Knižnica otvorená v špeciálnom režime

Od stredy 27. 1. 2021 otvárame knižnicu pre verejnosť Knižnica bude poskytovať služby v obmedzenom rozsahu Pobyt čitateľov v knižnici je obmedzený na nevyhnutne potrebný čas, a to na vrátenie a výpožičku kníh na základe vopred nahlásenej objednávky Prosíme zároveň o rešpektovanie Vyhlášky ÚVZ SR č. 14/2021 o vyžadovaných dokladoch ohľadom  ochorenia COVID-19 ako aj ďalších usmernení, ktoré Vám radi sprostredkujú zamestnanci knižnice

Čítať ďalej

Od decembra 2020 zastrešujeme Slovenskú autoritu pre Braillovo písmo

Na základe prijatého rozhodnutia vlády o návrhu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sme v decembri 2020 zriadili na pôde našej knižnice Slovenskú autoritu pre Braillovo písmo, a to v súlade s odporúčaním č. 64 Záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Tento výbor všetkým zmluvným štátom odporučil, aby každý zmluvný štát podporil zriadenie národnej autority Braillovho písma a zabezpečil vytvorenie štandardizovaného zápisu Braillovho písma. Naša knižnica...

Čítať ďalej

Učebnice vo formáte PDF – novinka v digitálnej knižnici

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči sa snaží každý rok vylepšovať služby digitálnej knižnice, ktorá funguje na webovej stránke www.skn.sk od roku 2006. V roku 2020 sme v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií v Bratislave pripravili pre našich používateľov novinku v podobe zdigitalizovaných učebníc vo formáte PDF. V januári 2021 sme sprístupnili nielen učebnice, ale aj pracovné zošity a povinnú literatúru pre základné...

Čítať ďalej

Už dvadsať rokov si pripomíname Svetový Braillov deň

Svetová únia nevidiacich WBU (World Blind Union) ho vyhlásila v r. 2001. V tento deň v r. 1809 sa narodil geniálny francúzsky vynálezca Braillovho písma Louis Braille. Malý Louis  oslepol nešťastnou náhodou v dielni svojho otca, sedlára, poranil si pravé oko ostrým nástrojom. Infekcia sa rozšírila i na druhé oko a v dôsledku toho celkom stratil zrak. Desaťročného ho prijali do Národného ústavu pre mladých slepcov v Paríži. Louis bol nadaný žiak, v r. 1828 bol v ústave vymenovaný...

Čítať ďalej


Ďalšie novinky


Ďalšie knižné novinky

Na začiatok stránky Tlač stránky