Úvod › Diskusia

Diskusia

Vyhľadávanie v príspevkoch

Posledný príspevok:

Mám takú jednu pripomienku. mohli by ste prosím vás dávať pri časopisoch úvod a obsah do jedného súboru? a pri knihách nadpis knihy a súbor začiatok knihy tiež zlúčiť do jedného súboru? Neviem načo robíte také krátke súbory, nevidím v tom žiadny zmysel.
autor: Lenka

Zoznam tém:

Počet príspevkov
Názov témy
Počet zobrazení
294
Digitálna knižnica
124548
8
Archív RTVS - Dokorán
1382
7
Slovenské weby versus znevýhodnení používatelia.
6684
38
Spýtajte sa knižnice (Do tejto časti prispievajú odborní pracovníci knižnice)
19192
31
Voľná diskusia používateľov služieb SKN
14693
31
Pripomienky a návrhy na doplnenie alebo opravenie chýb vo zvukových knihách
12542
18
Zaujímavé odkazy, linky, témy
10807
80
Návrhy čitateľov do edičného plánu
26019
Administrátor portálu si vyhradzuje právo vymazať príspevky, ktoré porušujú akékoľvek pravidlo tohto kódexu.

Diskutujúci sú povinní správať sa v diskusiách slušne a s úctou a to nielen vo všeobecnosti, ale aj k ostatným diskutérom.

Je zakázané vkladať do príspevkov osobné útoky, vyhrážky, vulgarizmy.

Neprípustné sú príspevky podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám.

Neprípustné je zaplavovať diskusie viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku.

Odporúčame nepísať celý príspevok veľkými písmenami, nakoľko ide o zvýhodňovanie príspevku a upútavanie naň.

Je neprípustné vkladať do diskusií príspevky, ktoré sa netýkajú samotnej témy diskusie.

Na všeobecné témy a vyjadrenie pochvaly či kritiky stránky alebo zaslanie námetu je k dispozícií e-mail spravca(@)skn.sk.

Ak ktorýkoľvek diskutujúci má podozrenie, že niektorý z príspevkov porušil akýkoľvek bod tohto kódexu môže naň upozorniť administrátora prostredníctvom kontaktného e.mailu.

SKN Vám umožňuje komunikovať prostredníctvom tohto webu, nepreberá však zodpovednosť za obsah pridaný používateľmi ani ich hodnotenie ostatných diskutujúcich. Používatelia tohto webu musia s týmto Kódexom súhlasiť a dodržiavať ho.

Pri posudzovaní informácií získaných z diskusných fór nezabúdajte, že informácie môžu pochádzať od ľudí rozličného veku a skúseností. Zvážte ich dôveryhodnosť skôr, než na základe nich podniknete akékoľvek kroky.

Diskutujúci sa zaväzuje dodržiavať všetky právne normy vyplývajúce z právneho systému krajiny v ktorej sa nachádza.

Na začiatok stránky Tlač stránky