Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Braillovo písmo v zahraničí

V tejto sekcii stránky SABP nájdete informácie o dianí v oblasti Braillovho písma v zahraničí. Jednou z úloh SABP je totiž nadväzovanie kontaktov a spolupráce s partnermi zo zahraničia, aby sme mohli pre nevidiacich na Slovensku prinášať nielen zaujímavé novinky o rozvoji techniky v oblasti Braillovho písma, ale aj implementovať riešenia možných problémov, ktoré sa už podarilo našim partnerom úspešne zapracovať.

Naši bezprostrední susedia

 V roku 2019 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) zabezpečovala prieskum kodifikácií a používania Braillovho písma u našich bezprostredných susedov. Prieskum zastrešoval zamestnanec ÚNSS a teraz už aj člen Rady SABP Ján Podolinský, ktorý v tom čase pre nás získal veľmi dôležité informácie. Z nich môžeme pri tvorbe príručiek bodového písma a jeho rozvoja na Slovensku teraz čerpať dôležité inšpirácie v rôznych oblastiach a sledovať, ako sa s niektorými komplikáciami v zápise bodového písma naši susedia vysporiadali.

 

Česká republika

 -       V roku 1995 bola v Českej republike schválená norma šesťbodového literárneho plnopisu a prepisu prírodných vied. Rozvoj normy a jej legislatívne zapracovanie sa uskutočnili s príchodom povinností uvádzať v Braillovom písme názvy liečiv na obaloch a informácie v koľajových vozidlách. V súvislosti s týmito povinnosťami danými Európskou úniou 1. 12. 2010 bola vydaná česká technická norma ČSN EN 15823 Obaly – Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky.

-       Správa a aktualizácia normy je v súčasnosti zverená Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsanému spolku (SONS) a Knihovně a tiskárně pro nevidomé K.E. Macana (KTN). Základné informácie o Braillovom písme v ČR nájdete na stránke SONS o Braillovom písme.

Normy bodového plnopisu Českého jazyka:

 • GONZÚROVÁ, Wanda, Příručka pro přepis textů do bodového písma (pre literárne texty a prepis textov vedných disciplín);
 • 8-bod: primárně určeno ke zobrazování bodového písma na elektronických brailských řádcích (brailské převodní tabulky integrované do odečítačů a tiskových programů);
 • JELÍNEK, Jiří: Notopis pro nevidomé

(tieto publikácie sú prístupné v čiernotlačovej alebo bodovej podobe v KTN).

V dokumente Příručka pro přepis černotisku do bodového písma na stránke střediska Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity je možné nájsť rozsiahle postupy prepisovania literárnych textov, matematiky, fyziky a chémie.

 

Maďarsko

 V roku 2011 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) - Maďarskáfederácia nevidiacich a slabozrakých založila deväťčlenný výbor pre Braillovo písmo, ktorý sa skladá z odborníkov z tlačiarní publikácií v bodovom písme a pedagógov. Na základe odporúčaní tohto výboru profesionálov NVGYOSZ prijala pravidlá zápisu bodového písma, ktoré sú platnými pravidlami pre celú krajinu. Pravidlá zápisu Braillovho písma je možné stiahnuť  v BRF formáte na stránke A magyar Braille-írás szabályai.

Pre zápisy matematiky a vedeckých textov sa v Maďarsku používa program LaTeX, konkrétne pravidlá v zápise do Braillovho písma ako publikácia neboli vydané.

Bližšie informácie o činnosti tohto výboru pre Braillovo písmo a ďalšie dokumenty na stiahnutie sú dostupné na stránke MVGYOSZ - A magyar Braille-írás.

 

Poľsko

 V Poľsku bola situácia v oblasti Braillovho písma dlho zložitá z dôvodu, že neboli dohodnuté jednoznačné pravidlá platné pre celý národ a dochádzalo k rozdielom v používaní a písaní bodového písma v jednotlivých regiónoch. V súčasnosti sú už kodifikované jednotné zásady písania a používania bodového písma a to v oblasti matematiky, chémie, fyziky, umenia, hudby a boli vydané usmernenia pre tých, ktorí upravujú knihy do Braillovho písma. Zjednotenie Braillovho písma umožnilo vyučovať rovnaký spôsob písania a používania bodového písma v celom Poľsku podľa rovnakých princípov.

Informácie o viacerých dokumentoch týkajúcich sa Braillovho písma je možné nájsť na stránke organizácie Polski Związek Niewidomych. Na stiahnutie je dostupná publikácia Brajlowska notacja matematyczna fizyczna chemiczna wyd II.

 

Bodové písmo v Nemecku

 Die Blindenschrift Braille, teda bodové písmo pre nevidiacich v Nemecku, je jednou z najstarších adaptácií Braillovho písma v Európe. V súčasnosti je v Nemecku veľmi dobre rozpracovaný spôsob zápisu Braillovho písma v mnohých odvetviach. Informácie o používaní Braillovho písma je možné nájsť na stránke Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband eV.

Braillovo písmo a jeho používanie je v nemecky hovoriacich krajinách pokryté komplexným systémom pravidiel zápisov v najrôznejších oblastiach, a to zápis v bežnej literatúre plnopis aj skratkopis, stenografia, matematický zápis, chemický zápis, fonetický zápis, zápis starovekej gréčtiny, zápis pre fyziku a elektrické obvody, zápis pre štrikovacie vzory, zápis počítačového Braillovho písma a podobne. Kompletný zoznam pravidiel zápisu v Braillovom písme v nemecky hovoriacich krajinách je možné nájsť na stránke Brailleschriftkomitee der deutschsprachigen Länder. V sekcii na stiahnutie (BSKDL Downloads) je možné si jednotlivé pravidlá stiahnuť v PDF alebo DOCX formáte.

V rámci nemeckého systému Braillovho písma sú vytvorené 4 úrovne skratkopisu, a to:

 • Basisschrift: základný, v ktorom každému písmenu zodpovedá Braillovský znak. Veľké písmená a čísla sú tvorené prefixami.
 • Vollschrift: frekventované skupiny písmen (ako napr. st schie ei au) sú skrátené do jedného braillovského znaku.
 • Kurzschrift: skrátený zápis, kde sú aj niektoré slová nahradené jedným braillovským znakom. Text je skrátený o 30 až 40 %.
 • Blindenstenografie: obsahuje komplikované pravidlá skracovania slov, fráz či viet.

Braillova notácia pre hudobné noty je obsiahnutá v publikácii die Braille-Musikschrift.

Prekladač do Braillovho písma v nemeckom kóde je možné nájsť na stránke Blindenschrift-Übersetzer.

 

Bodové písmo v anglicky hovoriacich krajinách

 Ak vás zaujíma oblasť rozvoja a používania Braillovho písma a máte chuť vypočuť si podcast zanietených používateľov Braillovho písma z Veľkej Británie o Braillovom písme, nájdete ho na stránke BrailleCast. Podcast je v anglickom jazyku.

 

Spoločnosť the Braillist Foundation sa vo Veľkej Británii usiluje o to, aby propagovala používanie Braillovho písma a zdôrazňovala jeho dôležitosť ako preukázateľne obohacujúceho nástroja literárnych zručností a gramotnosti nevidiacich. Zároveň pracujú na tom, aby boli technológie na čítanie a používanie Braillovho písma dostupné všetkým nevidiacim ľuďom bez ohľadu na ich vzdelanie či sociálny status. V súčasnosti prebiehajú v rámci tejto spoločnosti zaujímavé online stretnutia, ktoré sú zamerané na pomoc nevidiacim, informácie o možnostiach, ktoré poskytuje systém Veľkej Británie, ale aj o zručnostiach použiteľných kdekoľvek vo svete. K týmto stretnutiam je možné sa pripojiť cez Zoom, ale aj cez prehliadač pomocou odkazu bez nutnosti inštalácie Zoomu. Stretnutia sú, samozrejme, len v anglickom jazyku. Diskusné fórum o budúcnosti Braillovho písma je pevnou súčasťou práce the Braillist a je možné sa doň zapojiť.

 

S krásnym sloganom “Dedicated to Making the World a More Readable Place™” – oddaní myšlienke robiť svet čitateľnejším miestom – sa spoločnosť Braille Works zaoberá tvorbou a tlačou dokumentov v Braillovom písme, ale aj iných formátoch sprístupňujúcich ľuďom písaný text. Zabezpečujú dokumenty pre množstvo inštitúcií v USA, ktoré sú, príslušnými zákonmi, viazané zabezpečiť svojim zákazníkom a klientom prístupné dokumenty či webové stránky. Braille Works zabezpečuje sprístupňovanie dokumentov vo všetkých formách, od braillovských dokumentov až po digitálne.

 

Odkazy na zaujímavé dokumenty a portály o Braillovom písme

 • Ako prepisujú do Braillovho písma v Českej republike a aké používajú pravidlá, sa dozviete v dokumente Příručka pro přepis černotisku do bodového písma z dielne střediska Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity.
 • Používanie Braillovho písma v desiatkach jazykov po celom svete? Áno, jednoducho a efektívne na jednom mieste, v publikácii World Braille Usage, ktorá je často označovaná aj ako biblia Braillovho písma. Publikáciu zostavila Perkinsova škola pre nevidiacich - Perkins School for the Blind. Publikáciu je možné tiež stiahnuť v piatich zväzkoch priamo v .brf formáte pre čítanie a tlač v aplikácii Duxbury, respektíve iných aplikáciách pracujúcich s tvorbou a tlačou Braillovho písma.
 • Príručka Unified English Braille (UEB) je rozsiahly dokument o pravidlách používania Braillovho písma v anglicky hovoriacich krajinách. Obsahuje riešenie zápisu najrozmanitejších symbolov tak pre netechnické materiály a dokumenty, ako aj pre vysoko odborné materiály vedných odborov.
 • Stránka s tutoriálom pre zápisy matematiky UEB Math Tutorial obsahuje informácie o lineárnych zápisoch matematiky v Braillovom písme tak v UEB formáte, ako aj v Nemeth formáte spolu s príkladmi zápisov.
 • BRL: Braille through Remote Learning je online kurz pre vzdialené vyučovanie Braillovho písma a používania reliéfnej grafiky v USA.
 • Perky Duck je voľne šíriteľná aplikácia pre MS Windows, ktorá je emulátorom braillovskej klávesnice s použitím štandardnej klávesnice počítača alebo notebooku, pričom klávesy sdf-jkl sú šesticou bodov braillovskej bunky. Takto je možné písať v Braillovom písme aj bez ďalších prídavných zariadení.

 

 

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 15. týždni roku 2023 z Digitálnej knižnice

(Ne)uveriteľné príhody O smrti a živote, Viera Vičanová   Informácie o knihe (Ne)uveriteľné príhody O smrti a živote
21%
Osemdesiat miliónov očí, Ed McBain   Informácie o knihe Osemdesiat miliónov očí
19%
Pod kopytami stád, Louis L'Amour   Informácie o knihe Pod kopytami stád
19%
Rytieri noci, Juliette Benzoni   Informácie o knihe Rytieri noci
22%
Tajomstvo zdravia a dlhého života, Ernest Günter   Informácie o knihe Tajomstvo zdravia a dlhého života
19%
Hlasovalo: 345
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím