ÚvodArchív aktualít › Zážitkové čítanie „Povesti nášho regiónu“

Zážitkové čítanie „Povesti nášho regiónu“

Slovensko je bohaté na históriu, pamiatky, ľudové tradície. Práve z nich čerpá množstvo povestí, obľúbený žáner mnohých našich čitateľov. V knižničnom fonde SKN ich nájdete neúrekom.  

Povesti nášho regiónu boli témou dvoch hodín zážitkového čítania zo žiakmi siedmeho, ôsmeho a deviateho  ročníka levočskej Základnej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v detskom oddelení SKN. 

Spiš bol jednou z najdôležitejších častí Uhorska. Svedčí o tom množstvo pozoruhodností - Spišský hrad a Spišská kapitula, slobodné kráľovské mestá Levoča, Kežmarok a Podolínec, slobodné banské mestá Gelnica, Smolník, Spišská Nová Ves, kláštory na Kláštorisku, v Spišskom Štiavniku, na brehu Dunajca, Ľubovniansky hrad a mnohé ďalšie. Levoča bola križovatkou najdôležitejších obchodných ciest. 

Bohatá história Spiša je inšpiráciou pre mnohých autorov povestí. S deťmi sme si predstavili prostredníctvom čítania niekoľko zaujímavých titulov. Levočské povesti Jána Milčáka sú spracované v SKN v jednom zväzku v Braillovom písme. Určite ste počuli o tom, že slobodné kráľovské mesto Levoča malo právo skladu, teda že kupci, ktorí ňou prechádzali, museli tovar vyložiť a ponúkať ho pätnásť dní. Ale to, že v nízkom kamennom domci, blízko križovatky ciest žil Šebastián, ktorý pomáhal kupcom so zapadnutými vozmi ste určite nevedeli.

Hovorí Vám niečo Kežmarská čierna pani? Že nie? Skúste siahnuť po rovnomennej knihe Antona Marca a dozviete sa viac aj o tom, kto bol Imrich Thököly, Beáta Laska, či Jakub Buchholtz. 

Deti zaujali aj jeho Spišské povesti, v SKN sú spracované na CD. Okrem zaujímavých príbehov kniha ponúka veľa informácií o mestách, obciach, pamätihodnostiach a histórii Spiša. 

Na hodine čítania sme si vysvetlili, čo znamenajú niektoré zastaralé slová - verklikár, principál, hokerlík, brachetárstvo. Objasnili sme si niektoré staré jednotky mier a váh napr. gbel, lót, lakeť.  

A aby sme sa netočili iba okolo Levoče a Kežmarku, aj Spišská Nová Ves má veľa zaujímavých príbehov. Zapísal ich spisovateľ Peterk Karpinský v knihe Skala útočiska, v SKN spracovanej v Braillovom písme. Autor ich zozbieral na základe ústneho podania, či historických písomných zmienok zachovaných v archívoch.

Ešte stále veríte tomu, že Biela pani z Levoče zradila Levoču? Možno zmeníte svoj názor, ona sama to totiž veľmi pekne vysvetľuje v rozhlasovej povesti zo seriálu Bola raz jedna povesť. Ak máte záujem, skúste si nalistovať v rozhlasovom archíve jej 232 časť. 

D. B. 

Na začiatok stránky Tlač stránky