Pozvánka na literárny klub

Srdečne vás pozývame na stretnutie literárneho klubu pri príležitosti 10. výročia jeho založenia, ktoré sa uskutoční

29. 3. o 14, 00 hod.

v zasadačke Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu na Štúrovej ulici č. 36 v Levoči.

Jeho hosťami budú levočská

turistická sprievodkyňa, autorka publikácií o Levoči

Astrid Kostelníková

a hudobník spišskonovoveskej skupiny Smola a hrušky a Freetimers

Martin Pižem

Keďže vám opäť ponúkame aj možnosť pripojiť sa k nám online, veríme, že tí z vás, ktorí nepricestujú,

budú s nami zdieľať klubový priestor aspoň takto.

Pripojenie: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:5ae7f70b143540e685d944d75e0c703b@thread.tacv2/1648472555422?context=%7B%22Tid%22:%22405b9680-475b-4723-94c3-acd024500edf%22,%22Oid%22:%22863f694e-6cd6-49f8-aa4c-56efda5659e1%22%7D

 

Tešíme sa na vás aj vaše nové autorské počiny, ktoré nám môžete posielať do 25. 3. 2022 na e-mailovú adresu

daniela.dubivska@skn.sk

a ktoré budete môcť prezentovať naživo na stretnutí klubu alebo online.

Veríme, že vás príde čo najviac, tešíme sa!

Na začiatok stránky Tlač stránky