Literárne klubovanie na cestách

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Košický samosprávny kraj

Literárne klubovanie na cestách

pre zrakovo (a inak) zdravotne znevýhodnených

začínajúcich autorov

25. október 2022 o 14,00 hodine

Centrálna knižnica – čitáreň

Hviezdoslavova 5, Košice

Hosť: básnik Ján Gavura

Srdečne pozývame

Pozvánka PDF

Na začiatok stránky Tlač stránky