Archív aktualít

Pozvánka

Srdečne vás pozývame na literárny klub, ktorý sa uskutoční 8. 9. 2020 o 14, 00. hod. 

Čítať ďalej

Vyučovanie Braillovho písma a gramotnosť - správa (EN)

Braille Teaching and Literacy A Report for the European Blind Union and European Commission  January 2018 Danish Association of the Blind and the International Council for Education of People with Visual Impairment and Dr Sarah Woodin   Contents Introduction. 1 Background to the Project 3 Aims of the Project 4 Main Activities of the Project 6 Desk Based Research. 6 Questionnaires for Participating Countries. 6 Country Visits. 7 Seminars and Conferences. 8 Summary of Findings from the...

Čítať ďalej

Vyučovanie Braillovho písma a gramotnosť

(Braille Teaching and Literacy) Dánska asociácia nevidiacich a Medzinárodná rada pre vzdelávanie ľudí so zrakovým postihnutím a Dr. Sarah Woodin uskutočnili v rokoch 2016 a 2017 rozsiahly výskum v deviatich európskych krajinách. Hoci Slovensko nebolo participujúcou krajinou a prieskum sa u nás neuskutočnil, celkový obraz vyučovania a používania Braillovho písma v Európe sa nás rozhodne týka a v mnohom je podobný našej situácii. Zo záverov z tohto prieskumu vyplývajú mnohé dôležité skutočnosti,...

Čítať ďalej

Vyučovanie Braillovho písma a gramotnosť - správa (SK)

Vyučovanie Braillovho písma a gramotnosť Správa pre Európsku úniu nevidiacich a Európsku komisiu január 2018 Dánska asociácia nevidiacich a Medzinárodná rada pre vzdelávanie ľudí so zrakovým postihnutím a Dr. Sarah Woodin Obsah Úvod. 1 Pozadie projektu. 3 Ciele projektu. 4 Hlavné aktivity projektu. 6 Výskum od stola. 6 Dotazníky pre zúčastnené krajiny. 6 Návštevy krajín. 7 Semináre a konferencie. 8 Zhrnutie zistení z národných prieskumov. 10 Úvodné informácie: Registrácia detí 10 Časť 1 Deti...

Čítať ďalej

MACIKY 2020

Združenie FEMAN Slovensko-európska kultúrna spoločnosť so sídlom v Košiciach realizuje v tomto roku projekt MACIKY 2020, ktorý finančne podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Jedná sa o jedinečný festival hudby, tanca, čítania a umenia vo svete...

Čítať ďalej

Pozvánka na literárny klub

Srdečne vás pozývame na stretnutie literárneho klubu, ktoré sa uskutoční v utorok, 29. júna 2021 o 14, 00 hod. v zasadačke SKN na Štúrovej ulici v Levoči, ale zároveň a súčasne aj na online platforme Microsoft Teams. Všetci ste vítaní, či sa k nám pripojíte na diaľku alebo prídete do SKN Mateja Hrebendu osobne. Prvé stretnutie naživo po dlhej kovidovej odmlke sa nebude niesť len v duchu umeleckého slova, ale aj hudby. Hosťom stretnutia bude básnik, prozaik,...

Čítať ďalej

Knižnica pracuje v špeciálnom režime

Milí čitatelia,  oznamujeme Vám, že od 10. júna 2020 poskytuje naša knižnica všetky knižnično-informačné služby za dodržania nasledujúcich podmienok: Vstup do knižnice je povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest. Pri vstupe do knižnice je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky (pri vchode do knižnice je návštevníkom k dispozícii dávkovač s dezinfekciou), prípadne použiť vlastné ochranné rukavice.   V priestoroch knižnice je nutné dodržiavať 2-metrové odstupy....

Čítať ďalej

Tactile Reading 2021

Pod týmto názvom sa 29. a 30. apríla 2021 uskutočnil druhý ročník medzinárodnej konferencie o čítaní hmatom. Takto jednoducho zvolený názov totiž nezahŕňa len Braillovo písmo, ale aj jeho využitie a využitie reliéfnej grafiky v mapách, obrázkoch, reliéfnych umeleckých dielach, v hračkách, stavebniciach, v 3D modeloch a učebných pomôckach, v digitálnom priestore, multisenzorických knihách a najmä v bežnom živote. Zhruba takýto široký bol záber tejto dvojdňovej online konferencie, ktorá svoj druhý...

Čítať ďalej

Dotazník

Vážení čitatelia, naši kolegovia v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave nás požiadali, aby sme šírili informáciu o európskom projekte EODOPEN. Výsledky tohto projektu budú slúžiť aj nevidiacim. Preto Vás chceme poprosiť o vyplnenie dotazníka: https://www.1ka.si/a/266676 Ďakujeme.

Čítať ďalej

Na začiatok stránky Tlač stránky