Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Komisie IAML

Úvod  |  Zoznam členov SNS IAML  |  Stanovy  |  Zápisnice  |  Správy  |  Dokumenty na stiahnutie  |  Fotogaléria  |  Podujatia  |  Aktuality  |  Komisie

KOMISIE

RISM
PaedDr. Martina Božeková, Slovenská národná knižnica, Martin
PhDr. Zlatica Kendrová, PhD., Hudobné múzeum SNM, Bratislava
Mgr. Miriam Lehotská, Hudobné múzeum SNM, Bratislava
Mgr. Sylvia Urdová, PhD., Hudobné múzeum SNM, Bratislava
PhDr. Anna Kucianová, PhD., Slovenská národná knižnica, Martin

RILM
Mgr. Zuzana Cenkerová, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
PhDr. Anna Kucianová, PhD., Slovenská národná knižnica, Martin
Ing. Mária Potočárová - Rybaričová, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
PhDr. Hana Urbancová, DrSc., Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
Doc. Vladimír Zvara, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava                                                                          

Dokumenty RILM:

Národné správy 2014
Aktivity 2014

RIdIM
PaedDr. Martin Božeková, Slovenská národná knižnica, Martin
Mgr. Sylvia Urdová, PhD., Hudobné múzeum SNM, Bratislava
Doc. PhDr. Jana Bartová, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Vznik RIdIM

Medzinárodný katalóg hudobných ikonografií je projekt, založený 26. augusta 1971 na konferencii IAML, s cieľom vytvoriť metódy, spôsoby a výskumné centrá pre klasifikáciu, katalogizáciu a štúdium ikonografického materiálu vzťahujúceho sa k  hudbe. Cieľom je pomáhať interpretom, historikom, knihovníkom, nástrojárom, vydavateľom vo vytváraní plnohodnotných vizuálnych materiálov pre odborný a praktický účel. Iniciatíva k vytvoreniu projektu prišla od Barry S. Brooka s podporou Genevieve Thibault a Haralda Hackmana.

Katalogizácia ikonografických hudobných dokumentov bola do 70. rokov viacmenej nekoordinovaná a individuálna, so slabou metodológiou a výskumnými nástrojmi. Existovalo viacero spôsobov katalogizácie vizuálnych materiálov, RIdIM však predložilo svoju koncepciu, ktorá zjednodušila procesy, zmodernizovali technológie takého rozsiahleho množstva zdrojov. V tomto smere je RIdIM nasledovníkom RISM (1952) a RILM (1966) ako tretia dôležitá medzinárodná kooperatívna bibliografická akcia v hudbe. Podobne ako RISM a RILM aj RIdIM je sponzorovaný IMS, IAML a ICM (International Council of Museums). Je riadený Medzinárodnou Komisiou, zostavenou tromi sponzorskými inštitúciami.

Od konca 80. rokov RIdIM síce pokračovalo ako medzinárodný projekt, ale pretože mu chýbalo pevné inštitucionálne zázemie sústreďovalo sa len na čiastkové výskumy. Chýbala podpora pre jednotlivé národné centrá. V priebehu 90. rokov to vyzeralo, že projekt medzinárodného katalógu je v koncoch. Avšak vďaka spoločnému úsiliu troch podporujúcich strán Medzinárodnému výboru múzeí (CIMCIM), IAML, IMS, sa položili základy pre nové medzinárodné centrum. Toto úsilie vyústilo do stretnutia komisie v decembri 2004. Zásluhu na tom má hlavne Veslemöy Heinz, ktorá otvorila tento problém a posunula ho do programu troch participujúcich strán. Novozvolená komisia dúfa, že stabilná a medzinárodne vytvorená štruktúra je dôležitá pre budúci úspech RIdIM spoliehajúci sa v prvom rade na komisiu, medzinárodné RIdIM centrum, periodikum Newsletter, pravidelné stretnutia a medzinárodné konferencie, internetové stránky a samozrejme databázový softvér voľne dostupný ako pre tých, ktorí majú snahu začať s katalogizáciou. Comission Mixte pozostáva z deviatich členov menovaných tromi podporujúcimi stranami. Zvolení členovia pre obdobie 2004 až 2008 sú Antonio Baldassare v Zűrichu, Zdravko Blažekovič v New Yorku, Martin Elste v Berlíne, Florence Gétreau v Paríži, Veslemöy Heintz v Štokholme, Renato Meucci v Miláne, Arnold Myers v Edinburgu a Tilman Seebass v Insbruku. Nevolení členovia komisie sú zastupitelia inštitúcie zastrešujúcej RIdIM Jean-Michel Nectoux a RIdIM administrátor Tarek Berrada. K tímto ešte, ako odborní poradcovia, patria: Dorothea Baumann, Stephen Westman, Alan Green a Sean Ferguson. Novozvolená komisia sa doteraz stretla trikrát a prebrala otázky medzinárodného RIdIM centra, hlavnej databázy a otázky hlavného predmetu RIdIM. Rokovania s Národným Inštitútom histórie a umenia v Paríži (INHA), ktorý mal poskytnúť zmienenú inštitucionálnu bázu, prebiehali vo februári 2006 a vyústili v spoločnú spoluprácu. Jednania viedol Jean-Michel Nectoux. Spoločná dohoda určuje všetky záležitosti týkajúce sa spolupráce medzi inštitúciami a oficiálneho založenia Medzinárodného RIdIM centra pod INHA. Vďaka finančnej dotácii INHA, RIdIM bolo schopné menovať Tareka Berradu ako hlavného administrátora. Jedným z najdôležitejších projektov komisie od prvých chvíľ existencie bolo vyvinutie RIdIM databázy pre katalogizáciu hudobných ikonografií, ktorej problematika sa netýka len technických aspektov ale hlavne štruktúry a obsahu. Na túto úlohu boli ustanovení Stephen Westman, Alan Green, Sean Ferguson a Dorothea Bauman. Databáza je prístupná cez heslo, je zadarmo a kompatibilná z bežným operačným systémom. Obsahuje týchto päť povinných polí: autorita, rok vytvorenia, titul, typ objektu a informácie o lokácií, umožňuje samozrejme rozšírenie o ďalšie polia ako sú napr. pole poznámok atď. Databáza podporuje rozličné jazyky, obsahuje slovník, medzinárodné štandardy, a má v sebe možnosť vlastného vyhľadávania. Umožňuje ukladanie obrázkov a poskytuje možnosť vyhľadávať v spoločných databázových poliach a vyhľadávať cez kľúčové slovo. Výsledky vyhľadávania môžu byť priamo stiahnuté alebo odoslané mailom. Internetové stránky RIdIM sú hlavným prístupom k databáze. Štart databázy pre testovacie účely začal v priebehu leta a verejný prístup je plánovaný na začiatok roku 2007.

Hudobná ikonografia

Hudobná ikonografia sa profilovala ako pomocná vedná disciplína muzikológie, ktorej základom a výskumným objektom je výtvarný dokument s hudobnou tematikou v tom najširšom slova zmysle. Výtvarné umenie môže predstavovať pre hudobnovedne poznanie základný dokumentačný materiál a dokonca primárny prameň tam, kde chýbajú iné svedectvá (napríklad pri rekonštruovaní stredovekého inštrumentára); z hľadiska interdisciplinárneho je zdrojom bohatého výkladu umenovedných, spoločenskovedných a humanitných disciplín, ktoré v ňom dešifrujú ikonické a symbolické významy hudobnosociologické, hudobnofilozofické, hudobnoestetické, hudobnopsychologické a ďalšie, prirodzene, v časovom horizonte, a teda aj v historickej podmienenosti.

Komisia pre verejné knižnice SNS IAML
Mgr. Viera Baničová, Považská knižnica, Považská Bystrica
PhDr. Janka Dropková, Slovenská národná knižnica, Martin
Zuzana Hrdková, Kysucká knižnica, Čadca
PhDr. Anna Kucianová, PhD., Slovenská národná knižnica, Martin

Katalogizačná a bibliografická komisia SNS IAML
PhDr. Anna Kucianová, PhD., Slovenská národná knižnica, Martin
Ing. Slavomíra Soláriková, Slovenská národná knižnica, Martin
Margita Jablonovská, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 24. týždni roku 2024 z Digitálnej knižnice

Milénium , Elizaheth Handová, Lewis Gannet   Informácie o knihe Milénium
21%
Prach a sny, Eduard Krajčo   Informácie o knihe Prach a sny
21%
Predposledná štácia, Juraj Hanuščin   Informácie o knihe Predposledná štácia
19%
Priznávanie , Rose Marcia   Informácie o knihe Priznávanie
17%
Prvý medzi rovnými , Jeffrey Archer   Informácie o knihe Prvý medzi rovnými
22%
Hlasovalo: 1110
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím