ÚvodSlužby › Pokyny na registráciu čitateľa

Pokyny na registráciu čitateľa

Podmienkou registrácie používateľa je zaslanie formulára prihlášky čitateľa a predloženie jedného z nasledujúcich dokladov:
  • fotokópia preukazu ZŤP, ZŤP/S – zrakové postihnutie, 
  • fotokópia členského preukazu občianskeho združenia nevidiacich a slabozrakých v SR, 
  • potvrdenie očného lekára o zrakovom deficite.

Prihlášky zasielajte na adresu:

Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu
Oddelenie knižničných služieb
Štúrova 36
054 65 Levoča

Na začiatok stránky Tlač stránky