ÚvodArchív aktualít › Krása života ukrytá vo veršoch

Krása života ukrytá vo veršoch

Po dvoch knihách s historickou tematikou, ktoré nám spisovateľka Alena Stašíková Galvánková predstavila v októbri minulého roka, zavítala opäť medzi našich čitateľov na pôdu SKN.

Domáca autorka, členka Spolku slovenských spisovateľov, nám tento raz predstavila svoju novú zbierku poézie Ľadový oheň. Ďalší žánrový rozmer zrkadlí pohľad autorky na čaro života. Jeho farby, chute, vône i tajomstvá, sú indíciami na hľadanie i nachádzanie zmyslu nášho bytia. Zbierka obsahuje 41  kratších básní, ilustrácie výtvarníčky Evy Bernátovej, fotografie zo súkromného archívu autorky a niekoľko citácií, reflexií na život z pera autorky. Ilustrácie i fotografie v elektronickej forme nám autorka poskytla vopred, takže sme ich mohli zväčšené zhliadnuť na obrazovke televízora v oddelení služieb na Námestí Majstra Pavla 32, kde sa beseda konala. Autorkino rozprávanie sa prelínalo prednesom jej básní v podaní organizátorky Daniely Bonkovej, vedúcej oddelenia Aleny Repaskej a samotnej autorky. Hoci koronavírus obmedzil našu účasť na minimum, sprísnený režim nedovolil frekventantom Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých ani žiakom Strednej odbornej školy pre zrakovo postihnutých prísť medzi nás, prítomná pätnástka návštevníkov si vychutnala pocity, ktoré autorka ukryla do veršov. Ako spisovateľka uviedla, pocity sú apelom citu, ktorý dnešný svet naliehavo potrebuje. Vďaku vníma autorka ako jednu z najhlbších emócií, ktorými bol človek obdarovaný. V závere zbierky ďakuje každému, kto po prečítaní tejto knihy zistí, že slnko hreje práve toľko, koľko mu s láskou dovolíme. Bol to možno práve príjemný pocit zo stretnutia, ktorý prítomných povzbudil zotrvať v neformálnej debate s autorkou o spolupatričnosti, úcte, láske a pri spomienkach na minulosť.

            Ďakujeme pani Alene Stašíkovej Galvánkovej za výtlačok knihy, ktorý, ako napísala, s úctou venuje knižnici v Levoči. Naši čitatelia si ju budú môcť po spracovaní vypožičať v Braillovom písme.

Daniela Bonková

Na začiatok stránky Tlač stránky