S mesiacom marec sú späté životné osudy Mateja Hrebendu

Matej Hrebenda – zberateľ starých tlačí, ľudový šíriteľ knižnej kultúry, hlásnik, suplikant, ale aj príležitostný básnik. 10. marca si pripomíname 226 rokov od jeho narodenia, 16. marca 142. výročie jeho smrti. Narodil sa v Píle pri Tisovci. Vrodená chyba zraku, ktorá sa u neho postupne zhoršovala, strata matky v desiatom roku života, či nestálosť otca v zamestnaní spôsobili, že Mateja prichýlili cirkevné zbory a školy, kde si na skromné živobytie privyrábal ako mendík. Toto prostredie blahodarne vplývalo na duševný rozvoj Mateja, hoci mu bolo vzdelávanie so svojimi rovesníkmi odopreté. Knihy čítal veľmi rád a keď už sám nemohol, nechával si z nich čítať.  Ako sám uvádza vo svojom životopise, od štrnástich rokov sa zaoberal „veršovstvom“.

S pribúdaním veršov vznikla Knižečka Werssowných Winssu Rozličnych kresťanských Gmen. Viac ako 500-stranovú rukopisnú knihu ako i Poklad srdce opatruje Slovenská národná knižnica v Martine. Obálka knihy je na snímke.   

500-stranovú rukopisnú knihu ako i Poklad srdce opatruje Slovenská národná knižnica v Martine

Neskôr prijal službu hlásnika v Krokave a Hačave. Možno práve neľahký osud podporil jeho skromnosť, nezlomnú vôľu a húževnatosť, snahu postarať sa nielen sám o seba, ale pomáhať aj iným. Nový zmysel a cieľ svojho života našiel v službe slovenskému ľudu tým, že od r. 1818 sa začal venovať zbieraniu, ochraňovaniu starých a vzácnych tlačí a obstarávaniu, roznášaniu a predaju kníh.

V r. 1834 si v Hačave postavil chalupu a usadil sa tam natrvalo. Chalupa dnes už nestojí. V Hačave stojí pamätník, na jednej z budov bola umiestnená pamätná tabuľa.

Pôvodný dom Mateja Hrebendu    Pamätník Mateja Hrebendu  

Napriek nepriaznivému osudu sa dožil úctyhodného veku 84 rokov. Zomrel 16. marca 1880. Svoje úspory i knihy daroval študentským spolkom a školám.

Matej Hrebenda, nevidiaci šíriteľ knižnej kultúry na Slovensku, je svojím pôsobením príkladom vzácnej symbiózy nevidiaceho človeka v službách duchovnej kultúry slovenského národa. V podmienkach súčasného sveta, čoraz viac podliehajúceho konzumným vplyvom je jeho cesta svetského pútnika spojená s hodnotami večnými, s hodnotami duchovného bohatstva, hlbokej viery, obety a vlastenectva. Preto nie nadarmo ho má v duchovnom erbe aj naša knižnica – Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Vážení čitatelia, ak sa chcete o živote a práci Mateja Hrebendu dozvedieť viac, dávame Vám do pozornosti tieto knihy z knižničného fondu SKN:

  • Anton Baláž: Matej Hrebenda, spomienková relácia, spracované zo zvukového záznamu RTVS z roku 2002,
  • Martin Jurčo: Matej Hrebenda – obrodenecký distribútor kníh, rozhlasová hra, spracované zo zvukového záznamu RTVS z roku 2013,
  • Miloš Kovačka: Hrebenda 200, zvukový záznam, spomienka na Mateja Hrebendu pri príležitosti 200. výročia narodenia,
  • Vincent Šikula: Matej, zvukový záznam, životopisný román o Matejovi Hrebendovi,
  • Danka Šagiová: Matej Hrebenda Hačavský, publikácia bola vydaná pri príležitosti 220. výročia narodenia Mateja Hrebendu, 2 zväzky v Braillovom písme,
  • Ľudo Zúbek: V službách Mateja Hrebendu, životopisný román, 2 zväzky v Braillovom písme. 

Zároveň Vás pozývame na návštevu stálej expozície – Izby Mateja Hrebendu, ktorá bude čoskoro po krátkej prestávke, vynútenej pandémiou Covid-19, opäť otvorená pre verejnosť v oddelení knižnično-informačných služieb na Námestí Majstra Pavla 32 v Levoči.

Izba Mateja Hrebendu

Izba Mateja Hrebendu

Na začiatok stránky Tlač stránky