Oznam pre čitateľov a návštevníkov knižnice

  • Knižnica je otvorená pre verejnosť v štandardných otváracích hodinách, za prísneho dodržiavania aktuálne platných hygienických opatrení.
  • Vstup do budovy je povolený len s respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo výrobkom KN95 alebo N95 alebo iným schváleným výrobkom, ktorý napĺňa všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú tvárovú polomasku bez výdychového ventilu.
  • Zakazuje sa navštevovať knižnicu s príznakmi respiračného ochorenia.
  • Pri vstupe do knižnice je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky, prípadne použiť vlastné ochranné rukavice.
  • V priestoroch knižnice je nutné dodržiavať 2-metrové odstupy.
  • Pobyt čitateľov v knižnici je obmedzený na nevyhnutne potrebný čas, a to na vrátenie a výpožičku kníh na základe vopred nahlásenej objednávky.
  • Ďalšie usmernenia Vám radi sprostredkujú zamestnanci knižnice.
Na začiatok stránky Tlač stránky