Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Učebnice vo formáte PDF – novinka v digitálnej knižnici

Prepis a spracovanie učebníc a učebných materiálov v SKN

Pre žiakov a žiačky základných a stredných škôl so zrakovým znevýhodnením a poruchami čítania SKN poskytuje od roku 2020 učebnice v elektronickom formáte. Každý náš čitateľ má prístup do digitálnej knižnice SKN, v ktorej sú dostupné stovky učebníc, a to vo formáte PDF, ale aj vo zvukovom formáte načítané syntetickou rečou. Zároveň od apríla 2024 v SKN poskytujeme možnosť plnohodnotného sprístupnenia učebníc a učebných materiálov vo forme elektronických prístupných dokumentov v textovom formáte, v braili, digitálnom braili a hmatovej grafike.

Učebnice a učebné materiály spracúvame pre žiakov a žiačky s rôznymi stupňami zrakového znevýhodnenia. Zatiaľ čo pre žiakov s poruchami čítania alebo pre slabozrakých je vhodný PDF súbor s rozpoznaným textom, pre nevidiacich a ťažko slabozrakých žiakov je nevyhnutná plnohodnotná prístupná forma elektronického textového dokumentu alebo brailová publikácia.

Prehľadné vysvetlenie postupu

Pre slabozrakých žiakov a žiakov s poruchami čítania môžu byť postačujúce:

  • registrácia do SKN a prístup do digitálnej knižnice;
  • prístup k PDF dokumentom so základnou prístupnosťou a možnosťou zväčšovania textu;
  • možnosť čítania dlhších textov vo zvukovej forme vďaka zvukovým knihám alebo pomocou hlasového čítania v internetovom prehliadači, prípadne pomocou zabudovaného čítača operačného systému (Narator vo Windows, TalkBack v Androide, Voice Over v Mac a i-Phone a pod.).

Pre ťažko slabozrakých a nevidiacich žiakov sú potrebné:

  • registrácia do SKN a prístup do digitálnej knižnice;
  • prístup k plnohodnotne sprístupneným učebniciam a učebným materiálom vo vhodnom formáte (prístupný elektronický dokument, zvuková kniha, brailová kniha, kniha s hmatovou grafikou, digitálna brailová kniha a podobne);
  • komunikácia s Pracoviskom prepisu SABP pre zvolenie vhodného formátu a prispôsobenie individuálnym potrebám a zručnostiam žiaka.

Ako sa k učebniciam dostať?

Ak žiak/žiačka so zrakovým znevýhodnením alebo poruchami čítania nie je čitateľom SKN, pre prístup k učebniciam je potrebné sa v SKN zaregistrovať. Registrácia je bezplatná.

Registrácia je možná aj online v sekcii digitálna knižnica / registrácia do digitálnej knižnice. Na zaregistrovanie čitateľa je potrebné predložiť potvrdenie o zrakovom/zdravotnom znevýhodnení alebo o poruche čítania. Potvrdenie vystaví lekár alebo Špecializované centrum poradenstva a prevencie.

V digitálnej knižnici SKN poskytujeme nielen učebnice, ale aj pracovné zošity a povinnú literatúru pre základné a stredné školy. Učebnice a učebné materiály sú určené pre všetkých žiakov so zdravotným znevýhodnením a poruchami čítania vzdelávajúcich sa v špeciálnych školách, ale aj pre žiakov študujúcich integrovane v bežných školách. Veríme, že pomôžu aj ich učiteľom, asistentom alebo rodičom, ktorí pomáhajú svojim deťom pri štúdiu.

Dostupnosť učebníc a ich vyhľadanie

Po prihlásení sa do digitálnej knižnice nájdeme učebnice v hlavnom menu pod názvom Prístupné učebnice. Učebnice a učebné materiály môžeme filtrovať podobne, ako sú používatelia zvyknutí vyhľadávať zvukové knihy. Zoznam všetkých učebníc získame potvrdením tlačidla „Vyhľadať učebnice“ bez vyplnenia iných polí filtra. Pri každej učebnici je v zozname klikateľný názov, autor, počet zobrazení a stiahnutí. Po rozkliknutí názvu sa na webovej stránke zobrazí názov a počet zobrazení, odkaz na stiahnutie súboru PDF, podnázov (učebnica, pracovný zošit, povinné čítanie), autor, vydavateľ, rok vydania, zameranie, číslo ISBN, predmet (napríklad matematika, slovenský jazyk, dejepis a pod.) a typ (učebnica, pracovný zošit, povinné čítanie).

Pri niektorých učebniciach nájdete aj prepojenie na zvukovú verziu učebnice, prípadne povinného čítania, ak sú už načítané v SKN a sprístupnené v digitálnej knižnici. Ostatné súbory PDF z kategórie povinnej literatúry sú prepojené so zvukovou verziou knihy, ktorá bola vygenerovaná pomocou syntetickej reči. Takto bola zhotovená napríklad Čítanka pre 9. ročník špeciálnych škôl. Niektoré zvukové knihy sú dostupné v jednom súbore MP3, iné sú rozdelené na jednotlivé kapitoly tak, aby si záujemcovia mohli stiahnuť každý článok ako samostatný súbor MP3. Tieto zvukové dokumenty si môžete stiahnuť z odkazu Získať MP3, ktorý je hneď pod odkazom Získať PDF.

Učebnice sa dajú na webovej stránke vyhľadávať aj fulltextovo. Stačí do vyhľadávacieho okienka zadať časť z názvu knihy alebo meno autora. Okrem toho sa dajú vyhľadávať aj v zozname autorov, podľa zamerania a roku vydania, podľa jednotlivých ročníkov, podľa typu a predmetu. Takéto vyhľadávanie je možné triediť chronologicky, podľa abecedy alebo podľa počtu stiahnutí a zobrazení.

Praktické je zadať napríklad ročník, ktorý navštevuje žiak, a následne na webovej stránke získame zoznam učebníc s možnosťou ich stiahnutia vo formáte PDF.

Súbory PDF boli oskenované vo vysokom rozlíšení, preto si slabozrakí používatelia môžu text zväčšiť alebo vytlačiť.

Keď potvrdíme odkaz na otvorenie súboru PDF, môžeme sa posúvať v učebnici na ľubovoľnú stranu. Texty boli získané pomocou programu na rozpoznávanie písma, preto sa dajú ľahko kopírovať. Pomocou klávesnicovej skratky CTRL+F vieme texty v učebnici vyhľadávať.

Plnohodnotné sprístupňovanie učebníc

PDF súbory s rozpoznaným textom sú rozhodne pridanou hodnotou aj pre nevidiacich a ťažko slabozrakých. Nemožno ich však považovať za plnohodnotne prístupné dokumenty. Pre nevidiacich žiakov predstavujú len čiastočné a často nedostatočné  riešenie. Ak majú žiaci výrazné problémy so zrakom a využívajú  prácu s čítačom obrazovky a výrazne sa pri čítaní spoliehajú na prácu s klávesnicou a hlasovým výstupom, je nevyhnutné, aby mali prístup k plnohodnotne sprístupneným textovým dokumentom.

Sprístupňovaniu učebníc a učebných materiálov sa venujeme na Pracovisku prepisu učebníc a učebných materiálov Slovenskej autority pre Braillovo písmo. Postupne budeme pre nevidiacich a ťažko slabozrakých žiakov plnohodnotne sprístupňovať všetky PDF učebnice v digitálnej knižnici SKN. Sprístupnené elektronické učebnice v textovom formáte pridávame do digitálnej knižnice postupne, odkaz na sprístupnený textový dokument je dostupný pod možnosťou sťahovania PDF.

V situácii, keď medzi učebnicami v digitálnej knižnici SKN nie je sprístupnený textový elektronický dokument učebnice, žiaci, rodičia alebo pedagógovia sa môžu obrátiť na Pracovisko prepisu SABP (odkaz na e-mail), kde učebnicu prijmeme na spracovanie do prístupného elektronického dokumentu alebo brailovej učebnice prípadne brailovej učebnice s hmatovou grafikou alebo vo formáte digitálneho brailového dokumentu.

Na Pracovisku prepisu SABP plnohodnotne sprístupníme učebnicu alebo učebný materiál na žiadosť žiakov, pedagógov či rodičov.  Spracúvame nielen vydané učebnice, ale aj vlastné učebné materiály a pomocné učebné texty.

Na zabezpečenie prepisu je potrebné nás kontaktovať e-mailom na adrese sabp@skn.sk.

Poďakovanie

Na záver by sme sa chceli poďakovať našim partnerom v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave za digitalizáciu učebníc, ako aj Slovenskej národnej knižnici za spoluprácu v sprístupňovaní svojho digitálneho archívu DIKDA pre našich čitateľov. Ďakujeme aj všetkým vydavateľstvám, ktoré našim čitateľom vychádzajú v ústrety tým, že nám pomáhajú učebnice sprístupňovať.

Článok PDF (2 MB)

Obr. 1, možnosti vyhľadávania:

Obr. 2, výsledky vyhľadávania:

Obr. 3, učebnice pre 5. ročník:

Obr. 4, čítanky pre ZŠ:

Obr. 5, povinné čítanie:

Obr. 6, Čítanka pre 9. ročník špeciálnych škôl – detail vyhľadávania, obsah učebnice

Obr. 7, Čítanka pre 9. ročník špeciálnych škôl – zobrazenie PDF s možnosťou vyhľadávania

Obr. 8, Čítanka pre 9. ročník špeciálnych škôl – zvuková verzia čítanky s možnosťou sťahovania jednotlivých úryvkov a básničiek vo formáte MP3:

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 24. týždni roku 2024 z Digitálnej knižnice

Milénium , Elizaheth Handová, Lewis Gannet   Informácie o knihe Milénium
21%
Prach a sny, Eduard Krajčo   Informácie o knihe Prach a sny
22%
Predposledná štácia, Juraj Hanuščin   Informácie o knihe Predposledná štácia
18%
Priznávanie , Rose Marcia   Informácie o knihe Priznávanie
15%
Prvý medzi rovnými , Jeffrey Archer   Informácie o knihe Prvý medzi rovnými
24%
Hlasovalo: 234
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím