ÚvodArchív aktualít › Obriadkové čítanie pre neskoršie oslepnutých je pre záujemcov k dispozícii

Obriadkové čítanie pre neskoršie oslepnutých je pre záujemcov k dispozícii

Občianske združenie SLOVO na podporu tlače pre nevidiacich a slabozrakých občanov Slovenskej republiky na sklonku roka 2016 podalo na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu Obriadkové čítanie pre neskoršie oslepnutých. Zámerom projektu bolo vydanie knihy autorov Peter Vrlík – Peter Mišák Rozprávky spod slovanskej lipy obriadkovou tlačou v Braillovom písme a jej distribúcia inštitúciám určeným na vzdelávanie a rehabilitáciu nevidiacich a slabozrakých. Naša žiadosť bola schválená v požadovanej výške, iste predovšetkým vďaka odbornému zdôvodneniu projektu, vypracovanému dlhoročným tyflopedagógom  PaedDr. Jánom Ličkom.  Po pridelení  dotácie vo výške 5700,00 Eur na účet OZ SLOVO, bola kniha vytlačená v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. OZ SLOVO sa podieľalo na financovaní projektu sumou 300,00 Eur. Celková výška projektu teda predstavovala 6000,00 Eur. Spolu bolo vytlačených 80 exemplárov a tieto boli následne distribuované Rehabilitačnému stredisku pre zrakovo postihnutých v Levoči, školám pre žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči a v Bratislave, krajským strediskám Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Múzeu špeciálneho školstva v Levoči a Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. 

Kniha bola vydaná v štyroch zväzkoch obriadkovou tlačou (po každej dvojici riadkov je jeden riadok prázdny) a má uľahčiť zvládnutie čítania braillovskej tlače predovšetkým osobám, ktoré neskôr stratili zrak.  V prípade záujmu Vám knihu radi zapožičiame prostredníctvom Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (053 2451210).

Bližšie informácie k projektu, prípadne k činnosti OZ SLOVO Vám poskytne Ing. Daniela Bonková, predsedníčka občianskeho združenia,  053 2451210.

Na začiatok stránky Tlač stránky