ÚvodZverejňovanieFaktúry › Faktúry za rok 2011

Faktúry za rok 2011

Podľa nariadenia MK SR vznikla povinnosť uverejnovať objednávky a faktúry za tovary a služby na webových stránkach organizácie od 1.1.2011 a to nasledovne: 

• Zverejniť faktúry na tovary a služby, a to do 10 dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.

Na začiatok stránky Tlač stránky