ÚvodSlužby › Plán kultúrno-výchovnej činnosti

Plán kultúrno-výchovnej činnosti 2020

 Termín

 Forma

Názov podujatia

Čitateľské určenie

január

exkurzie

Svetový Braillov deň (211. výročie narodenia Louisa Brailla)

verejnosť

február

preventívna výchova

OZ Mladí ľudia a život

ZP mládež

február

hodina hudobnej výchovy

Po stopách džezu, hodina hudobnej výchovy v knižnici

pre žiakov ZŠI

február

výstava kníh

Božena Němcová v knižničnom fonde SKN (200. výročie narodenia)

čitateľská verejnosť

február

koncert

Fašiangové vystúpenie hudobníčky a speváčky Kristíny Prekopovej s klaviristom Eduardom Kostelníkom

čitateľská verejnosť

marec – TSK

beseda

Vincent Lapšanský, autor historických románov, povestí a legiend

ZP verejnosť

marec – TSK

beseda

Peter Opet, muzikant, spevák, spisovateľ, autor hudby a textov najmä pre hudobnú skupinu Polemic

ZP deti a mládež

marec – TSK

zážitkové čítanie so zameraním na drámu

Rozhlasová hra v knižničnom fonde SKN (Božena Němcová: Babička, Andrej Sládkovič: Detvan, Matej Hrebenda)

pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka ZŠI 

marec – TSK

výstavka kníh

Andrej Sládkovič v knižničnom fonde SKN (200. výročie narodenia)

čitateľská verejnosť

marec – TSK

divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie bratislavského Divadla Zrakáč. Divadlo tvorí skupina nevidiacich, slabozrakých a vidiacich tvorcov.

verejnosť

marec – TSK

exkurzie

Týždeň otvorených dverí v SKN, v rámci návštevy knižnice sa návštevníci oboznámia s tlačou braillovských dokumentov, nahrávaním zvukových kníh, so stálou expozíciou Izby Mateja Hrebendu (140. výročie úmrtia), s tradičnými a najnovšími knižnično-informačnými službami SKN

verejnosť

apríl

hodina enviromentálnej výchovy

Naše lesy, hodina enviromentálnej výchovy pre deti s odbornou účasťouso zamestnancom ŠOP Slovenský raj (František Divok)

ZP deti  a mládež

máj

hodina náboženstva

Biblické príbehy v knižničnom fonde SKN

ZP deti a mládež

máj

výstava kníh

Svätý otec Ján Pavol II. v knižničnom fonde SKN  (100. výročie narodenia)

čitateľskáverejnosť

jún

čitateľský maratón

Čítajme si 2020, ZP deti sa opäť zapoja do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu

ZP deti a mládež

jún

prezentácia knihy

S mladou autorkou Bronislavou Marekovou o jej knihe Príbehy  z kúzelného lesa
Vyhodnotenie 16. ročníka detskej čitateľskej súťaže Sovička

čitateľská verejnosť

jún

hudobno-slovné pásmo

Marco Oros, rozprávanie o etnickej hudbe, hra na ukulele

čitateľská verejnosť

september

otvorenie čitateľskej súťaže 

SOVIČKA – otvorenie 17. ročníka detskej čitateľskej súťaže  

ZP deti a mládež

október

hodina náboženstva

Biblické príbehy v knižničnom fonde SKN

ZP deti a mládež

október

beseda

Ivana Ondriová, slovenská spisovateľka o svojej tvorbe

čitateľská verejnosť

október

výstava

Kompenzačné pomôcky, výstava spojená s odborným poradenstvom

čitateľskáverejnosť

november

koncert

Maroš a Alexandra Bangovci – koncert ku Dňu nevidiacich

čitateľská verejnosť

december

predvianočné posedenie

Predvianočné posedenie s kultúrnym programom

čitateľská verejnosť

Okrem uvedených aktivít pripravíme pre našich používateľov hodiny informačnej výchovy, prezentácie noviniek digitálnej knižnice SKN, hovorené bibliografie a nebude chýbať ani pravidelné premietanie filmov s audiokomentárom pre nevidiacich. V záujme zvyšovania informovanosti verejnosti o činnosti a službách SKN budeme pokračovať v organizovaní exkurzií pre širokú verejnosť.

Na začiatok stránky Tlač stránky