Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Svetový deň Braillovho písma 2023

Od roku 2019 je 4. január celosvetovo uznaný za Svetový deň Braillovho písma. Deň, keď sa v roku 1809 narodil Louis Braille, tvorca jedinečného šesťbodového kódu. Pomocou šiestich bodiek a ich možných 63 kombinácií dokážeme už takmer 200 rokov zapísať písmená abecedy, čísla, interpunkciu, ale aj noty či vedecké odborné zápisy.

Louis Braille svojím písmom vložil do rúk nevidiacich prístup ku vzdelaniu. Dal nám kľúč k poznaniu, možnosť skutočne čítať a písať text, a teda mať možnosť získavať informácie. Odhliadnuc od možnosti počúvať zvukové knihy to bola do neskorých rokov 20. storočia jediná forma získavania informácií. S príchodom počítačov sa táto situácia dramaticky zmenila a brail bol v dôsledku rýchleho rozkvetu podporných technológií odsunutý na okraj spektra možných spôsobov čítania textu. Neodškriepiteľne však má svoje miesto aj v 21. storočí, v dobe digitálnych technológií a donedávna netušených možností. Odborníci na celom svete volajú po dôraznejšom vyučovaní a trénovaní brailu na školách, či už ide o bežnú alebo špeciálnu školu. Pre každého nevidiaceho je dôležité osvojiť si brailové zručnosti do tej miery, že sa s brailom dokáže efektívne vzdelávať a pracovať. Schopnosť čítania textu je kľúčová pri získavaní vyššieho vzdelania či zamestnania. Aj preto je nesmierne dôležité brail pevne „udomácniť“ aj v digitálnom prostredí a poskytnúť nevidiacim informácie v braili.

Aktivity Slovenskej autority pre Braillovo písmo

Staráme sa o to, aby brail dostal aj na Slovensku svoju štandardizovanú podobu vo všetkých oblastiach, v ktorých sa využíva alebo môže využívať. Okrem štandardizácie vo forme príručiek upozorňujeme na dôležitosť existencie brailu v bežnom živote každého nevidiaceho, či už ide o brail v domácnosti, pri vzdelávaní v škole alebo pri hrách s priateľmi. Rovnako je však dôležité, aby nám so sprístupňovaním informácií v braile pomohli rodinní príslušníci nevidiacich, kamaráti, známi, inštitúcie, podnikatelia, bežná verejnosť ... Tí, ktorí majú v rukách možnosť poskytnúť informácie určené ich blízkym, zákazníkom, klientom či participantom v prístupnej forme.

Svetový deň Braillovho písma je príležitosťou na informovanie o braili, ale aj príležitosťou obrátiť sa na rodičov, známych, priateľov, spolužiakov a najmä poskytovateľov tovarov a služieb, aby nám s misiou poskytovania prístupných informácií aj v braili pomohli. Rodičia predsa môžu svojmu dieťaťu pomôcť označením priestoru alebo vecí v domácnosti Braillovým písmom, aby sa napríklad vedelo vyznať vo svojich CD nosičoch. Učitelia môžu nevidiacim pomôcť pri získavaní učebných materiálov v braili. Dopravcovia môžu pomôcť tým, že označia tlačidlá vo vozidlách alebo číslovanie sedadiel Braillovým písmom.

O tom, aký je brail dôležitý, hovorí aj film Slovenskej autority pre Braillovo písmo s názvom Nevidím ⠠⠝⠑⠧⠊⠙⠌⠍⠲. Okrem toho, že je dostupný na Youtube kanáli SKN v slovenskej verzii aj anglickej verzii, bude 4. januára 2023 odvysielaný aj v Rozhlase a televízii Slovenska na Dvojke o 11:45.

A že je brail možné písať a používať pomerne lacno? Odpovede sa skrývajú vo video prezentácii o braili, ktorú v tento významný deň publikovala Európska únia nevidiacich pod názvom The Video about braille production available for everyone spolu s článkom podrobne popisujúcim techniky písania a čítania brailu použité v tomto videu. Článok s rovnomenným názvom The video about braille production available for everyone (article) je možné nájsť na portáli livingbraille.eu.

Brail v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Od vzniku našej inštitúcie rok čo rok prinášame nevidiacim literatúru a iné tlačoviny v Braillovom písme. Prispievame k rozvoju vzdelávania a rozhľadenosti. Ctíme si odkaz Louisa Brailla a nepretržite zveľaďujeme počet publikácií v braili. Náš fond od roku 2021 rozširujeme aj o brailové knihy v digitálnej podobe. V rámci inštitútu Slovenskej autority pre Braillovo písmo budeme pokračovať v štandardizácii brailu a šíriť posolstvo o jeho dôležitosti. Rozvíjaním spolupráce s odborníkmi u nás i v zahraničí budeme pevne stáť pri procese nachádzania miesta pre brail na verejných priestranstvách i v digitálnom prostredí. Takmer 200 rokov jeho existencie prakticky vo všetkých krajinách sveta je jasným znamením toho, že je to jedinečná forma práce s písomnými informáciami a pre nevidiacich je brail tým, čím pre ľudí bez zrakového postihnutia čiernotlač. Pri označovaní objektov či tovarov, pri poskytovaní služieb, pri vydávaní kníh si nekladieme otázku, či sú potrebné aj v čiernotlači a či nestačí len ich zvuková podoba. Neklaďme si túto otázku ani v prípade brailu a spoločne ho skúsme využiť všade tam, kde to pre nevidiacich znamená rýchly a efektívny spôsob získania informácií.

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 48. týždni roku 2023 z Digitálnej knižnice

Medený vlas, Jozef Kollár   Informácie o knihe Medený vlas
30%
Lovy v Afrike a na Kaukaze, György Gyimesi   Informácie o knihe Lovy v Afrike a na Kaukaze
19%
Dobrodružstvá včielky Maji, Waldemar Bonsels   Informácie o knihe Dobrodružstvá včielky Maji
14%
Drevený zámoček   Informácie o knihe Drevený zámoček
21%
Láska Anny Elliotovej, Jane Austen   Informácie o knihe Láska Anny Elliotovej
16%
Hlasovalo: 107
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím