Prekladač textu do Braillovho písma

Na tejto stránke si môžete preložiť jednotlivé znaky, ale aj úryvky textov do Braillovho písma. Vložený text je preložený podľa príručky Pravidlá písania a používania Braillovho písma v Slovenskej republike z roku 2021.

Pre zobrazenie Braillovho písma používame Unicode interpretácie braillovských buniek (U+2800 až U+28FF). Tento prekladač nemožno považovať za plnohodnotný nástroj na prevod akéhokoľvek textu do Braillovho písma. Komplikovaným zápisom alfanumerických reťazcov alebo matematických výrazov je potrebné venovať špeciálnu pozornosť a vychádzať pri ich zápise z pravidiel písania a používania Braillovho písma v Slovenskej republike dostupných na stránke Slovenskej autority pre Braillovo písmo. Na prípadné chyby v prekladači nás, prosím, upozornite na emailovej adrese sabp@skn.sk.

This Braille translator offers translation of text into a Braille code using Unicode characters U+2800 - U+28FF. Translated Braille code follows Slovak Braille code rules established in 2021. If you wish to translate mathematical texts or alphanumeric strings, please refer to Rules for writing and using Braille in the Slovak Republic (PDF) or contact our local Authority directly by phone or e-mail. Please report us any possible mistake in the translator by the e-mail sabp@skn.sk.

Rozmery a technické parametre

Štandardne sú najvhodnejšie nasledovné rozmery brailu pre tlač:

Tieto rozmery sú merané vždy zo stredu bodu, teda jeho vrcholu. Výška bodu a veľkosť základne bodu sú v týchto štandardoch uvedené s možnou toleranciou, pretože tieto parametre závisia od hrúbky a kvality papiera, na ktorom majú byť body vyrazené.

Podrobnejší popis rozmerov brailu pri tlači nájdete v úryvku z príručky Pravidlá písania a používania Braillovho písma v Slovenskej republike, Rozmery pre tlač Braillovho písma.

Upozornenie

Text preložený do brailu je ilustračný alebo použiteľný priamo pre špecializovanú tlačiareň a software určený na tlač. Nenahrádza štandardný zápis textu v digitálnom prostredí. V prípade jeho použitia inak ako predlohy pre tlač krátkych niekoľko slovných textov je vhodné použitie konzultovať s odborníkom v oblasti Braillovho písma alebo priamo s SABP.

Preloženie textu do brailu

Preložte si text v rozsahu až do 1800 znakov.


Na zobrazenie brailových buniek bol použitý font ghBraille od spoločnosti SeeWriteHear.

Autorom algoritmu prekladača je Juraj Borza. www.jborza.com

Konzultácia a certifikácia prekladu

V prípade, že máte pochybnosť o preklade krátkych textov do Braillovho písma alebo ide o odborný zápis, ktorý nie je obsiahnutý v našom prekladači, môžete nás kontaktovať telefonicky.

SABP uskutočňuje preklad aj certifikáciu prekladu názvov liekov, viac informácií sa dozviete v článku Certifikácia označenia liekov a liečiv v Braillovom písme.

Certifikácia označenia liekov a liečiv v Braillovom písme👈 Späť na stránku SABP