Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Viac informácií…

Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Občianske združenie SLOVO sa zaregistrovalo za príjemcu 2 % z daní

Občianske združenie SLOVO na podporu tlače pre nevidiacich a slabozrakých občanov SR existuje už niekoľko rokov. Počas jeho existencie sa podarilo zodpovedným získať financie prostredníctvom dotačných systémov, resp. od sponzorov. V posledných rokoch však združenie vyvíjalo menej aktivít, a to nielen v súvislosti s nadobudnutím dôchodkového veku niektorých členov rady OZ SLOVO, ale predovšetkým z dôvodu zvýšenej administratívnej náročnosti pri vypracovaní projektov.
 
V súvislosti so zmenou v poskytovaní Dotačného systému Ministerstva kultúry SR na rok 2016 sa 18. septembra 2015 v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu na Štúrovej ul. 36 v Levoči konalo zhromaždenie členov SLOVA občianskeho združenia na podporu tlače pre nevidiacich a slabozrakých občanov Slovenskej republiky. V súlade so zákonom č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov bolo potrebné do 10. novembra predložiť MK SR žiadosti o poskytnutie dotácie. Na zhromaždení členov OZ SLOVO došlo k niektorým personálnym zmenám. Za nových členov OZ boli navrhnutí a prijatí Ing. František Hasaj, Ing. Daniela Bonková, Mgr. Gabriela Rerková, Mgr. Želmíra Zemčáková, Ing. Marián Ferko, Mgr. Norbert Végh, Mgr. Katarína Sámelová, Bc. Anna Madejová, Miriam Ondrejčáková, Helena Tkáčová. Doterajší predseda OZ SLOVO PaedDr. Jozef Franer požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu rady OZ SLOVO zo zdravotných dôvodov. Následne bola zvolená nová rada OZ SLOVO v zložení: Ing. Daniela Bonková - predsedníčka,  Mgr. Alena Repaská - podpredsedníčka, PhDr. Mária Bendíková - zapisovateľka, Miriam Ondrejčáková - pokladníčka, Ing. František Hasaj – člen rady. Za členov revíznej komisie boli zvolení Ing. Marián Ferko - predseda, Helena Tkáčová - členka, Mgr. Norbert Végh - člen. 

Na zasadnutí si prítomní stanovili úlohu, že vypracujú a predložia MK SR dve žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2016: Obriadkové čítanie pre neskôr oslepnutých a Klubovanie na Čingove. Obe žiadosti boli v určenej lehote vypracované, online zaregistrované v dotačnom systéme MK SR a fyzicky doručené odboru projektového riadenia MK SR. Obriadkové čítanie v praxi bude znamenať vyhotovenie rozmnoženiny už zverejneného diela obriadkovou formou tlače, ktorá je v súčasnosti nedostatková a čitateľmi - začiatočníkmi žiadaná. Cieľom projektu je napomôcť osobám so zrakovým postihnutím, prioritne neskôr oslepnutým, zdokonaliť sa v čítaní Braillovho písma. Zámerom druhého projektu Klubovanie na Čingove je zorganizovať dvojdňové stretnutie literárne činných nevidiacich a slabozrakých autorov z celého Slovenska s cieľom podpory a ďalšieho rozvoja ich literárnej tvorivosti. O úspešnosti projektov vás budeme informovať prostredníctvom slepeckých časopisov.

Zároveň sa členovia OZ SLOVO dohodli, že požiadajú o registráciu občianskeho združenia do Zoznamu prijímateľov 2 % na rok 2016. Overiť si to môžete na stránke www.notar.sk

Týmto vás chceme poprosiť o vašu priazeň. Činnosť a zámery občianskeho združenia SLOVO môžete podporiť 2 percentami z vašich daní. Potrebné tlačivá s predtlačenými údajmi prijímateľa OZ SLOVO a postup pri darovaní podielu zo zaplatenej dane nájdete tu. Vaše financie použijeme predovšetkým na podporu slepeckej tlače, vydávanie odbornej literatúry, kalendárov, tyflografických materiálov, podporu literárnej tvorby, vzdelávania a kultúrneho vyžitia nevidiacich a slabozrakých. 

Radi prijmeme vaše podnety a názory. Píšte na adresu slovo@skn.sk.

Ďakujeme za vašu podporu. Ing. Daniela Bonková, predseda OZ SLOVO

Prihlásenie

Registrácia do digitálnej knižnice

Registrácia do digitálnej knižnice a na portál RTVS - Dokorán

Zabudol som heslo

Vyhľadávanie

RTVS
DOKORÁN
Článok o DIKDA pre čitateľov SKN
UČEBNICE PDF

ANKETA

Hlasujte za knihu v Braillovom písme, ktorú si budete môcť stiahnuť v 24. týždni roku 2024 z Digitálnej knižnice

Milénium , Elizaheth Handová, Lewis Gannet   Informácie o knihe Milénium
21%
Prach a sny, Eduard Krajčo   Informácie o knihe Prach a sny
20%
Predposledná štácia, Juraj Hanuščin   Informácie o knihe Predposledná štácia
19%
Priznávanie , Rose Marcia   Informácie o knihe Priznávanie
17%
Prvý medzi rovnými , Jeffrey Archer   Informácie o knihe Prvý medzi rovnými
23%
Hlasovalo: 993
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Portál Návštevník OPIS - Operačná program informatizácia spoločnosti Blindrevue – IT technológie pre osoby so zrakovým postihnutím