Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Od decembra 2020 zastrešujeme Slovenskú autoritu pre Braillovo písmo

Na základe prijatého rozhodnutia vlády o návrhu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sme v decembri 2020 zriadili na pôde našej knižnice Slovenskú autoritu pre Braillovo písmo, a to v súlade s odporúčaním č. 64 Záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Tento výbor Slovenskej republike odporučil, aby podporila zriadenie národnej autority Braillovho písma a zabezpečila vytvorenie štandardizovaného zápisu Braillovho písma. Naša knižnica svojim čitateľom už desaťročia prináša knihy, časopisy či učebnice v Braillovom písme, preto sme sa radi ujali aj tejto zodpovednej a nanajvýš potrebnej úlohy rozvoja a podpory používania Braillovho písma.

Hoci je to v dnešnom digitálnom svete už ťažko predstaviteľné a pocitovo vzdialené, Louis Braille nevidiacim dal v čase svojho života do rúk možnosť dostať sa k informáciám, ku knihám, k písanému slovu. Na ceste k samostatnosti a vzdelanosti nevidiacich to bol jeden z najprevratnejších míľnikov. V súčasnosti máme k dispozícii množstvo iných alternatív získavania informácií, vo svete sa však čím ďalej, tým viac opätovne pripomína dôležitosť práce s textom, respektíve písmom, čítania textu hmatom namiesto sluchu. Čítanie textu v podobe skutočného rozpoznávania písmen ako písaného textu prispieva k rozvoju gramotnosti, podľa viacerých odborníkov aj k lepšiemu porozumeniu textu a upevňovaniu pamäti. Používanie Braillovho písma má veľký význam aj v súčasnosti - spomeňme za všetky aktuálne cenené zručnosti človeka na pracovnom trhu napríklad prezentačné schopnosti. Iste, ide o súbor zručností, z ktorých čítanie prezentovaného obsahu alebo poznámok k nemu je iba jednou zo zručností, avšak veľmi viditeľnou a jej zvládanie je veľmi výrazne rozpoznateľné pre publikum. S Braillovým písmom sa stretávame na rôznych označeniach verejných priestorov, ako sú napríklad výťahy či plániky budov, ale aj v domácnosti, či už ide o krabičky s liekmi alebo naše vlastné označovanie predmetov. Stále je v našich životoch prítomné, hoci v súčasnosti často siahneme skôr po iných formách získavania informácií. Napriek tomu je dôležité, aby každý nevidiaci Braillovo písmo ovládal a aby boli informácie v Braillovom písme aj dostupné a aby pomáhali pri prekonávaní prekážok aj v bežnom živote.

Cieľom Slovenskej autority pre Braillovo písmo je vytvoriť komplexné štandardy tvorby a používania Braillovho písma a reliéfnej grafiky na Slovensku, priniesť prehľadnú a zrozumiteľnú publikáciu o zápisoch Braillovho písma, vypracovať spôsob zápisu a používania Braillovho písma v počítačoch, respektíve na braillovských riadkoch, prispieť k tvorbe metodík na výučbu Braillovho písma, prinášať informácie o vývoji technológií v oblasti používania Braillovho písma vo svete. V našej knižnici sme zriadili dve pracovné miesta, na ktorých budú dvaja naši zamestnanci od 1. februára 2021 pôsobiť ako koordinačné centrum pre Slovenskú autoritu pre Braillovo písmo. V najbližšom čase oslovíme našich kolegov v partnerských organizáciách, vytvoríme radu Slovenskej autority pre Braillovo písmo a pustíme sa do náročnej, no veľmi dôležitej práce na tvorbe štandardov Braillovho písma. Naším cieľom a cieľom Slovenskej autority pre Braillovo písmo nie je však len metodické podporovanie Braillovho písma. Tak ako to robíme už desaťročia vydávaním a tlačením braillovských materiálov, chceme i naďalej prispievať k upevňovaniu jeho miesta pod vašimi rukami, aby každý nevidiaci mal prístup ku knihám, časopisom, kalendárom, učebniciam, rôznym materiálom či grafickým znázorneniam, a to tak v našej knižnici, ako aj vo verejných priestranstvách a inštitúciách. Chceme priniesť Braillovo písmo do povedomia nielen v rámci „našich kruhov”, ale aj širokej verejnosti, a to predovšetkým v súvislosti s potrebou zahrnutia možnosti prezentovania informácií, ak to je možné, aj v Braillovom písme. Budeme pracovať na tom, aby ste sa s ním skutočne aj stretávali vo chvíľach, keď vám jednoduché označenie Braillovým písmom môže pomôcť k efektívnemu a pritom nenáročnému získaniu dôležitých informácií. Odporúčanie OSN a podpora vlády Slovenskej republiky nám dáva šancu na rozvoj v oblasti zvýšenia gramotnosti, vzdelávania, ale aj životného komfortu pre nevidiacich. Pri plnení tejto zodpovednej úlohy budeme mať vždy na zreteli predovšetkým tých, ktorým Braillovo písmo a reliéfna grafika môžu v živote uľahčiť a spríjemniť mnohé situácie.

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 15. týždni roku 2023 z Digitálnej knižnice

(Ne)uveriteľné príhody O smrti a živote, Viera Vičanová   Informácie o knihe (Ne)uveriteľné príhody O smrti a živote
22%
Osemdesiat miliónov očí, Ed McBain   Informácie o knihe Osemdesiat miliónov očí
19%
Pod kopytami stád, Louis L'Amour   Informácie o knihe Pod kopytami stád
19%
Rytieri noci, Juliette Benzoni   Informácie o knihe Rytieri noci
22%
Tajomstvo zdravia a dlhého života, Ernest Günter   Informácie o knihe Tajomstvo zdravia a dlhého života
18%
Hlasovalo: 344
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím