Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Redakcia

Poslaním slepeckej redakcie je poskytovať aktuálne a hodnoverné informácie nevidiacim a slabozrakým prostredníctvom 17-tich časopisov, ktoré vychádzajú v Braillovom písme, vo zvuku, v čiernotlači a elektronickej podobe. Ich periodicita je dvojtýždenná, mesačná, dvojmesačná a štvrťročná. Každý z časopisov sa rokmi obsahovo i graficky vyprofiloval a žije svojím vlastným životom mapujúc dianie doma i v zahraničí, ktoré sa týka jeho tematického zamerania. 

Redakčný kolektív zostavuje obsah jednotlivých periodík jednak z vlastných, autorských príspevkov, ale značnú časť predstavujú aj prevzaté články z domácej a zahraničnej tlače, resp. z internetu. Výrazný zástoj na obsahu časopisov majú aj nevidiaci a slabozrakí dopisovatelia a spolupracovníci. 

Od roku 2002 redakcia rozšírila ponuku aj o periodiká pre vidiacu verejnosť. Prvým bol časopis Život, postupne sa k nemu pridružili: Slovenka, Zdravie a Diabetik. 

V ostatných rokoch sa zvýšil záujem o zvukové časopisy a odber periodík v Braillovom písme mierne klesá. Tento fakt treba pripísať podstatne širším technickým možnostiam v prístupe nevidiacich a slabozrakých k informáciám. Fenoménom v tejto oblasti je jednoznačne internet a jeho dostupnosť vďaka hlasovému výstupu aj pre zrakovo znevýhodnenú verejnosť.  

Od roku 2010 vydáva SKN všetky knihy a časopisy na CD nosičoch vo formáte MP3. 

Súčasťou činnosti redakcie je každoročne pripravovať a zadávať do výroby šesť druhov slepeckých kalendárov. 

Náplňou práce 4-členného redakčného kolektívu je aj archivácia fotografií o činnosti SKN. Okrem redaktorov štyri časopisy zostavujú externí spolupracovníci, ide o periodiká: Nádej, Mladosť Dotyky, Šach. 

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 15. týždni roku 2023 z Digitálnej knižnice

(Ne)uveriteľné príhody O smrti a živote, Viera Vičanová   Informácie o knihe (Ne)uveriteľné príhody O smrti a živote
24%
Osemdesiat miliónov očí, Ed McBain   Informácie o knihe Osemdesiat miliónov očí
21%
Pod kopytami stád, Louis L'Amour   Informácie o knihe Pod kopytami stád
24%
Rytieri noci, Juliette Benzoni   Informácie o knihe Rytieri noci
19%
Tajomstvo zdravia a dlhého života, Ernest Günter   Informácie o knihe Tajomstvo zdravia a dlhého života
12%
Hlasovalo: 42
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím