ÚvodDigitálna knižnica › Zoznam kníh MP3

Zoznam kníh MP3

Odsúdení na dohodu


Autor: Jozef Hajko
Anotácia: Autor čerpal pri svojej práci nielen z historickej, ale aj beletristickej literatúry. Okrem základných historických udalostí si všíma tiež postoje, správanie i „typické charakteristické rysy" oboch národov, s dôrazom na celkovú podobnosť, čo môže byť výsledkom tisícročného spolužitia. Pohľad do „duše" príslušníkov týchto národov dopĺňa o postrehy získané z beletrie. Odkrýva príčiny vzájomného nepochopenia, dotýka sa období, ktoré boli pre jednu aj druhú stranu priaznivé i bolestivé. Prichádza k záveru, že osudy Slovákov a Maďarov sú stále späté, hoci už takmer sto rokov žijú v rozdielnych štátoch. Naznačuje riešenia kadiaľ sa uberať, aby sa národy vyhli vzájomným konfrontáciám a napredovali v úspešnom samostatnom vývoji.
Vydavateľstvo : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu
Rok vydania : 2019
Žáner : literatúra faktu, monografie
Načítal : Igor Šabek
ISBN : 978-80-18-08026-9
Nosič : 72 častí
Počet zobrazení : 77
Staré ISBN : 978-80-556-0332-2

Na začiatok stránky Tlač stránky