vo forme skenovaných obrázkov, ktoré pomocou programu Finereader prevedieme do čitateľného a prístupného formátu PDF. Tento krok je časovo náročný, lebo každú jednu stranu musíme pred stiahnutím ručne označiť. Na záver na každej strane knihy alebo časopisu v súbore PDF pridáme vodoznak s mailovou adresou čitateľa. Aj týmto opatrením chceme prispieť k tomu, aby všetci čitatelia pracovali s PDF dokumentom v súlade s čestným vyhlásením.

Po vyššie spomenutom spracovaní dostane čitateľ mail s informáciou, že digitalizovaná kniha alebo časopis čaká na stiahnutie pod jeho kontom v digitálnej knižnici.

Na záver chceme poďakovať Slovenskej národnej knižnici za spoluprácu pri sprístupňovaní obchodne nedostupných diel pre nevidiacich. Pevne veríme, že prioritný projekt v roku 2024 bude zo strany Ministerstva kultúry SR pre SKN schválený tak, aby si čitatelia mohli objednávať digitalizované dokumenty bez obmedzení.

Oddelenie knižnično - informačných služieb SKN

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 24. týždni roku 2024 z Digitálnej knižnice

Milénium , Elizaheth Handová, Lewis Gannet   Informácie o knihe Milénium
22%
Prach a sny, Eduard Krajčo   Informácie o knihe Prach a sny
22%
Predposledná štácia, Juraj Hanuščin   Informácie o knihe Predposledná štácia
18%
Priznávanie , Rose Marcia   Informácie o knihe Priznávanie
15%
Prvý medzi rovnými , Jeffrey Archer   Informácie o knihe Prvý medzi rovnými
23%
Hlasovalo: 241
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím