Katalógy

Aktuálny OPAC katalóg Virtua         

 

Datasety SKN Levoča    
 P.č.  Názov Formát  URL  Aktualizácia
1 Prírastkový zoznam zvukových dokumentov za rok 2014,
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
CSV, UTF8  Linka ročne
2

Prírastkový zoznam braillovských dokumentov za rok 2014,
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

CSV, UTF8  Linka ročne

Prírastkový zoznam zvukových dokumentov za rok 2015, 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

CSV, UTF8  Linka ročne
Prírastkový zoznam braillovských dokumentov za rok 2015, 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
CSV, UTF8  Linka  ročne
5 Prírastkový zoznam zvukových dokumentov za rok 2016, 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
CSV, UTF8  Linka ročne
6 Prírastkový zoznam braillovských dokumentov za rok 2016, 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
CSV, UTF8  Linka ročne
7

Prírastkový zoznam zvukových dokumentov za rok 2017, 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

CSV, UTF8

Linka

ročne

8

Prírastkový zoznam braillovských dokumentov za rok 2017, 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

CSV, UTF8

Linka

ročne

9

Prírastkový zoznam zvukových dokumentov za rok 2017, 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

CSV, UTF8

Linka

ročne

10

Prírastkový zoznam braillovských dokumentov za rok 2017, 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

CSV, UTF8

Linka

ročne

 Katalóg LIBRIS používaný do roku 2012

Katalóg zvukových dokumentov
Krásna literatúra DOC súbor, 0,6 MB
Mládežnícka literatúra DOC súbor, 0,1 MB
Náučná literatúra DOC súbor, 0,1 MB
Katalóg zvukových dokumentov - Dodatok platný od apríla 2005 do februára 2007
Krásna literatúra DOC súbor, 0,5 MB
Mládežnícka literatúra DOC súbor, 0,1 MB
Náučná literatúra DOC súbor, 0,3 MB

 

Katalóg zvukových dokumentov - Dodatok platný od februára 2007 do apríla 2009
Krásna literatúra  RTF súbor, 230 kB
Mládežnícka literatúra RTF súbor, 65 kB
Náučná literatúra RTF súbor, 52 kB
Katalóg braillových dokumentov
Krásna literatúra DOC súbor, 0,8 MB
Mládežnícka literatúra DOC súbor, 0,3 MB
Náučná literatúra DOC súbor, 0,2 MB
Katalóg braillových dokumentov - Dodatok platný od apríla 2005 do februára 2007
Krásna literatúra DOC súbor, 0,1 MB
Mládežnícka literatúra DOC súbor, 70 kB
Náučná literatúra DOC súbor, 0,2 MB

 

Katalóg braillových dokumentov - Dodatok platný od februára 2007 do apríla 2009
Krásna literatúra  RTF súbor, 76 kB
Mládežnícka literatúra  RTF súbor, 50 kB
Náučná literatúra RTF súbor, 156 kB

Výberová bibliografia „Zaostrené na hudbu“ podľa hudobných nástrojov – noty v Braillovom písme:

Datasety SKN Levoča    
 P.č.  Názov Formát  URL  Aktualizácia
1 Prírastkový zoznam zvukových dokumentov za rok 2014,
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
CSV, UTF8  Linka ročne
2

Prírastkový zoznam braillovských dokumentov za rok 2014,
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

CSV, UTF8  Linka ročne

Prírastkový zoznam zvukových dokumentov za rok 2015, 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

CSV, UTF8  Linka ročne
Prírastkový zoznam braillovských dokumentov za rok 2015, 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
CSV, UTF8  Linka  ročne
5 Prírastkový zoznam zvukových dokumentov za rok 2016, 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
CSV, UTF8  Linka ročne
6 Prírastkový zoznam braillovských dokumentov za rok 2016, 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
CSV, UTF8  Linka ročne
7

Prírastkový zoznam zvukových dokumentov za rok 2017, 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

CSV, UTF8

Linka

ročne

8

Prírastkový zoznam braillovských dokumentov za rok 2017, 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

CSV, UTF8

Linka

ročne

9

Prírastkový zoznam zvukových dokumentov za rok 2017, 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

CSV, UTF8

Linka

ročne

10

Prírastkový zoznam braillovských dokumentov za rok 2017, 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

CSV, UTF8

Linka

ročne

 

Na začiatok stránky Tlač stránky