4. január – Svetový deň Braillovho písma

V tomto roku si pripomíname 213 rokov od narodenia a 170 rokov od smrti geniálneho vynálezcu slepeckého písma Louisa Brailla. Narodil sa 4. januára 1809 v dedinke Coupvray neďaleko Paríža. Ako malý chlapec si poranil pravé oko ostrým nástrojom v remenárskej dielni svojho otca. Lekárska veda v tomto čase ešte nepoznala účinné antiseptiká a antibiotiká, a tak sa infekcia u malého Louisa rozšírila rýchlo i na druhé oko, v dôsledku toho celkom stratil zrak. 

Louis bol obklopený láskou všetkých členov rodiny, ktorí mu trpezlivo popisovali okolie, učili ho spoznávať predmety pomocou hmatu a čuchu. Desaťročného ho prijali do Národného ústavu pre mladých slepcov v Paríži, založeného z iniciatívy Valentína Haüya. Braille bol nadaný žiak, nad svojich spolužiakov vynikal vysokou inteligenciou, prednosťami myslenia i manuálnou zručnosťou. V r. 1828 bol v ústave menovaný za pomocného učiteľa – korepetítora. Učiteľom sa stal v r. 1830. Vyučoval francúzsku gramatiku, algebru, aritmetiku, hru na klavíri a violončele.

Disciplína v ústave bola veľmi prísna, budova nevyhovovala svojmu účelu, bola vlhká, studená, na čo mladí chovanci, medzi nimi aj Braille, doplatili zdravím.

V roku 1835 sa uňho po prvý raz objavili vážne príznaky ochorenia na tuberkulózu. Zomrel 6. januára 1852.

 V skutočnosti Louis Braille upravil, zjednodušil a systemizoval už existujúce dvanásťbodové písmo Charlesa Barbiera, dôstojníka francúzskej armády. Znak, ktorý obsahoval dovtedy dvanásť bodov Braille zjednodušil na šesťbodový a vytvoril systém znakov, ktorých kombinácie postačovali na zápis všetkých písmen abecedy a číslic. Braillova abeceda nevznikla hneď vo svojej dnešnej podobe. Braille vytvoril svoju sústavu síce už v roku 1825, ale tlačou bola vydaná až v r. 1829. V tomto roku vydal metodickú pomôcku Spôsob písania slov, nôt a chrámového spevu pomocou bodov pre používanie slepcami, pre ktorých ho vytvoril Louis Braille, korepetítor kráľovského ústavu pre mladých slepcov. Braillovu abecedu v dnešnej podobe prináša druhá Braillova brožúrka z r. 1835. V r. 1837 vyšla prvá kniha, tlačená týmto písmom – trojzväzkové dejiny Francúzska. V roku 1872 medzinárodný kongres v Paríži Braillovu abecedu schválil ako medzinárodne platný kódex. Dnes sa Braillova abeceda používa po celom svete, a to aj pre texty písané azbukou, arabským, čínskym písmom. 

 V roku 1952 boli Braillove telesné pozostatky slávnostne prevezené do Paríža a uložené v Panteóne, vedľa najväčších mužov a žien Francúzska.

 4. január, deň narodenia Louisa Brailla, je od roku 2001 vyhlásený Svetovou úniou nevidiacich za Deň Braillovho písma a na základe proklamácie Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov z novembra 2018 medzinárodne uznávaný od 4. januára 2019 ako Svetový deň Braillovho písma.

 

 Zdroj: internet

Louise Braille 

Rodný dom Louisa Brailla

Braillova abeceda

Zostavila Daniela Bonková

Na začiatok stránky Tlač stránky