ÚvodArchív aktualít › S Rastislavom Puchalom o jeho knihách, o Kanade a o všeličom inom

S Rastislavom Puchalom o jeho knihách, o Kanade a o všeličom inom

Rastislav  Puchala  je slovenský autor, kariérny diplomat. Pozvanie na besedu 7. apríla prijal rád. Cestu do SKN v Levoči z podtatranskej obce Hôrka nemal ďalekú, hoci jeho súčasná práca riaditeľa jedného z oddelení veľkej nadnárodnej poradenskej spoločnosti si vyžaduje veľa ciest. Rodák z Popradu, študent gymnázia s chabou vyhliadkou neodporúčania pokračovať v štúdiu po maturite kvôli náboženskej výchove a presvedčeniu, napokon toho naštudoval veľa. Umožnila to zmena režimu, nežná revolúcia ho totiž zastihla v maturitnom ročníku. Vyštudoval knižničnú a informačnú vedu a anglický jazyk, študoval teológiu, je doktorom filozofie, absolvoval štúdium medzinárodných vzťahov, ktoré nasmerovalo jeho život k diplomacii. Samozrejme, že sme sa zaujímali o jeho pôsobenie v Kanade, kde bol konzulom na slovenskom veľvyslanectve štyri roky, tiež o jeho korene, predkov. To najdôležitejšie, kvôli čomu nás navštívil, sú jeho knihy. Prekladal ruského filozofa Nikolaja Losského, je autorom monografie Platón a Augustín. Teleológia a teológia moci. Jeho dva romány Archa zmluvyVeža zo slonovej kosti sú vysoko hodnotené čitateľmi i kritikou. Prvý z nich je retrospektívou poľnohospodárskej rodiny Valachovcov. Zachytáva obdobie jedného storočia – od polovice 19. st. do nástupu komunizmu, teda aj nástup kolektivizácie a s ňou spojené perzekúcie východoslovenskej gazdovskej rodiny. Druhá je z obdobia normalizácie a ponovembrového Slovenska. Na osudoch hlavného hrdinu Jána Belana autor poukazuje na absurdity násilnej totality i úskalia jej radikálneho odmietania. Podľa autorovho názoru je táto problematika beletristicky málo spracovaná a snáď tým inšpiruje ďalších autorov. Obe knihy autor daroval SKN, za čo mu srdečne ďakujeme, naši čitatelia si ich už môžu požičať načítané na CD, prípadne stiahnuť z digitálnej knižnice SKN. Naše rozprávanie bolo sprevádzané úryvkami z jeho kníh v podaní načítavateľa zvukových kníh Michala Nováka. Spisovateľ rád odpovedal na otázky návštevníkov, ktorých sa v zasadačke SKN zišlo viac ako tridsať.

Pred besedou sa náš hosť so záujmom zoznámil s procesom výroby braillovských aj zvukových kníh v SKN. Zaujímal sa o Braillovo písmo, navštívil jedno z našich dvoch nahrávacích štúdií. Vyjadril obdiv našim čitateľom, ale aj nevidiacim korektorkám Ingride a Stanke.  

Pán Puchala nám zápisom v knihe podujatí ďakuje za príjemné chvíle, strávené s našimi čitateľmi. Ďakujeme aj my, pán spisovateľ, nech Vám pero aj naďalej tak dobre píše!

Daniela Bonková, OKIS

Na začiatok stránky Tlač stránky