Pokyny na registráciu čitateľa

Používateľom knižnice sa môže stať každý nevidiaci, slabozraký a inak zdravotne postihnutý občan v rozsahu odôvodnenom jeho zdravotným postihnutím po vyplnení prihlášky za čitateľa, predložení platného občianskeho preukazu a fotokópie jedného z nasledujúcich dokladov:

Podpísaním prihlášky (u detí do 15 rokov zákonným zástupcom) sa používateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia Knižničného poriadku SKN.

Po splnení podmienok je registrácia používateľa bezplatná.

Prihlášky posielajte na adresu:

Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu
Oddelenie knižnično-informačných služieb
Štúrova 36
054 65 Levoča

alebo elektronicky: sluzby@skn.sk

Na začiatok stránky Tlač stránky