Úvod › Kontakt

Kontakt

Adresa:
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Štúrova 36
054 65 Levoča

IČO: 37780387
DIČ: 2021446768

IBAN: SK67 8180 0000 0070 0006 9835
BIC: SPSRSKBAXXX
Príjmový účet SKN: 7000069835/8180

Poznámka ku e-mailom:
V e-mailových adresách na tejto stránke je @ - zavináč uvedený v zátvorke, lebo slúži ako antispamová ochrana.
Pri zasielaní e-mailov je nutné tieto zátvorky zmazať. Vysvetlenie antispamovej ochrany nájdete napr. tu alebo tu:

ÚSTREDŇA

IP tel.: +421 53 2451 001

ÚSEK RIADITEĽA
Riaditeľ
Ing. František HASAJ
IP tel.: +421 53 2451 201
Mobil: 0905 920 020
E-mail: riaditel(@)skn.sk , frantisek.hasaj(@)skn.sk

Vedúca sekretariátu
PhDr. Mária BENDÍKOVÁ
IP tel.: +421 53 2451 202
Mobil: 0905 905 414
E-mail: skn(@)skn.sk , maria.bendikova(@)skn.sk

Hlavný koordinátor 
Slovenskej autority pre Braillovo písmo
Mgr. Michal TKÁČIK
Mobil: 0915 937 069
E-mail: michal.tkacik(@)skn.sk

EKONOMICKO-HOSPODÁRSKE ODDELENIE
Vedúci oddelenia
Ing. Marián FERKO
IP tel.: +421 53 2451 203
Mobil: 0905 894 985 
E-mail: marian.ferko(@)skn.sk

Mzdová účtáreň
Helena Tkáčová
IP tel.: +421 53 2451 200
E-mail: helena.tkacova(@)skn.sk

ODDELENIE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB
Vedúca oddelenia
Mgr. Alena REPASKÁ
IP tel.: +421 53 2451 209
Mobil: 0907 944 602 E-mail: alena.repaska(@)skn.sk  

Metodická činnosť a tvorba knižničného fondu
Mgr. Katarína Sámelová, Mgr. Miroslava Fargašová
IP tel.: +421 53 2451 207
E-mail: metodika(@)skn.sk  
katarina.samelova(@)skn.sk
miroslava.fargasova(@)skn.sk 

Výpožičky literatúry pre deti a mládež 
Jana Gondová
tel.: +421 53 2451 231
E-mail: jana.gondova(@)skn.sk 

Výpožičky zvukových dokumentov, Námestie Majstra Pavla 32
Emília Kollárová (osobné výpožičky)
IP tel.: +421 53 2451 010
E-mail: emilia.kollarova(@)skn.sk  

Oľga Kamenická (expedícia zvukových dokumentov)
IP tel.: +421 53 2451 206
E-mail: sluzby(@)skn.sk , olga.kamenicka(@)skn.sk 


Výpožičky braillovských dokumentov, Námestie Majstra Pavla 32
Ing. Daniela Bonková, Alexandra Bobková 
(osobné výpožičky, expedícia braillovských dokumentov)

IP tel.: +421 53 2451 210 
E-mail: daniela.bonkova(@)skn.sk , alexandra.bobkova(@)skn.sk

Digitálna knižnica
Mgr. Norbert Végh
IP tel.: +421 53 2451 205
Mobil: 0918 484 106 
E-mail: norbert.vegh(@)skn.sk 

REDAKCIA
Vedúca oddelenia
Mgr. Daniela DUBIVSKÁ
IP tel.: +421 53 2451 004
Mobil: 0918 809 472
E-mail: daniela.dubivska(@)skn.sk


Redaktori
Ján Petrík
IP tel.: +421 53 2451 212
E-mail: jan.petrik(@)skn.sk    

Mgr. Peter Haško, Mgr. Zuzana Wagnerová
IP tel./fax: +421 53 2451 003
E-mail: peter.hasko(@)skn.sk , zuzana.wagnerova(@)skn.sk


ODDELENIE ZVUKOVÝCH ŠTÚDIÍ
Vedúci oddelenia
Ing. Milan HEIMSCHILD
IP tel.: +421 53 2451 005
Mobil: 0918 809 471
E-mail: milan.heimschild(@)skn.sk

Prepis zvukových kníh
Bc. Anna Madejová
IP tel.: +421 53 2451 006
E-mail: anna.madejova(@)skn.sk 

ODDELENIE TLAČE A EXPEDÍCIE
Vedúci oddelenia
Ing. Ján MELUCH
IP tel.: +421 53 2451 208
Mobil: 0905 585 937
E-mail: jan.meluch(@)skn.sk

Služby pre čitateľov (objednávky časopisov, kalendárov, slepeckého papiera a iných produktov)
Zuzana Šilonová
E-mail: expedicia(@)skn.sk , zuzana.silonova(@)skn.sk
IP tel.: +421 53 2451 211

Technický servis
Oktavián Olekšák
Mobil: 0918 899 012
E-mail: oktavian.oleksak(@)skn.sk

Webmaster
E-mail: webmaster(@)skn.sk

Prijímanie sťažností
E-mail: staznosti(@)skn.sk


Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 

E-mail: info(@)skn.sk

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
e-mail: zodpovednaosoba@skn.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa s označením „ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR“.QR kód

Zväčšiť mapu

GPS súradnice: 49.026754,20.59649

https://webmail.culture.gov.sk

Na začiatok stránky Tlač stránky