ÚvodDiskusia › Tipy a triky pre zjednodušenie prístupnosti

Diskusia

Tipy a triky pre zjednodušenie prístupnosti

Počet príspevkov: 1

V tomto diskusnom vlákne budeme zbierať odporúčania pre zjednodušenie prístupnosti.

Text príspevku Dátum príspevku
Rozbitý text okom vidno, uchom či hmatom nie tak jednoznačne Stáva sa aj vám, že pri práci s dokumentom v MS worde, pri kopírovaní z viacerých zdrojov, nachádzajú po Vašich zásahoch vidiaci kolegovia či znýmy pozabudnuté nesprávne formátovania, rôznorodé štýly, pozabudnuté podčiarknutia, kurzívy a podobne? V MS worde existuje jednoduchý postup, ako sa ľahko zbaviť všetkých formátovacích vlastností textu a následne ho sformátovať s istotou tak, ako si to predstavujeme. Prvým krokom je označenie celého textu, s ktorým pracujeme, a to klávesovou skratkou ctrl + A. Následne už môžeme klávesovými skratkami odstraňovať formátovanie: • Ctrl + medzera: odstráni formátovanie v samotnom texte, no zachová formátovanie odsekov, tento spôsob odstráni aj vyznačenia hiperlinku (odkazu), ak máme v texte adresu http alebo e-mailovú adresu; • Ctrl + Shift + N: aplikuje základnú šablónu formátovania základného prázdneho dokumentu, - odstráni hastavenia štýlov, nadpisov a odsekov, zachová však formátovanie textu (tučné písmo, kurzívu a podobne). Ak teda chceme kompletne odstrániť akékoľvek formátovanie textu, označíme text skratkou ctrl + A, skratkou ctrl + medzera odstránime formátovanie textu a skratkou ctrl + shift + n odstránime formátovanie odsekov a štýlov.
autor: Michal Tkáčik
18. 02. 2021, 15:36

Administrátor portálu si vyhradzuje právo vymazať príspevky, ktoré porušujú akékoľvek pravidlo tohto kódexu.

Diskutujúci sú povinní správať sa v diskusiách slušne a s úctou a to nielen vo všeobecnosti, ale aj k ostatným diskutérom.

Je zakázané vkladať do príspevkov osobné útoky, vyhrážky, vulgarizmy.

Neprípustné sú príspevky podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám.

Neprípustné je zaplavovať diskusie viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku.

Odporúčame nepísať celý príspevok veľkými písmenami, nakoľko ide o zvýhodňovanie príspevku a upútavanie naň.

Je neprípustné vkladať do diskusií príspevky, ktoré sa netýkajú samotnej témy diskusie.

Na všeobecné témy a vyjadrenie pochvaly či kritiky stránky alebo zaslanie námetu je k dispozícií e-mail spravca(@)skn.sk.

Ak ktorýkoľvek diskutujúci má podozrenie, že niektorý z príspevkov porušil akýkoľvek bod tohto kódexu môže naň upozorniť administrátora prostredníctvom kontaktného e.mailu.

SKN Vám umožňuje komunikovať prostredníctvom tohto webu, nepreberá však zodpovednosť za obsah pridaný používateľmi ani ich hodnotenie ostatných diskutujúcich. Používatelia tohto webu musia s týmto Kódexom súhlasiť a dodržiavať ho.

Pri posudzovaní informácií získaných z diskusných fór nezabúdajte, že informácie môžu pochádzať od ľudí rozličného veku a skúseností. Zvážte ich dôveryhodnosť skôr, než na základe nich podniknete akékoľvek kroky.

Diskutujúci sa zaväzuje dodržiavať všetky právne normy vyplývajúce z právneho systému krajiny v ktorej sa nachádza.

Na začiatok stránky Tlač stránky