ÚvodArchív aktualít › Duševné zdravie - rovesnícka preventívna debata na pôde SKN

Duševné zdravie - rovesnícka preventívna debata na pôde SKN

          Duševné zdravie  - rovesnícka preventívna debata na pôde SKN

Ich revírom sú základné a stredné školy i verejné priestranstvá. Nevlastnia žiadnu budovu a svoje aktivity vykonávajú bez nároku na odmenu, napriek tomu je ich viac ako 50 mladých ľudí. Reč je o školených PEER aktivistoch a dobrovoľníkoch - členoch Občianskeho združenia Mladí ľudia a život. Moderujú okolo 100 besied ročne a ich popularita narastá. 

          Mladé aktivistky Leóna, Zuzka a predseda združenia Matej prišli 9. apríla opäť medzi žiakov Strednej odbornej školy internátnej pre zrakovo postihnutých na pôdu SKN. Témou nášho stretnutia bolo tentoraz Duševné zdravie. Od stresov, duševnej nepohody sa totiž odvíjajú choroby, závislosti a ďalšie problémy. Mladí sa mali možnosť dozvedieť viac o príčinách depresií, poruchách príjmu stravy, dôsledkoch sebapoškodzovania, ale hlavne o tom, ako im predchádzať.

           Stretnutie sa opäť konalo za zatvorenými dverami iba v kruhu mladých. Účastníci takto ľahšie otvárajú svoje srdcia, rozprávajú o svojich problémoch, vzájomne si radia, humor nevynímajúc.

           Touto cestou ešte raz mladým aktivistom ďakujeme a prajeme im veľa úspechov v ich preventívnom pôsobení na mladú generáciu.  

 D. B.

Na začiatok stránky Tlač stránky