ÚvodArchív aktualít › Braillove bodky aj na monitore

Braillove bodky aj na monitore

Zobrazovanie symbolov na obrazovke počítača či mobilného telefónu nám umožňujú symboly, ktoré sú zoradené v určitej znakovej sade a ktorým je pridelený “vzhľad” na obrazovke. Tak sa v počítači stáva zo znaku U+0061 obyčajné malé a a zo znaku U+013E ľubozvučné slovenské ľ. TIeto znaky a symboly sú zoskupené v znakovej sade, ktorých je na svete niekoľko. V znakovej sade Unicode sú, popri tisícoch iných symbolov, zastúpené aj symboly 256-tich buniek Braillovho písma. Počet 256 vyplýva z toho, že znaková sada Unicode obsahuje braillovské bunky 6- aj 8-bunkových znakov. V Unicode znakovej sade sú braillovské bunky zastúpené od U+2800 do U+28FF.

Na stránke https://unicode-table.com/en/blocks/braille-patterns/ je možné jednotlivé braillovské bunky nielen zobraziť, ale aj skopírovať do textového editora (pozor, editor musí podporovať sadu Unicode) a zobraziť braillovské bodky priamo na obrazovke.

Braillovské bunky je možné zadať aj z klávesnice pomocou kombinácií altu a čísla na numerickej klávesnici. Ak napríklad stlačíme alt a na numerickej klávesnici, počas stlačeného altu, napíšeme číslo 10241, zobrazí sa nám na obrazovke braillovská bunka s bodom 1. Ak pri stlačenom alte na numerickej klávesnici napíšeme číslo 10277, zobrazí sa nám braillovská bunka s bodmi 136. Tieto symboly nemajú v počítači funkciu písmen “a” a “u”, sú zobrazením toho, ako vyzerajú “symboly” braillovskej bunky s prvou bodkou a s bodkami 136.

Na stránke, ktorú sme uviedli, je možné po kliknutí na konkrétnu braillovskú bunku zistiť jej Unicode číslo (Unicode number), ale aj HTML-code, ktorý predstavuje práve číslo, ktoré spolu s altom slúži na napísanie znaku z klávesnice (pri písaní s altom nepíšeme znaky &#).

Takto potom môžete napísať text v Braillovom písme priamo na obrazovku počítača v textovom editore, ale aj poslať takto napísanú správu cez sociálnu sieť vidiacemu kamarátovi, ktorý Braille ovláda a nikto v jeho okolí správu neprečíta ????.

Nie každá syntéza dokáže tieto symboly prečítať. Čítač obrazovky NVDA so syntézou Espeak tieto symboly číta ako Braille1, Braille125, Braille135, Braille245 - ⠁⠓⠕⠚.

 ⠠⠎⠇⠕⠧⠑⠝⠎⠅⠡⠀⠁⠥⠞⠕⠗⠊⠞⠁⠀⠏⠗⠑⠀⠠⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠕⠧⠕⠀⠏⠌⠎⠍⠕

Na začiatok stránky Tlač stránky