Otvorenie knižnice pre verejnosť

  • Od 17. 12. 2021 otvárame knižnicu pre verejnosť.
  • Knižnica bude pracovať v režime OP (očkovaní,  prekonaní).
  • Pri vstupe do knižnice je potrebné preukázať sa príslušným potvrdením.
  • Vstup do budovy je povolený len s prekrytím horných dýchacích ciest RESPIRÁTOROM. 
  • V priestoroch knižnice je nutné dodržiavať 2-metrové odstupy.
  • Zakazuje sa navštevovať knižnicu s príznakmi respiračného ochorenia.
  • Pri vstupe do knižnice je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky, prípadne použiť vlastné ochranné rukavice.
  • Pobyt čitateľov v knižnici je obmedzený na nevyhnutne potrebný čas, a to na vrátenie a výpožičku kníh na základe vopred nahlásenej objednávky.
  • Knižnica je otvorená pre verejnosť v štandardných otváracích hodinách.
Na začiatok stránky Tlač stránky