ÚvodKnižné novinky › Výberová tematická bibliografia - "Drsný diktát drogy"

Výberová tematická bibliografia - "Drsný diktát drogy"

Vyhotovila Tabáková Anna
Január 2006

DROGY... hovoríme o nich nie preto, že je to atraktívna téma, ale pre jej aktuálnosť. Toxikománia sa dnes označuje za pliagu doby. Právom. Zasahuje dospelých a objavuje sa v rôznych formách medzi žiakmi škôl všetkých stupňov a typov. Rýchlo sa znižuje veková hranica získavania prvých skúseností s drogou.

Toxikománia, spôsobujúca tragické zmeny v hodnotovom systéme človeka a vyúsťuje do rozpadu osobnosti, je jedným zo symptómov celosvetovej krízy civilizácie. Je tiež ukazovateľom aktuálneho stavu spoločnosti a je aj dôsledkom zlyhania v rôznych oblastiach spoločenskej praxe. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči pripravila odporúčajúcu bibliografiu kníh DRSNÝ DIKTÁT DROGY. Bibliografia obsahuje knihy, ktoré má SKN vo svojom knižničnom fonde.

 1. AHL, Kennet
  Peklo a raj
  Načítal: Igor Makovický
  810 min., 9 nosič. (audio kazeta)
  Autobiografický román, ktorý nás zavedie do sociálnej vrstvy, ktorá sa ocitla na periférii spoločnosti. Román pôsobí neuveriteľne otriasajúco i odstrašujúco, najmä v súvislosti s možnosťou prenikania drog a rozširovania
  narkománie u nás. 
 2. BROWNOVÁ, Sandra
  Zvláštny utorok, Zv. 7 (braillo)
  Napínavý príbeh zo súdnej siene a nelegálneho obchodu s drogami. 
 3. ERB, Helmut H. - SCHNEIDEROVÁ, Sylvia
  Drogy : Otázky. Odpovede. Skúsenosti.
  Načítal: Dušan Ružička
  240 min., 3 nosič. (audio kazeta)
  Z tejto knihy sa dozviete, ako pôsobia drogy na telo a psychiku, aké drogy existujú, prečo siaha mládež po drogách, podľa čoho spoznáte, že niekto užíva drogy, ako sa mu dá pomôcť a na koho sa môžete s drogovým
  problémom obrátiť. 
 4. FALLADA, Hans
  Pijan
  Načítal: Anton Baláž
  750 min., 9 nosič. (audio kazeta)
  Príbeh človeka, ktorý sa stal otrokom alkoholu. Je to veľmi výstižný a sugestívne podaný obraz osobnosti, ktorá pod vplyvom alkoholu stráca pevnú vôľu a napokon aj seba. 
 5. FRüHAUF, Klaus
  Stromy z raja
  Načítal: Dušan Ružička
  510 min., 6 nosič (audio kazeta)
  Autor sa vo svojom utopickom románe, ktorý sa odohráva na prahu tretieho tisícročia, zaoberá problémami užívania a zneužívania drog a liekov. 
 6. HALÁSOVÁ, Eva - KAMENICKÁ, Viera - JAKUBOVIČOVÁ,
  Helena
  Vyber si správnu cestu... I. časť Zv. 1 (braillo)
  V knihe sa dozvieme, ako riešiť záťažové situácie v rodine: sexuálna výchova, výchova k rodičovstvu, drogy. 
 7. HARATÍK, Vlado
  Slepé uličky
  Načítal: Jozef Lapšanský
  420 min., 5 nosič. (audio kazeta)
  Poviedky, v ktorých autor zachytáva človeka v tragických životných situáciách, do ktorých sa dostal aj svojou zásluhou. 
 8. JOHN, Radek
  Memento
  Načítal: Dušan Szabó
  720 min., 8 nosič. (audio kazeta)
  Neradostný román o osobnej tragédii Michala Otavu, ktorého zničila droga. Nie všetko, čo autor o hrdinovi príbehu rozpráva prežil jeden človek, a predsa v románe nie je nič vymyslené. 
 9. LONDON, Jack
  Majster Alkohol, Zv. 5 (braillo)
  Autorova životná spoveď. Takmer dokumentárne zachytený Londonov zaujímavý život. Na tomto pozadí sa rozvíja ústredný motív diela - dráma duše, boj s tieňom a nešťastím jeho života - alkoholom. 
 10. LONDON, Jack
  Majster Alkohol: alebo Pijanské zápisky
  Načítal: Igor Makovický
  6 nosič. (audio kazeta)
  Autobiografický román o boji spisovateľa s alkoholom. 
 11. MENEGAS, Peter
  Nemocnica bábik
  Načítala: Nora Selecká
  960 min., 11 nosič. (audio kazeta)
  V tomto románe nám autor predostiera epizódy zo života viacerých pacientov, ľudí s atraktívnym zamestnaním, ktorých spájajú pocity z nenaplnených túžob a cieľov. 
 12. MELSEN, Jean Marc
  Posledný pohár
  Načítal: Ľuboš Záhon
  630 min., 7 nosič. (audio kazeta)
  Otrasná spoveď návykového pijana, autora tejto knihy. Nemilosrdne obžalúva seba, ale aj bezmocnú spoločnosť, ktorá sa na najnešťastnejších "chorých" nášho veku díva ako na vyvrheľov a nepokúša sa im vskutku pomôcť. 
 13. MÚDRA, Šarlota - BOTOZOVÁ, Mária - FOLTÝNSKA, Beáta
  Vyber si správnu cestu... II. časť, Zv. 1 (braillo)
  Druhá časť knihy ako riešiť záťažové situácie v rodine.
  Určená je pre mladší školský vek. 
 14. NAGY, Viliam
  Anjel narkomanov: (Nikdy never narkomanovi)
  Načítal: Igor Makovický
  420 min., 5 nosič. (audio kazeta)
  Aj keď názov vyznieva ako necitlivosť a neláska autora, je to opačne, je to láska k ostatným aj k sebe, potreba chrániť seba, aby bol silný a pripravený
  pomôcť svojmu dieťaťu v čase, keď bude pomoc naozaj potrebovať a žiadať. 
 15. OĽHA Štefan
  Drsný diktát drogy
  Načítal: Igor Makovický
  450 min., 5 nosič. (audio kazeta)
  Pestrý kaleidoskop príbehov alkoholikov rozličného veku, rozličných profesií. Na konkrétnych osudoch ľudí, ktorí prepadli droge a museli podstúpiť ťažkú cestu až po protialkoholické liečenie, autor podáva problém v celej jeho nahote a zložitosti. 
 16. OĽHA, Štefan
  Až na dno rozkoší
  Načítal: Ľuboš Záhon
  300 min., 4 nosič. (audio kazeta)
  Problém moderného človeka, postihnutého alkoholizmom. 
 17. OECHIESOVÁ, Betty - HAJKOVÁ, Ľuba
  Drž ma za ruku
  Načítala: Ľudmila Swanová
  510 min., 6 nosič. (audio kazeta)
  Príbeh mladého holandského narkomana a najmä vyrovnávania sa jeho matky so skutočnosťou , že jej dieťa je navždy stratené.
 18. SLOBODA, Rudolf
  Stratený raj
  Načítal: Ľuboš Záhon
  420 min., 5 nosič. (audio kazeta)
  Hlavnou postavou románu je slobodný, takmer päťdesiatročný muž Ján Biely, alkoholik, ktorý sa kvôli známosti k žene rozhodne začať nový život a sám
  sa prihlási na protialkoholické liečenie. Autor opisuje pobyt svojho hrdinu na psychiatrickej klinike, priebeh jeho protialkoholickej liečby. 
 19. SVETOŃ, Ľuboš
  Labyrint zo spálenísk, Zv. 4 (braillo)
  Tri cykly poviedok, v ktorých autor mapuje priestor nášho života, plný nástrah nádejí. 
 20. STEVENSON, Robert Louis
  Čudný prípad Dr. Jekylla a Mr. Hyda
  Načítal: Igor Makovický
  210 min., 3 nosič. (audio kazeta)
  V tejto novele autor vychádza z vlastnej skúsenosti s užívaním ópia. Rieši
  v nej problém rozdvojenia osobnosti ako aj tému dobra a zla v človeku. 
 21. TOMAŠOVÝCH, Tomáš
  Ako ďaleko je do Šanghaja, Zv. 3 (braillo)
  Denník 20-ročného Tomáša, ktorý zomiera po neúspešnej liečbe zo závislosti na alkohole a drogách. 
 22. TURČEKOVCI, M. a K.
  Alkohol a deti
  Načítal: Dušan Szabó
  390 min., 5 nosič. (audio kazeta)
  Alkoholizmus nie je nejaký epizodický jav, ktorý sa akosi vynorí, chvíľu rušivo pôsobí a potom sa sám od seba stratí ako nejaká módna novinka. Je to problém, ktorý nadobúda stále väčšie rozmery a zasahuje do života každého z nás - niekedy priamo, inokedy nepriamo. 
 23. VACEK, Jiří
  Žiť, hoci aj na kolenách, Zv. 2 (braillo)
  Dráma muža, ktorý prežil peklo na zemi - závislosť na drogách. 
 24. VACEK, Jiří
  Nelegál
  Načítal: Peter Čižmár
  480 min., 6 nosič. (audio kazeta)
  Táto kniha ukazuje, aký nebezpečný je prudký rast ľudských neduhov. Je veľmi ťažké a zložité zničiť tých, ktorí využívajú neľahkosti života spoločnosti na šírenie drog. 
 25. WOLF, Stefan
  Balík so znakom smrti
  Načítal: Igor Makovický
  300 min., 4 nosič. (audio kazeta)
  Príbeh mladých hrdinov, ktorí pátrajú po majiteľovi vrecúška s potrebami pre narkomanov. 
 26. ZELINOVÁ, Hana
  Ruža zo samého dna, Zv. 3 (braillo)
  Román o šestnásťročnom chlapcovi závislom na drogách
Na začiatok stránky Tlač stránky