Anglický severoamerický počítačový kód

Tento kód sa používa bežne v súboroch .BRF.

⠁ a

⠃ b

⠉ c

⠙ d

⠑ e

⠋ f

⠛ g

⠓ h

⠊ i

⠚ j

⠅ k

⠇ l

⠍ m

⠝ n

⠕ o

⠏ p

⠟ q

⠗ r

⠎ s

⠞ t

⠥ u

⠧ v

⠭ x

⠽ y

⠵ z

⠯ &

⠿ =

⠷ (

⠮ !

⠾ )

⠡ *

⠣ <

⠩ %

⠹ ?

⠱ :

⠫ $

⠻ ]

⠳ \

⠪ [

⠺ w

⠂ 1

⠆ 2

⠒ 3

⠲ 4

⠢ 5

⠖ 6

⠶ 7

⠦ 8

⠔ 9

⠴ 0

⠄ '

⠌ /

⠜ >

⠤ -

⠬ +

⠼ #

⠈ @

⠘ ^

⠨ .

⠸ _

⠐ "

⠠ ,

⠰ ;

 

 

 

 

 

 

 

 

Na začiatok stránky Tlač stránky