Hrebenda putujúci k dnešku

 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
organizuje celoslovenskú konferenciu

Hrebenda putujúci k dnešku

 29. marec 2017 / Štúrova 36, Levoča

 

Program

09.30 – 10.00     Prezentácia účastníkov konferencie 

10.00 – 10.30     Otvorenie
                         Ing. František Hasaj, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu
                         v Levoči

10.30 – 11.00     Matej Hrebenda a knižnica v kontexte odkazu nevidiaceho šíriteľa
                           kni
žnej kultúry
                         Ing. Daniela Bonková, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu
                         v Levoči

11.00 – 11.30     Hrebenda s dobrodincami, o dobrodincoch, oni s ním a o ňom
                         Mgr. Martin Pliešovský, Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti

11.30 – 12.00     Občerstvenie

12.00 – 12.30     Hrebendove dni – spomienková rekapitulácia súťaže zrakovo
                          postihnutých recitátorov a autorov
                         Mgr. Ľudmila Hrehorčáková, Poprad

12.30 – 13.00     História písaná zvukom alebo Matej Hrebenda v rozhlasovom archíve
                         Mgr. Michal Herceg, Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava

13.00                 Diskusia

 

Umelecké slovo: Peter König

Hudobný hosť: Michal Smetanka

Sprievodný program: Virtuálna prehliadka Izby Mateja Hrebendu a prehliadka pracovísk SKN

Pozvánka (JPG)

Na začiatok stránky Tlač stránky