ÚvodArchív aktualít › O šikane a partnerských vzťahoch v knižnici

O šikane a partnerských vzťahoch v knižnici

Na pôde Slovenskej knižnice pre nevidiacich sa žiaci Strednej odbornej školy pre zrakovo postihnutú mládež v Levoči niekoľko rokov stretávajú s členmi občianskeho združenia Mladí ľudia a život. Občianske združenie pôsobí pod vedením predsedu Mateja Farkalína už ôsmy rok v oblasti rovesníckej PEER prevencie. Zameriava sa na prevenciu HIV/AIDS, pohlavne prenosných chorôb, užívania drog, na informácie o sexualite, zdravom životnom štýle, duševnom zdraví, antikoncepcii, prvej pomoci. Snaží sa obsiahnuť všetky témy, ktoré sú pre mladých ľudí potrebné. Cieľovú skupinu tvorí mládež vo veku 14 až 18 rokov. Preventívna práca občianskeho združenia je založená na organizovaní neformálnych besied, ale aj kultúrnych a športových podujatí.  

Besedy moderujú vyškolení PEER aktivisti. 15. februára prišli medzi nás skúsené aktivistky Natália a Leona .Tentoraz bola témou stretnutia so žiakmi šikana a partnerské vzťahy. 

12 žiakov počas stretnutia debatovalo s aktivistkami o svojich problémoch, negatívnych skúsenostiach, spoločne nachádzali riešenia načrtnutých otázok. Beseda prebiehala v uzavretom kruhu mladých a prítomnosť pracovníkov knižnice pri takýchto debatách je vylúčená. Spoza dverí sa ozýval smiech, živá debata a dobrá nálada. Všetko nasvedčovalo tomu, že atmosféra na stretnutí bola uvoľnená, mladých tieto témy zaujímajú a takáto forma je pre nich vyhovujúca. 

Občianske združenie taktiež organizuje koncerty, športovú podujatia vo svojom okolí. Snaží sa vytvárať priestor na zmysluplné a príjemné trávenie voľného času mladých bez alkoholu a zadarmo.  Členom občianskeho združenia prajeme veľa úspechov v ich užitočnej činnosti a ďakujeme za doterajšiu dobrú spoluprácu. 

Daniela Bonková

Na začiatok stránky Tlač stránky