ÚvodArchív aktualít › Knižnica otvorená v špeciálnom režime

Knižnica otvorená v špeciálnom režime

  • V súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 77/2021 a vyhláškou ÚVZ SR č. 45/2021 od pondelka 8. 2. 2021 otvárame knižnicu pre verejnosť.
  • Knižnica bude poskytovať služby v obmedzenom rozsahu.
  • Pobyt čitateľov v knižnici je obmedzený na nevyhnutne potrebný čas, a to na vrátenie a výpožičku kníh na základe vopred nahlásenej objednávky.
  • V súlade s § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 je každý používateľ povinní preukázať sa pred vstupom do budovy knižnice potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo iným potvrdením o výnimke definovaným v citovanej vyhláške. Test nesmie byť starší viac ako 7 dní.
  • Ďalšie usmernenia Vám radi sprostredkujú zamestnanci knižnice.
Na začiatok stránky Tlač stránky