Dokumentárny film Svet na dotyk v RTVS

Dokumentárny film s audiokomentárom pre nevidiacich Svet na dotyk v réžii Martina Dzurňáka, ktorý autenticky a čo najucelenejšie približuje činnosť a aktivity našej knižnice je prvýkrát zaradený do vysielacieho programu RTVS – Dvojka v sobotu 30. marca 2019 o 12:15

Čítať ďalej

S Lenou Riečanskou v Levoči o dôležitosti priateľstva

V rámci 20. ročníka Týždňa slovenských knižníc  sme privítali na pôde SKN spisovateľku Lenu Riečanskú.  Rada prijala naše pozvanie na besedu so staršími žiakmi levočskej základnej školy internátnej. Jedna časť autorkinej tvorby je venovaná práve deťom a mládeži staršieho školského veku.  V dohodnutom termíne 5. marca sa vybrala vlakom z Bratislavy v spoločnosti sesternice, aby im cesta ubiehala rýchlejšie a aby si spoločne vychutnali levočské historické Námestie Majstra Pavla a...

Čítať ďalej

Rázusovie klub spisovateľov Liptovský Mikuláš na besede v Levoči

20. ročník Týždňa slovenských knižníc v SKN pokračoval vo štvrtok 7. marca besedou, venovanou dospelým čitateľom. V tento deň nás navštívili traja členovia žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, zakladatelia Rázusovie klubu spisovateľov v Liptovskom Mikuláši. Základným poslaním klubu je združovať všetkých spisovateľov mesta a inšpiratívnymi kultúrnymi podujatiami prispievať k jeho všestrannému rozvoju. Na tento účel využívajú predovšetkým rodný dom Martina Rázusa, ktorý sa stal...

Čítať ďalej


Ďalšie novinky


Ďalšie knižné novinky

Na začiatok stránky Tlač stránky