ÚvodArchív aktualít › Suma vyzbieraná z 2 %

Suma vyzbieraná z 2 %

Vážení priaznivci občianskeho združenia SLOVO,

v roku 2016 vyzbieralo naše občianske združenie 1 191,65 Eur z 2 % z daní, prevažne od zamestnancov Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Získané peniaze v sume 900 Eur sme použili na vydanie knihy Danky Šagiovej Matej Hrebenda Hačavský pri príležitosti 220. výročia jeho narodenia. Kniha bola vytlačená v Braillovom písme v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči v náklade 25 výtlačkov. Dvojzväzkovú knihu si môžete vypožičať v levočskej knižnici alebo v nej zalistovať v Izbe Mateja Hrebendu na Námestí Majstra Pavla 32.

Zostávajúcu čiastku cca 300 Eur z 2 % sme použili ako povinnú spoluúčasť k projektu Obriadkové čítanie pre neskôr oslepnutých na vydanie knihy autorov Peter Vrlík – Peter Mišák Rozprávky spod slovanskej lipy obriadkovou tlačou v Braillovom písme, na ktorý sme získali dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 5 700 Eur. Štvorzväzkové Rozprávky spod slovanskej lipy vyšli v náklade 80 výtlačkov a boli distribuované inštitúciám na vzdelávanie a rehabilitáciu nevidiacich a slabozrakých na Slovensku vrátane SKN.

Aj v nasledujúcom roku bolo OZ SLOVO príjemcom 2 % z daní. Už teraz vieme, že v roku 2017 sme získali 1 561,21 Eur. Financie budú opäť použité v súlade so stanovami a poslaním občianskeho združenia.

Na novembrovom zhromaždení v roku 2017 boli prijatí noví členovia Peter Haško, Daniela Dubivská, Ján Petrík, Miroslava Kučerová a Dagmar Gembická, ktorá bola zvolená aj do rady OZ SLOVO a bude pôsobiť vo funkcii pokladníčky – účtovníčky. Členovia občianskeho združenia sa dohodli aj na potrebe aktualizovať stanovy občianskeho združenia po 28 rokoch jeho fungovania.  

Vážení sympatizanti OZ SLOVO,

ak máte záujem finančne podporiť našu činnosť, môžete tak urobiť prostredníctvom poštového poukazu v pobočkách Slovenskej pošty, prípadne vkladom na účet OZ SLOVO číslo SK0309000000000520960662. Naše aktivity môžete podporiť aj darovaním 2 % z dane.

 

Ďakujeme za Vašu priazeň.

                                                                                                  Rada OZ SLOVO

 

Na začiatok stránky Tlač stránky