Predstavenie noviniek v kompenzačných pomôckach

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

v spolupráci

so spoločnosťou Tyflocomp, s. r. o.

vás pozýva 20. októbra 2022 o 14.30 hod.  

 na predstavenie noviniek v kompenzačných 
pomôckach pre nevidiacich a slabozrakých. 

Stretnutie sa uskutoční v oddelení služieb 
na Námestí Majstra Pavla 32 v Levoči.

Odborné poradenstvo poskytne a na vaše otázky odpovie Martin Dithalm, riaditeľ spoločnosti Tyflocomp.

                      

Na začiatok stránky Tlač stránky