ÚvodDiskusia › Návrhy čitateľov do edičného plánu

Diskusia

Návrhy čitateľov do edičného plánu

Počet príspevkov: 125

Vážení čitatelia, radi privítame Vaše návrhy na zaujímavé tituly kníh do edičného plánu. Edičná komisia tieto návrhy posúdi a zaradí do edičného plánu knižnice. Pred zaslaním návrhov si overte, či sa daný titul nenachádza v online katalógu knižnice.
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Text príspevku Dátum príspevku
Dobrý deň pani Repašská. Ďakujem za vysvetlenie. Neuvažovali ste aspoň o doplnení fondu o audio knihy, ktorými SKN nedisponuje a sú už na trhu?
autor: Ján Podolinský
06. 09. 2021, 12:43
Dobrý deň, pán Podolinský, problém s nákupom audiokníh je najmä v tom, že spravidla je vydaná najskôr čiernotlačová verzia knihy a ak sa vydavateľ rozhodne vydať ju aj formou audioknihy, zvyčajne to trvá určitý čas - niekedy aj rok. Ak by vydavatelia uvádzali, že pripravujú vydať z daného titulu aj audioknihu, určite by sme uprednostnili nákup takejto verzie. Žiaľ, tieto informácie nie sú dostupné.
autor: Alena Repaská, SKN
03. 09. 2021, 11:56
Kniha Noe od Sebastian Fitzek. Spôsob označenia kapitol je realizovaný spôsobom, ktorý znemožňuje normálen počúvanie knihy v iPhone. Po naimportovaní knihy do iPhone sú tieto premiešané a nie je možné, bez spustenia prehrávania a zistenia náväznosti deja, zistiť do ktorého dielu knihy kapitola patrí. Ak by sa kapitoly označovali číselným označení poradia, aj s nulami vľavo, tak by nijako neutrpelo prevedenie knihy a čitatelia s iPhone by získali možnosť počúvať knihy bez dodatočných zdĺhavých úprav. Takéto problémy sú pri viacerých knihách avšak nie všetkých. Niekde je to v poriadku.
autor: Ján Podolinský
31. 08. 2021, 13:15
Dobrý deň Vedeli by ste zaradzovať do fondu aj knihy, ktoré sú už načítané a sú dostupné v knihkupectvách ako audio knihy? Ušetrili by ste tým značné prostriedky a niektoré tituly by získali na atraktivite vzhľadom na terajšie prevedenie.
autor: Ján Podolinský
31. 08. 2021, 13:10
Zdravím, chcela by som poprosiť o načítanie knihy Pino Arlacchi - Zbohom, Cosa nostra. Ďakujem.
autor: Monika Porubčanská
11. 08. 2021, 19:48
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Administrátor portálu si vyhradzuje právo vymazať príspevky, ktoré porušujú akékoľvek pravidlo tohto kódexu.

Diskutujúci sú povinní správať sa v diskusiách slušne a s úctou a to nielen vo všeobecnosti, ale aj k ostatným diskutérom.

Je zakázané vkladať do príspevkov osobné útoky, vyhrážky, vulgarizmy.

Neprípustné sú príspevky podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám.

Neprípustné je zaplavovať diskusie viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku.

Odporúčame nepísať celý príspevok veľkými písmenami, nakoľko ide o zvýhodňovanie príspevku a upútavanie naň.

Je neprípustné vkladať do diskusií príspevky, ktoré sa netýkajú samotnej témy diskusie.

Na všeobecné témy a vyjadrenie pochvaly či kritiky stránky alebo zaslanie námetu je k dispozícií e-mail spravca(@)skn.sk.

Ak ktorýkoľvek diskutujúci má podozrenie, že niektorý z príspevkov porušil akýkoľvek bod tohto kódexu môže naň upozorniť administrátora prostredníctvom kontaktného e.mailu.

SKN Vám umožňuje komunikovať prostredníctvom tohto webu, nepreberá však zodpovednosť za obsah pridaný používateľmi ani ich hodnotenie ostatných diskutujúcich. Používatelia tohto webu musia s týmto Kódexom súhlasiť a dodržiavať ho.

Pri posudzovaní informácií získaných z diskusných fór nezabúdajte, že informácie môžu pochádzať od ľudí rozličného veku a skúseností. Zvážte ich dôveryhodnosť skôr, než na základe nich podniknete akékoľvek kroky.

Diskutujúci sa zaväzuje dodržiavať všetky právne normy vyplývajúce z právneho systému krajiny v ktorej sa nachádza.

Na začiatok stránky Tlač stránky