Oznam pre čitateľov a návštevníkov knižnice

  • Od 19. 1. 2022 sa menia podmienky vstupu do knižnice.
    Knižnica bude pracovať v režime ZÁKLAD.
  • Vstup do budovy je povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest RESPIRÁTOROM. 
  • V priestoroch knižnice je nutné dodržiavať 2-metrové odstupy.
  • Zakazuje sa navštevovať knižnicu s príznakmi respiračného ochorenia.
  • Pri vstupe do knižnice je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky, prípadne použiť vlastné ochranné rukavice.
  • Pobyt čitateľov v knižnici je obmedzený na nevyhnutne potrebný čas, a to na vrátenie a výpožičku kníh na základe vopred nahlásenej objednávky.
  • Knižnica je otvorená pre verejnosť v štandardných otváracích hodinách.
Na začiatok stránky Tlač stránky