Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Ponuka na rok 2024

SLOVENSKÁ KNIŽNICA PRE NEVIDIACICH

MATEJA HREBENDU V LEVOČI

Štúrova 36, 054 65 Levoča

 

Kontakty:

053/2451 211, expedicia@skn.sk

053/2451 004, 0918 809 472, redakcia@skn.sk

https://www.skn.sk

 

PONUKA PERIODÍK NA ROK 2024

 

Vážení čitatelia,

prinášame vám prehľad časopisov na rok 2024. Veríme, že vás ponuka zaujme a z časopisov si vyberiete tie, ktoré vás oslovia najviac. Nájdete ju aj na webovej stránke www.skn.sk a v KS ÚNSS.

 

Časopisy si môžete objednať týmito spôsobmi:

  • V e-shope na stránke https://www.skn.sk/e-shop, kde nájdete aj iné zaujímavé produkty. Objednajte si naše časopisy a kalendáre moderne z pohodlia domova. Nemusíte vypisovať poštové poukážky ani chodiť na poštu. V hlavnej ponuke si vyberiete daný časopis podľa formátov (zvuk, brail, zväčšená čiernotlač) a vložíte ho do košíka. Po vstupe do košíka a jeho potvrdení vyplňte objednávkový formulár, ak nie ste prihlásení. Ak sa prihlásite, formulár sa vyplní automaticky, stačí ho len skontrolovať, prípadne opraviť nesprávne údaje. Následne si zvoľte spôsob platby, kde je na výber platobná brána alebo prevod na účet. Ak si vyberiete platobnú bránu, objednávku môžete uhradiť platobnou kartou alebo pomocou Google Pay. Po potvrdení záväzného objednania budete presmerovaní do platobnej brány Štátnej pokladnice.

E-shop je prístupný pre čítače obrazovky i zväčšovacie softvéry, rovnako tak aj platobná brána.

Objednávku cez e-shop je možné v ďalšom roku zopakovať, ak ju vykonáte pod prihláseným menom. Nemusíte každoročne znovu vkladať do košíka to, čo chcete odoberať aj v nasledujúcom roku. Objednávky možno duplikovať v sekcii Moje objednávky po otvorení konkrétnej objednávky z tabuľky s vypísanými objednávkami z histórie.

Na YouTube kanáli SKN Levoča nájdete aj pomocné video pred-stavujúce prácu s e-shopom.

  • Telefonicky na 053/2451 211, pričom platobné údaje vám zašleme SMS správou. Následne je možné s týmito platobnými údajmi objednávku uhradiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
  • Priloženou poštovou poukážkou. Platba poštovou poukážkou do 30 eur je spoplatňovaná vo výške 1,20 eura. Správu pre adresáta vyplňte čo najdôslednejšie. Ústrižok o zaplatení neposielajte do expedície, starostlivo si ho uschovajte.
  • Bezhotovostne. V prípade bezhotovostnej platby pošlite do expedície e-mail s názvami časopisov a kalendárov, ktoré si chcete objednať.
  • Osobne. V tomto prípade zaplatíte za časopisy priamo v SKN.

 

Zvukové periodiká na CD nosičoch vo formáte MP3 netreba vracať, ostávajú vo vlastníctve predplatiteľa.

 

V prípade krátenia finančných príspevkov na časopisy si vydavateľ vyhradzuje právo redukovať ich rozsah a periodicitu.

ČASOPISY V BRAILLOVOM PÍSME

 

NOVÝ ŽIVOT (nb): kmeňový časopis pre nevidiacich a inak zdravotne znevýhodnených, 12 čísel ročne (vrátane 1 dvojčísla),

predplatné 5 €.

VIERKA (vb): časopis pre ženy, 6 čísel ročne, predplatné 4 €.

ŠACH (sb): časopis pre šachistov, 4 čísla ročne, predplatné 3 €.

MLADOSŤ (mb): časopis pre mládež, 6 čísel ročne, predplatné 4 €.

NÁDEJ (bb): ekumenický časopis, 4 čísla ročne, predplatné 3 €.

KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER (kb): časopis o literatúre, kultúre a umení, 6 čísel ročne, predplatné 4 €.

 

ZVUKOVÉ ČASOPISY NA CD VO FORMÁTE MP3

 

NOVÝ ŽIVOT (nz): kmeňový časopis pre nevidiacich a inak zdravotne znevýhodnených, 12 čísel ročne (vrátane 1 dvojčísla),

predplatné 5 €.

PRAMEŇ (ez): časopis s blokom o nevidiacich a výberom článkov z rôznych časopisov, 24 čísel ročne (vrátane 2 dvojčísiel),

predplatné 5 €.

ROZHĽADY (rz): monotematický časopis so širokým spektrom informácií z rôznych oblastí spoločenského života, 8 čísel ročne, predplatné 4 €.

NOVET (tz): novinky z oblasti vedy a techniky, 6 čísel ročne, predplatné 4 €.

POHYB (hz): časopis pre priaznivcov športu a aktívnych športovcov, 12 čísel ročne, predplatné 5 €.

AKORD (az): časopis o hudobnom umení vo všetkých jeho podobách, 4 čísla ročne, predplatné 3 €.

NÁDEJ (bz): ekumenický časopis, 4 čísla ročne, predplatné 3 €.

DOTYKY (dz): časopis pre masérov, 4 čísla ročne, predplatné 3 €.

ŽIVOT (žz): výber článkov z týždenníka Život, ktorý vychádza pre vidiacich, 12 čísel ročne, predplatné 5 €.

SLOVENKA (sz): výber článkov z týždenníka Slovenka, ktorý vychádza pre vidiacich, 12 čísel ročne, predplatné 5 €.

ZDRAVIE (zz): výber článkov z mesačníka Zdravie, ktorý vychádza pre vidiacich, 12 čísel ročne, predplatné 5 €.

DIABETIK (iz): výber článkov z dvojmesačníka Diabetik, ktorý vychádza pre vidiacich, 6 čísel ročne, predplatné 4 €.

 

ČASOPISY VO ZVÄČŠENEJ ČIERNOTLAČI

 

NOVÝ ŽIVOT (nc): kmeňový časopis pre slabozrakých a inak zdravotne znevýhodnených, 12 čísel ročne (vrátane 1 dvojčísla), predplatné 5 €.

VIERKA (vc): časopis pre ženy, 6 čísel ročne, predplatné 4 €.

ŠACH (šc): časopis pre šachistov, 4 čísla ročne, predplatné 3 €.

 

ČASOPISY V DIGITÁLNEJ FORME

 

CD balíček (cd):

NOVÝ ŽIVOT, VIERKA, ROZHĽADY, MLADOSŤ, NOVET, NÁDEJ, POHYB, DOTYKY, AKORD, ŠACH, KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER, QUARK, ZEM&VEK, VEĽKÝ BRAILOVÝ KALENDÁR. Časopisy v textovom formáte RTF a TXT na CD nosiči budeme zasielať mesačne podľa uzávierok. Ročné predplatné 6 €.

 

E-mailový balíček (eb):

NOVÝ ŽIVOT, VIERKA, ROZHĽADY, MLADOSŤ, NOVET, NÁDEJ, POHYB, DOTYKY, AKORD, ŠACH, KULTÚRNO-LITERÁRNY VÝBER, QUARK, ZEM&VEK, VEĽKÝ BRAILOVÝ KALENDÁR. Časopisy v textovom formáte RTF a TXT budeme zasielať priebežne podľa uzávierok na e-mailovú adresu predplatiteľa. Predplatitelia sú naďalej povinní oznámiť svoju e-mailovú adresu na expedicia@skn.sk. Ročné predplatné 5 €.

 

Audioweb (aw):

NOVÝ ŽIVOT, NOVET, PRAMEŇ, NÁDEJ, POHYB, AKORD, ROZHĽADY, DOTYKY, ŽIVOT, ZDRAVIE, SLOVENKA, DIABETIK. Zvukové časopisy vo formáte MP3 budú sprístupňované priebežne podľa uzávierok na webovej stránke www.skn.sk v časti digitálna knižnica. Meno a heslo na získanie prístupu do digitálnej knižnice si každý predplatiteľ Audiowebu zvolí pri registrácii do digitálnej knižnice na úvodnej webovej stránke. Ročné predplatné 2 €.

 

KALENDÁRE NA ROK 2024

 

STOLOVÝ kombinovaný – Braillovo písmo/čiernotlač (sk)

3 €, vrátane poštovného za kus 5,70 €

STOLOVÝ čiernotlačový (st) 3 €, vrátane poštovného za kus 5,70 €

NÁSTENNÝ RELIÉFNY (nr) – téma Chrobáky/Skrytý svet – 7 €, vrátane poštovného za kus 10,50 €

VEĽKÝ BRAILOVÝ (vk) 1 €

CIRKEVNÝ (ck) 1 €

Ceny kalendárov uvádzané bez poštovného platia pre osobný odber, s poštovným za kus (2,70 € do 0,5 kg, 3,50 € do 1 kg) v prípade, že si ich objednáte poštou. Záujemcovia z Českej republiky si musia priplatiť poštovné 6,40 € do 0,5 kg, 9,90€ do 1 kg.

Predplatné za časopisy môžete uhradiť akýmkoľvek spôsobom najneskôr do 20. decembra 2023. Upozorňujeme, že pri objednávkach po tomto termíne vám nezaručíme spätné zaslanie chýbajúcich čísel časopisov, ktoré mnohokrát žiadate. Ďakujeme za pochopenie.

 

Na prednej strane poštovej poukážky v správe pre adresáta napíšte skratky časopisov, resp. kalendárov, o ktoré máte záujem. Pošta nám tieto informácie doručí, čím pre vás zaniká povinnosť zasielať ústrižok o zaplatení do expedície.

 

Objednávky posielajte na adresu:

SKN, expedícia, Štúrova 36, 054 65 Levoča.

Časopisy si môžete objednať aj na e-mailovej adrese:

expedicia@skn.sk.

 

 

IBAN: SK67 8180 0000 0070 0006 9835

Variabilný symbol: 60104

 

Záujemcovia z Českej republiky si môžu časopisy objednať bezhotovostne, resp. prostredníctvom medzinárodného platobného príkazu Eurogiro, ktorý dostanú bezplatne na pošte.

Záujemcovia zo Slovenskej republiky majú aj naďalej možnosť české časopisy vyplatiť priamo v redakcii SKN v hotovosti v eurách najneskôr do 8. 12. 2023, po tomto termíne platby slovenských predplatiteľov nebudú akceptované.

Žiacke časopisy Naše ráno a Za svetlom si objednajte na:

Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča,

e-mail: riaditel@nevidiaci.sk.

 

V súvislosti so Všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov (GDPR), platným od 25. mája 2018, vás informujeme, že na spracovanie objednávky periodík a kalendárov je nevyhnutné poskytnúť vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a doručenia, obsah objednávky. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné pre spracovanie objednávky, ako aj doručenie objednaných periodík na zvolenú adresu.

K spracúvaniu osobných údajov bude dochádzať od vyhotovenia objednávky a počas kalendárneho roka, v ktorom budeme vašu objednávku vybavovať. Po uplynutí tejto lehoty budú osobné údaje zlikvidované. Poskytnutie osobných údajov na odoberanie periodík a kalendárov je nevyhnutné, keďže právnym základom je plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou ako objednávateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

Ako dotknutá osoba máte za podmienok stanovených v Nariadení EÚ č. 2016/679 (GDPR) nasledujúce práva: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobnejšie sú tieto práva upravené v článkoch 15 až 23 GDPR. Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk), ak sa domnievate, že prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi.

Podrobné informácie o vašich právach, príjemcoch, sprostredkovateľoch a zodpovednej osobe, vrátane kontaktu, sú vám k dispozícii na webovom sídle SKN: https://www.skn.sk/novinky/ochrana-osobnych-udajov.

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 24. týždni roku 2024 z Digitálnej knižnice

Milénium , Elizaheth Handová, Lewis Gannet   Informácie o knihe Milénium
21%
Prach a sny, Eduard Krajčo   Informácie o knihe Prach a sny
21%
Predposledná štácia, Juraj Hanuščin   Informácie o knihe Predposledná štácia
19%
Priznávanie , Rose Marcia   Informácie o knihe Priznávanie
17%
Prvý medzi rovnými , Jeffrey Archer   Informácie o knihe Prvý medzi rovnými
22%
Hlasovalo: 1110
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím