ÚvodSlužby › Plán kultúrno-výchovnej činnosti

Plán kultúrno-výchovnej činnosti 2022

Termín

Forma

Názov podujatia

 Cieľová skupina

január

výstava 

Svetový Braillov deň (213. výročie narodenia Louisa Brailla)

čitateľská verejnosť

január

výstava

Elena Čepčeková v knižničnom fonde SKN (100. výročie narodenia)

deti a mládež

marec

 

Týždeň slovenských knižníc – 23. ročník

 

marec - TSK

beseda

Michaela Ela Hajduková, spisovateľka

čitateľská verejnosť

marec - TSK

beseda

Peter Opet, spisovateľ, hudobník

deti a mládež

marec - TSK

výstava

Ivan Chalupecký v knižničnom fonde SKN (pri príležitosti nedožitých 90 rokov autora)

čitateľská verejnosť

marec - TSK

exkurzie

Týždeň otvorených dverí v SKN, v rámci návštevy knižnice sa záujemcovia oboznámia s tlačou braillovských dokumentov, nahrávaním zvukových kníh, so stálou expozíciou Izby Mateja Hrebendu (226. výročie narodenia), s tradičnými a najnovšími knižnično-informačnými službami SKN

čitateľská verejnosť

apríl

preventívna výchova

OZ Mladí ľudia a život – rovesnícka preventívna výchova

mládež

apríl

hodina enviromentálnej výchovy 

Naše lesy, hodina prírodovedy v knižnici s odbornou účasťou so zamestnancom ŠOP Slovenský raj

deti  a mládež

apríl

výstava

Klára Jarunková v knižničnom fonde SKN (100. výročie narodenia)

deti a mládež

máj

výstava, odborné poradenstvo

Kompenzačné pomôcky pre zrakovo postihnutých, výstava spojená s odborným poradenstvom

čitateľská verejnosť

apríl

beseda

Rastislav Puchala, spisovateľ, diplomat

čitateľská verejnosť

máj

hodina náboženstva

Biblické príbehy v knižničnom fonde SKN

deti a mládež

jún

čitateľský maratón

Čítajme si, deti sa opäť zapoja do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu

deti  a mládež

jún

autorské čítanie

Príbehy z kúzelného lesa, autorské čítanie mladej autorky Bronislavy Marekovej

deti a mládež

jún

čitateľská súťaž

Vyhodnotenie 18. ročníka detskej čitateľskej súťaže SOVIČKA

deti a mládež

september

čitateľská súťaž 

Vyhlásenie 19. ročníka detskej čitateľskej súťaže SOVIČKA 

deti a mládež

september

výstava

Mária Haštová v knižničnom fonde SKN (100. výročie narodenia)

čitateľská verejnosť

september

koncert

Maroš Bango, nevidiaci spevák

čitateľská verejnosť

október

zápis prvákov  do knižnice

Naučme sa čítať – zápis prvákov do knižnice

deti

október

beseda

Október – mesiac úcty k starším – medzigeneračné rozhovory o tom, ako to bolo v škole pre nevidiace deti kedysi a dnes – stretnutie seniorov s mladými čitateľmi

deti a mládež

december

divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie bratislavského Divadla Zrakáč. Divadlo tvorí skupina nevidiacich, slabozrakých a vidiacich tvorcov a hercov.

čitateľská verejnosť

Ďalšie pripravované aktivity

Okrem uvedených aktivít pripravíme pre našich používateľov hodiny informačnej výchovy, zážitkové čítania, hovorené bibliografie, hodiny literatúry, prírodovedy a i. Nebudú chýbať pravidelné prezentácie noviniek digitálnej knižnice SKN, premietanie filmov s audiokomentárom pre nevidiacich a ďalšie aktivity.

V záujme zvyšovania informovanosti verejnosti o činnosti a službách SKN budeme pokračovať v organizovaní exkurzií pre širokú verejnosť.

Na začiatok stránky Tlač stránky