Darujte 2 % zo svojich daní OZ SLOVO

Aj tento rok sme prijímateľom 2 %. Podporte, prosím, aktivity OZ SLOVO darovaním 2 % z dane. Získané finančné prostriedky budú použité na podporu slepeckej tlače, vydávanie odbornej literatúry, kalendárov, tyflografických materiálov, podporu literárnej tvorby, vzdelávania a kultúrneho vyžitia nevidiacich a slabozrakých.

Ďakujeme za vašu podporu!

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane predvyplnené pre OZ SLOVO

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Údaje o prijímateľovi

Obchodné meno (názov): SLOVO, občianske združenie na podporu sprístupňovania informácií osobám so zrakovým postihnutím v Slovenskej republike

Právna forma: občianske združenie
IČO: 37786164
Sídlo: Štúrova 36, 054 65 Levoča

Ďalšie informácie:

Na začiatok stránky Tlač stránky