ÚvodArchív aktualít › Rázusovie klub spisovateľov Liptovský Mikuláš na besede v Levoči

Rázusovie klub spisovateľov Liptovský Mikuláš na besede v Levoči

20. ročník Týždňa slovenských knižníc v SKN pokračoval vo štvrtok 7. marca besedou, venovanou dospelým čitateľom. V tento deň nás navštívili traja členovia žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, zakladatelia Rázusovie klubu spisovateľov v Liptovskom Mikuláši. Základným poslaním klubu je združovať všetkých spisovateľov mesta a inšpiratívnymi kultúrnymi podujatiami prispievať k jeho všestrannému rozvoju. Na tento účel využívajú predovšetkým rodný dom Martina Rázusa, ktorý sa stal múzejnou expozíciou a miestom živej literatúry. Spisovatelia Štefan Packa, Peter Vrlík a Jozef Daník prišli do Levoče predstaviť svoju literárnu tvorbu, prečítať z nej, ale aj pripraviť ochutnávku dvoch jedál podľa receptu Štefana Packu. Všetci traja vydali okolo 50 kníh, za svoje knihy získali viaceré ocenenia. 
Hneď v úvode milo prekvapili prítomné dámy – v predvečer MDŽ ich obdarovali kytičkami kvetov a veršami Jozefa Daníka, venovanými prítomným ženám. Škoda, že si ich prišiel vypočuť iba skromný počet prítomných z radov „našich dospelákov“. 
Spisovateľ, výtvarník a hoteliér Štefan Packa je autorom gastronomických publikácií, textovej časti niekoľkých reprezentačných publikácií o Tatrách. Gastronómiu považuje za umenie a významnú súčasť ľudskej kultúry. Je aj autorom niekoľkých básnických zbierok. 
Spisovateľ Peter Vrlík sa zaoberá dejinami a osobnosťami Liptova. Venuje sa ochotníckemu divadlu, angažuje sa v Matici slovenskej. Je spoluautorom zbierky povestí Z liptovskej truhlice, Murárskych povestí a príbehov, Rozprávok spod slovanskej lipy. 
Básnik Jozef Daník je autorom šestnástich zbierok básní a krátkych lyrizovaných próz. Častou témou jeho básní je láska k najbližším, k horám, k rodnému kraju aj k čarokrásnemu Liptovu. 
Po krátkom doplnení biografických informácií o sebe, predstavili všetci traja autori svoju tvorbu a potom sme si už vychutnávali krátke verše zo zbierky Jozefa Daníka Vzbura rokov a úryvky z knihy Veselé liptovské povedačky Petra Vrlíka. Hostia radi odpovedali na otázky prítomných. Asi po hodine a pol sme sa prepracovali k očakávanému kuchteniu. Štefan Packa za asistencie spisovateľky Aleny Galvánkovej Stašíkovej pripravil v priamom prenose pred účastníkmi dva recepty zo svojej Erotickej kuchárky -  flambovanú bravčovú panenku na brusniciach a flambované banány so šľahačkou a orieškami. Prípravu jedla spestrovali čítaním Jozef Daník – veršami zo zbierky Tiché rozhovory  a Peter Vrlík úryvkami zo Zbojníckych príbehov a povestí. Špeciality chutili výborne, čo potvrdila aj prítomná mládež zo Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým a telesným postihnutím.   
Ďakujeme hosťom za príjemné popoludnie v knižnici, za knižné dary a publikácie, za kultivovanie nášho tela i ducha. Ak máte záujem, môžete si knihy Štefana Packu, Petra Vrlíka a Jozefa Daníka vypožičať v levočskej SKN. D.B. 

Na začiatok stránky Tlač stránky