Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Tactile Reading 2021

Pod týmto názvom sa 29. a 30. apríla 2021 uskutočnil druhý ročník medzinárodnej konferencie o čítaní hmatom. Takto jednoducho zvolený názov totiž nezahŕňa len Braillovo písmo, ale aj jeho využitie a využitie reliéfnej grafiky v mapách, obrázkoch, reliéfnych umeleckých dielach, v hračkách, stavebniciach, v 3D modeloch a učebných pomôckach, v digitálnom priestore, multisenzorických knihách a najmä v bežnom živote. Zhruba takýto široký bol záber tejto dvojdňovej online konferencie, ktorá svoj druhý ročník prezentovala v Nórsku, pričom týmto srdečne ďakujeme organizátorom zo StatpedStatlig spesialpedagogisk tjeneste, ktorí zorganizovali online verziu konferencie na vysokej profesionálnej úrovni. Na tejto konferencii sme sa zúčastnili z pozície Slovenskej autority pre Braillovo písmo (SABP).

Prvou a základnou myšlienkou, ktorá bola nosným posolstvom konferencie, je dôležitosť Braillovho písma ako nástroja nevidiacich k poznaniu, vzdelaniu a ku gramotnosti. Všade vo svete je pociťovaná potreba nájsť opäť cestu, ako prepojiť aktuálne spôsoby získavania informácií s tým, ako je to pre nevidiaceho najprirodzenejšie. Mnohé štúdie, ktoré boli zamerané na spôsoby prijímania informácií, preukázali, že hmatom získaná informácia poskytuje nevidiacim vyššiu mieru adaptability, väčšiu orientačnú schopnosť v textoch, obrázkoch či mapách, a následne aj v priestore ako takom, ako informácia získaná výlučne sluchom. Braillovo písmo, reliéfna grafika a celkovo získavanie informácií hmatom sa tak stáva opäť horúco diskutovanou témou. Premostenie, ktoré v súčasnosti hľadajú popredné spoločnosti, je zariadenie, ktoré by dokázalo priblížiť svety Braillovho písma a digitálnych technológií. Displej, ktorý by zobrazoval nielen jeden riadok z obrazovky, ako to je v súčasnosti, ale celú stranu textu v bodovom písme s možnými grafickými úpravami, tabuľkami, grafmi a podobne. Zariadenie, ktoré spĺňa kritériá rýchleho obnovovania textu, možnosť jeho editácie a podobne, už existuje a pod názvom Graphiti® vyšlo z dielní Humanware v spolupráci s American Printing House. Ide o revolučnú technológiu, plnostranový displej s množstvom braillovských bodov (2400 bodov v poli 60 x 40), ktoré pri zobrazovaní grafiky môžu vystúpiť do rôznych výšok, a tým zobrazovať aj tienenie obrázku. Pomocou nich je možné zobraziť topografické mapy, obrázky, grafy, či dokonca fotografie. Viaceré zariadenia je možné vzájomne prepojiť a tak napríklad dosiahnuť, že to, čo kreslí na displej učiteľ, budú vidieť žiaci v triede. Na displej je totiž možné aj kresliť prstom. V súčasnosti všetci výrobcovia braillovských riadkov pracujú na tom, aby našli spôsob zníženia ceny týchto zariadení, aby boli dostupné a aby ich cena nebola prekážkou pri ich nástupe na trh. Graphiti® je možné zakúpiť za cenu 15-tisíc dolárov za kus, čo je, samozrejme, neúnosné pre nevidiaceho používateľa. Preto je jednou z úloh pri spájaní Braillovho písma s digitálnym svetom nájdenie rozumnej technológie výroby takýchto zariadení, ktorá by výrazne znížila jeho cenu. Popredné spoločnosti určite skoro prejdú k realizácii týchto produktov za dostupnejšie ceny a tieto zariadenia skôr či neskôr otvoria nový spôsob práce s Braillovým písmom v počítačoch.

Knižnica reliéfnych a audioreliéfnych umeleckých diel je miestom, kde sa tvoria reliéfne kópie veľmi zaujímavých historických i súčasných umeleckých diel. Pomocou špeciálnej výrobnej techniky a tlače na papier z Japonska naši francúzski kolegovia tvoria pôsobivé reliéfne diela, ktoré sú opatrené QR kódom. Na základe neho je možné toto dielo rýchlo nájsť v databáze na internete, ktorú tvoria spolu s obrazmi, a tak je možné dozvedieť sa bližšie informácie o diele aj jeho reliéfnej podobe. Vďaka tvorbe tejto veľkej databázy audioreliéfnych obrazov je následne možné obrazy ľahko opätovne vytlačiť, a tak sprostredkovať ich hodnotu viacerým rukám nevidiacich. Bližšie informácie sú na stránke Dugta knižnice.

Množstvo aktivít na poli hmatového čítania či rozpoznávania sa venuje, samozrejme, deťom a teda rôznym hrám, hračkám a výučbovým pomôckam. Každá z nich je dôsledkom potreby vyvíjať hmat stimulujúce a podnecujúce predmety a obrázky, aby podnecovali k využívaniu Braillovho písma. Za všetky hry a hračky spomenieme edíciu Lego Braille Bricks, teda produkt známej spoločnosti Lego, ktorá sa rozhodla priniesť zaujímavú hračku a didaktickú pomôcku aj nevidiacim deťom. Stavebnica je prekladaná do viacerých jazykov, slovenský ani český zatiaľ nie je k dispozícii. Avšak spoločnosť Lego za určitých podmienok tieto stavebnice poskytuje školám a inštitúciám zdarma. Stavebnica obsahuje rôzne plány na zostavovanie objektov či stavieb a má za cieľ rozvíjať už od útleho detstva priestorovú orientáciu so zameraním na nevidiace alebo slabozraké deti. Prezentačné video je na Youtube How LEGO® Braille Bricks help kids learn!.

Holandská skupina Tactile Images and Braille Music pracujúca pod organizáciou Dedicon vyvinula v rokoch 2018 až 2020 prototyp reliéfnej mapy s použitím QR kódov. Pomocou tejto reliéfnej mapy mohli nevidiaci absolvovať vybranú turistickú trasu po meste, pričom pri každom monumente mohli pomocou QR kódu v mape a mobilného telefónu získať podrobné informácie o objekte, ktorý videli zakreslený v mape a ku ktorému sa pomocou mapy dostali. Kvalitatívny výskum používania takejto mapy ukázal, že práve reliéfna mapa dáva nevidiacemu lepší prehľad o prostredí, v ktorom sa pohybuje, predstavu trasy, ktorou pôjde, a tiež o rozmeroch stavieb, o pomeroch vzdialeností, o možnostiach viacerých trás a podobne. Takéto informácie následne uľahčujú výrazne aj komunikáciu s vidiacimi v prípade, že od nich nevidiaci potrebuje pomoc či usmernenie.

Ďalšou technológiou, ktorá už vôbec nie je novinkou na trhu, je 3D tlač, ktorej využívanie sa až v súčasnosti naplno rozvíja. Zariadenia schopné 3D tlače sú v súčasnosti rozhodne dostupnejšie. Aj v oblasti reliéfnej grafiky a orientácie sa 3D tlač začala hojne využívať. V rokoch 2018 až 2021 prebieha projekt 3D Printings for Accessible Graphics Austrálskej univerzity v spolupráci s Novým Zélandom, pri ktorom sa jeho tvorcovia zaoberajú myšlienkou, že rozpoznávanie 3D objektov a symbolov u detí je jednoduhšie ako rozpoznávanie 2D. Týmto spôsobom je možné vyučovať aj predmety v školách, kde z dôvodu nemožnosti získať hmatovú predstavu o objektoch môžu učitelia deťom priblížiť, s použitím jednoduchého spôsobu 3D tlače, aj neznáme a nedosiahnuteľné objekty, ako napríklad v priestorovej orientácii, ale aj v astronómii.

Zaujímavá metóda na prácu s grafmi bola prezentovaná v diplomovej práci šikovného rakúskeho študenta Christophera Kopela. Deskripciu grafov poskytuje prostredníctvom webovej aplikácie, pričom pracuje so sémantickými reprezentáciami grafov. Webové aplikácie na tvorbu a prezeranie grafov sú na stránke Christopherovho projektu.

Nájsť z celého programu tie najzaujímavejšie informácie je náročná úloha, najmä z toho dôvodu, že program bol veľmi bohatý a široko zameraný, na rôzne vekové kategórie, rôzne odbory, z rôznych pohľadov. Jedna myšlienka však zjednotila všetkých – hmatom získaná informácia je pre nevidiacich minimálne rovnako dôležitá a potrebná ako informácia získaná sluchom, dokonca možno aj dôležitejšia. Snahou všetkých ľudí pracujúcich v tejto oblasti je sprístupňovanie týchto hmatových informácií vo väčšej miere, nájsť cestu, ako efektívne priniesť aj možnosť hmatového získavania informácií z digitálneho priestoru a prinášať hmatové podnety a informácie nevidiacim od útleho detstva, respektíve od času, keď sa nevidiacimi stali. Audioverzia informácií sa nám stala vďaka čítačom obrazoviek či audiokníh veľmi jednoduchou a dostupnou formou spoznávania sveta, pre komplexný obraz o ňom to však nestačí, najmä ak neprídu ako užitočný prídavok k hmatovým zručnostiam, ale sa, vďaka ich dostupnosti, stanú jediným zdrojom získavania informácií.

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 15. týždni roku 2023 z Digitálnej knižnice

(Ne)uveriteľné príhody O smrti a živote, Viera Vičanová   Informácie o knihe (Ne)uveriteľné príhody O smrti a živote
21%
Osemdesiat miliónov očí, Ed McBain   Informácie o knihe Osemdesiat miliónov očí
19%
Pod kopytami stád, Louis L'Amour   Informácie o knihe Pod kopytami stád
19%
Rytieri noci, Juliette Benzoni   Informácie o knihe Rytieri noci
22%
Tajomstvo zdravia a dlhého života, Ernest Günter   Informácie o knihe Tajomstvo zdravia a dlhého života
19%
Hlasovalo: 345
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím