ÚvodSlužby › Plán kultúrno-výchovnej činnosti

Plán kultúrno-výchovnej činnosti 2019

 Termín

 Forma

Názov podujatia

Čitateľské určenie

4. – 10. január

Týždeň otvorených dverí(Námestie Majstra Pavla 32)

Svetový Braillov deň

(210. výročie narodenia Louisa Brailla)

čitateľská verejnosť

február

autorské čítanie, beseda

Anton Lauček nevidiacim, slabozrakým a inak ZP čitateľom

čitateľská verejnosť

marec – TSK

autorské čítanie, ochutnávka jedál

Rázusovie klub spisovateľov v Levoči

Štefan Packa, Peter Vrlík , Jozef Daník

čitateľská verejnosť

marec – TSK

beseda

Lena Riečanská

ZP deti

marec –

T SK

exkurzie

Týždeň otvorených dverí v SKN, v rámci návštevy knižnice sa návštevníci oboznámia s tlačou braillovských dokumentov, nahrávaním zvukových kníh, so stálou expozíciou Izby Mateja Hrebendu, s tradičnými a najnovšími knižnično-informačnými službami SKN

verejnosť

apríl

hodina informačnej výchovy

Beseda s aktivistami OZ Mladí ľudia a život. Poslaním OZ je zmeniť zmýšľanie mladých ľudí, ich postoj k životu, k sebe samým a k svojim partnerom.

ZP mládež

máj (jún)

čitateľský maratón

Čítajme si 2017, ZP deti sa opäť zapoja do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu

ZP deti

jún

výstava kníh

Mária Ďuríčková v knižničnom fonde SKN

(100. výročie narodenia)

ZP deti

jún

vyhodnotenie čitateľskej súťaže 

SOVIČKA – vyhodnotenie 15. ročníka detskej čitateľskej súťaže  

ZP deti a mládež

jún

beseda

Denisa Ogino o japonskej kultúre a živote

čitateľská verejnosť

september

otvorenie čitateľskej súťaže 

SOVIČKA – otvorenie 16. ročníka detskej čitateľskej súťaže  

ZP deti a mládež

október

výstava, odborné poradenstvo

Kompenzačné pomôcky, výstava spojená s odborným poradenstvom

čitateľská verejnosť

október

výstava kníh

Margita Figuli v knižničnom fonde SKN

(100. výročie narodenia)

ZP deti

november

prezentácia knihy

Žofia Bosniaková, Biela pani z Levoče

rozprávanie o knihe s autorkou Alenou Stašíkovou Galvánkovou

čitateľská verejnosť

december

predvianočné posedenie

Veselo i vážne s Tomášom Repčiakom a Martinom Horbalom

čitateľská verejnosť

Na začiatok stránky Tlač stránky