ÚvodArchív aktualít › Výsledok výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho/vedúcej redakcie

Výsledok výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho/vedúcej redakcie

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči uskutočnila 8. júna 2021 výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho/vedúcej redakcie. Výberového konania sa zúčastnili traja uchádzači, pričom prvé poradie získala Mgr. Daniela Dubivská.

Výberové konanie sa uskutočnilo formou osobného pohovoru, pričom každý z uchádzačov prezentoval svoju Koncepciu rozvoja redakcie Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a odpovedal na ďalšie otázky členov výberovej komisie na overenie riadiacich schopností, odborných znalostí či osobnostných predpokladov.

Mgr. Daniela Dubivská (1966) je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, študijný odbor filozofia. V Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči pracuje od roku 2010 ako redaktorka, od 1. 1. 2021 bola poverená riadením redakcie do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, a to najdlhšie na šesť mesiacov.

Nová vedúca redakcie bola riaditeľom Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vymenovaná do funkcie od 1. júla 2021.

 

Na začiatok stránky Tlač stránky