Preklad textu do Braillovho písma

Na tejto stránke si môžete preložiť jednotlivé znaky, ale aj úryvky textov do Braillovho písma. Prekladač obsahuje pravidlá písania a používania Braillovho písma v Slovenskej republike vydané v roku 2021.

Pre zobrazenie Braillovho písma používame Unicode interpretácie braillovských buniek (U+2800 až U+28FF). Tento prekladač nemožno považovať za plnohodnotný nástroj na prevod akéhokoľvek textu do Braillovho písma. Komplikovaným zápisom alfanumerických reťazcov alebo matematických výrazov je potrebné venovať špeciálnu pozornosť a vychádzať pri ich zápise z pravidiel písania a používania Braillovho písma v Slovenskej republike dostupných na stránke Slovenskej autority pre Braillovo písmo. Na prípadné chyby v prekladači nás, prosím, upozornite na emailovej adrese sabp@skn.sk.

This Braille translator offers translation of text into a Braille code using Unicode characters U+2800 - U+28FF. Translated Braille code follows Slovak Braille code rules established in 2021. If you wish to translate mathematical texts or alphanumeric strings, please refer to the Slovak Braille Rules on the website Slovak Authority for Braille Code or contact our local Authority directly by phone or e-mail. Please report us any possible mistake in the translator by the e-mail sabp@skn.sk.

Rozmery a technické parametre

Rozmery pre tlač Braillovho písma.

Prekladač

Autorom algoritmu prekladača je Juraj Borza. www.jborza.com👈 Späť na stránku SABP