Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Rada SABP

Rada Slovenskej autority pre Braillovo písmo

Rada SABP je odborný a schvaľovací orgán Slovenskej autority pre Braillovo písmo (ďalej len „SABP“) a poradný orgán riaditeľa Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vo veci činnosti a aktivít SABP.

Dokumenty

 

Členovia Rady SABP

 

Mgr. Michal Tkáčik

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN)

Michal Tkáčik je hlavným koordinátorom Slovenskej autority pre Braillovo písmo (SABP) a predsedom Rady SABP. Pracuje v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Vyštudoval sociálnu a pracovnú psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Po štúdiu sa zamestnal v poisťovni, kde 10 rokov pracoval na pozícii špecialistu starostlivosti o klienta. Počas štúdia na strednej a vysokej škole sa zapájal do mnohých projektov zameraných na rozvoj zručností ľudí so zrakovým postihnutím, zaoberal sa testovaním prístupnosti webových stránok a dokumentov, vyučoval počítačové kurzy zamerané na prácu s počítačom pre nevidiacich a na prístupnosť informácií v digitálnom prostredí. Má skúsenosti s projektmi na medzinárodnej úrovni v rámci mládežníckeho programu EÚ a tiež európskej dobrovoľníckej služby. Kontaktné údaje nájdete na stránke SKN.

 

Prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach

Alena Galajdová pracuje na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, na Katedre automatizácie a komunikačných rozhraní. Je zakladateľkou a dlhoročnou zamestnankyňou Bezbariérového centra Technickej univerzity v Košiciach, ktoré poskytuje podporu študentom so špecifickými potrebami. Má bohaté a dlhoročné skúsenosti v oblasti podporných služieb pre študentov Technickej univerzity, a taktiež pôsobila a pôsobí ako expert v mnohých medzinárodných organizáciách, pracovných skupinách a projektoch, ako sú Association for Advancement of Assistive Technology, World Health Organization v rámci Global Cooperation on Assistive Health Technology (GATE) iniciatíve (projekt GREAT), či v asociácii poskytujúcej celosvetovú databázu podporných (asistenčných) technológií - The Global Assistive Technology Information Network. Kontaktné údaje nájdete na stránke Bezbariérového centra.

 

Mgr. Ľudmila Hlinová

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzity Komenského v Bratislave

Ľudmila Hlinová pracuje v Centre podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudovala odbor špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a má dlhoročné skúsenosti so spracovávaním literatúry pre študentov do Braillovho písma, a to v najrôznejších oblastiach odbornej literatúry – cudzojazyčné učebnice a skriptá, skriptá s matematickým zápisom a podobne. Pomáhala študentom Univerzity Komenského ako aj stredoškolským záujemcom o štúdium na tejto univerzite zorientovať sa v oblasti vysokoškolského štúdia, literatúry, pohybu v novom prostredí a začlenení sa do študijného procesu vo všetkých potrebných oblastiach. Kontaktné údaje nájdete na stránke Centra podpory študentov UK.

 

Mgr. Kristína Mičudová

Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave

Kristína Mičudová pracuje ako učiteľka v Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave. Vyštudovala odbor špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na škole vyučuje viacero predmetov a z veľkej časti sa venuje aj výučbe individuálnych tyflopedických cvičení. Na tomto predmete sa učitelia u nevidiacich  žiakov usilujú rozvíjať hmat, pracujú s Braillovým písmom a reliéfnou grafikou a snažia sa podporovať väčšiu samostatnosť žiakov.

 

Mgr. Ingrid Semanová

Spojená škola internátna v Levoči

Ingrid Semanová pracuje v Spojenej škole internátnej v Levoči ako učiteľka anglického jazyka a matematiky. Počas svojej učiteľskej praxe v tejto škole sa intenzívne venovala príprave materiálov pre nevidiacich žiakov, metodike výučby nevidiacich žiakov, tvorbe učebníc v Braillovom písme, a to aj v takej náročnej oblasti, akou je matematický zápis Braillovho písma či fonetický prepis cudzojazyčnej literatúry. Kontaktné údaje nájdete na stránke Spojenej školy v Levoči.

 

Mgr. Marek Hlina

Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím Svrčia 6 Bratislava


Marek Hlina je riaditeľom Špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím. Taktiež je pedagógom na Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Má dlhoročné skúsenosti so sociálnou rehabilitáciou nevidiacich a slabozrakých, pracoval ako sociálno-rehabilitačný pracovník v Krajskom stredisku ÚNSS v Bratislave, následne svoje pedagogické vzdelanie a bohaté praktické skúsenosti zužitkoval v oblasti lektorskej a poradenskej činnosti na základnej škole a na univerzite. Kontaktné údaje nájdete na stránke Katedry špeciálnej pedagogiky.

 

PaedDr. Jozef Hlubovič

Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči 

Jozef Hlubovič pracuje ako špeciálny pedagóg v Špecializovanom centre poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči a zároveň ako pedagóg Spojenej školy internátnej v Levoči. Ukončil štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, špeciálnu pedagogiku – tyflopédiu a matematiku. Má dlhoročnú prax ako sociálny a rehabilitačný pracovník v ÚNSS. V súčasnosti sa zaoberá diagnostikou vzdelávacích potrieb žiakov so zrakovým postihnutím a podporou pedagógov pri vzdelávaní týchto žiakov v integrácii. Taktiež sa venuje kariérnej výchove a kariérnemu poradenstvu pre nevidiacich a slabozrakých žiakov.

 

Mgr. Peter Nedorost

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči


Peter Nedorost pracuje v Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých v Levoči. Vyštudoval filozofiu v Trnave a po štúdiu sa venoval výpočtovej technike a jej sprístupňovaniu pre nevidiacich v bývalom občianskom združení Stopka, dnes už Touch & Speech. Už niekoľko rokov je učiteľom a didaktickým lektorom výuky práce s počítačom v Rehabilitačnom stredisku pre zrakovo postihnutých v Levoči.

 

Ing. Ján Podolinský

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)

Ján Podolinský je predsedom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Dlhoročne sa venuje sociálnej rehabilitácii, prístupnosti webových stránok a dokumentov, asistenčným technológiám v počítačoch a mobilných telefónoch pre nevidiacich a je redaktorom časopisu BlindRevue – IT technológie pre ľudí so zrakovým postihnutím. Spomedzi mnohých aktivít, ktorým sa venuje, je v súvislosti s SABP potrebné vyzdvihnúť fakt, že sa dlhodobo venoval pravidlám zápisu Braillovho písma pre brailové riadky a vyučovaniu Braillovho písma v rámci poskytovania sociálno-rehabilitačného poradenstva. Kontaktné údaje nájdete na stránke ÚNSS.

 

Ďalšie súvisiace dokumenty

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 48. týždni roku 2023 z Digitálnej knižnice

Medený vlas, Jozef Kollár   Informácie o knihe Medený vlas
30%
Lovy v Afrike a na Kaukaze, György Gyimesi   Informácie o knihe Lovy v Afrike a na Kaukaze
19%
Dobrodružstvá včielky Maji, Waldemar Bonsels   Informácie o knihe Dobrodružstvá včielky Maji
14%
Drevený zámoček   Informácie o knihe Drevený zámoček
20%
Láska Anny Elliotovej, Jane Austen   Informácie o knihe Láska Anny Elliotovej
17%
Hlasovalo: 108
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím